Gwasanaethau CThEM: mewngofnodi neu gofrestru

Problemau wrth fewngofnodi

Gallwch gael help gyda gwasanaethau Cyllid a Thollau EM (CThEM) os ydych yn cael anawsterau wrth fewngofnodi.

Dynodydd Defnyddiwr (ID) neu gyfrinair ar goll

Os mai dim ond cyfrif treth personol sydd gennych

Os nad ydych wedi cofrestru i gyflwyno ffurflenni treth neu adroddiadau cyflogres, mae’n rhaid i chi greu cyfrif newydd. Ni allwch ailosod eich enw defnyddiwr neu gyfrinair.

Pob gwasanaeth arall

Os ydych wedi’u hanghofio, gallwch wneud cais am:

Os ydych wedi colli’ch cod cychwyn

Cewch god cychwyn 12 digid cyn pen 10 diwrnod ar ôl ymrestru ar gyfer gwasanaeth ar-lein newydd, neu 21 diwrnod os ydych yn byw dramor. Ni fyddwch yn cael cod ar gyfer y Cyfrif Treth Personol.

Os collwch eich cod cychwyn cyn pen 28 diwrnod ar ôl ymrestru, mewngofnodwch i Borth y Llywodraeth gan ddefnyddio’ch Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair. Gofynnwch am god newydd drwy ddilyn y cysylltiad ‘Cychwyn’ o dan ‘Gweithred’.

Os yw’ch cod cychwyn wedi dod i ben

Mewngofnodwch i wasanaethau ar-lein CThEM gan ddefnyddio’ch Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair ac ymrestrwch ar gyfer y gwasanaeth (e.e. Hunanasesiad) eto.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod i’ch cod gyrraedd, neu hyd at 21 diwrnod os ydych yn byw tramor.

Gwiriwch argaeledd y gwasanaeth a phroblemau

Gall gwasanaethau ar-lein fod yn araf yn ystod adegau prysur. Gwiriwch a oes problemau gyda’r gwasanaethau.

Problemau eraill gyda gwasanaethau ar-lein

Cysylltu â Desg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein CThEM.