Gwasanaethau CThEM: mewngofnodi neu gofrestru

Cofrestru ar gyfer Gwasanaethau Ar-lein CThEM

Byddwch yn cael manylion mewngofnodi ar gyfer gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau EM (CThEM) pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer treth ar-lein.

Byddwch yn cofrestru pan fyddwch yn rhoi gwybod i CThEM eich bod:

Byddwch hefyd yn cofrestru pan fyddwch yn rhoi gwybod i CThEM bod yn rhaid i’ch busnes:

  • gweithredu TWE gan eich bod wedi dechrau cyflogi pobl
  • codi TAW gan fod eich trosiant trethadwy dros £85,000

Cofrestru ar gyfer trethi eraill

Gallwch chwilio am drethi a gwasanaethau eraill CThEM.

Os ydych yn anfon ffurflenni treth papur ar hyn o bryd

Gallwch gofrestru i gyflwyno’ch ffurflenni treth ar-lein yn lle anfon ffurflenni papur.

Asiantau

Os ydych yn asiant neu’n ymgynghorydd treth, gallwch ddefnyddio gwasanaethau ar-lein CThEM ar ran eich cleientiaid.