Guidance

Cuir isteach ar an Scéim Lonnaíochta an AE (stádas socraithe agus réamhshocraithe): Gaeilge aistriúchán (Irish)

Treoir do shaoránaigh AE, LEE agus na hEilvéise agus a mbaill teaghlaigh atá ag dhéanamh iarratas ar an Scéim Lonnaíochta an AE.

Forbhreathnú

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, is féidir leat féin agus do theaghlach iarratas a dhéanamh ar Scéim Lonnaíochta an AE chun leanúint ar aghaidh ag cónaí sa RA tar éis an 30 Meitheamh 2021. Má éiríonn le d’iarratas, gheobhaidh tú stádas socraithe nó réamhshocraithe.

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

D’fhéadfá a bheith in ann fanacht sa Ríocht Aontaithe gan iarratas a dhéanamh - mar shampla, má tá tú i do shaoránach Éireannach nó má tá cead buanchónaithe chun fanacht agat.

Cláraigh le haghaidh nuashonruithe ríomhphoist faoin scéim.

Cathain is féidir leat iarratas a dhéanamh

Tá an Scéim Lonnaíochta an AE oscailte. Tá tú in ann iarratas a dhéanamh anois má chomhlíonann tú na critéir.

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 30ú Meitheamh 2021.

Cén stádas a gheobhaidh tú Féadfaidh sé brath air nuair a chuireann tú isteach ar.

Má imíonn an RA ón AE gan mhargadh

Beidh ort a bheith i do chónaí sa RA go dtí an 12ú Aibreán 2019 chun iarratas a dhéanamh air. Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 31 Nollag 2020.

Táillí

Tá sé saor in aisce iarratas a dhéanamh ar an scéim.

Má íoc tú táille nuair a chuir tú isteach ar an Scéim Lonnaíochta an AE, gheobhaidh tú ais íoc.

Cé ar chóir dóibh iarratas a dhéanamh

Ach amháin i gcásanna áirithe, ní mór duit iarratas a dhéanamh más rud é:

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Ciallaíonn sin nach mór duit iarratas a dhéanamh, fiú má bhaineann an méid a leanas leat:

Cé eile atá i dteideal iarratas a dhéanamh

D’fhéadfá a bheith in ann iarratas a dhéanamh mura saoránach de chuid an AE, LEE nó na hEilvéise thú, ach:

 • bhí ball teaghlaigh agat ón AE, LEE nó na hEilvéise a bhfuil cónaí acu sa RA (ach scar sibh, nó fuair siad bás)
 • más ball teaghlaigh thú le saoránach Briotanach agus bhí cónaí ort lasmuigh den RA i dtír an LEE le chéile
 • is tusa an príomhdhuine a thugann aire do shaoránach Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise
 • tá tuismitheoir agat ar saoránach é/í an AE, LEE nó na hEilvéise agus ba nós leis an tuismitheoir sin a bheith ina gcónaí agus ag obair sa RA nó aire a thabhairt don pháiste

Léigh treoracha ar conas iarratas a dhéanamh mura bhfuil tú i do shaoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise.

Cé nach gá dóibh iarratas a dhéanamh

Ní gá duit iarratas a dhéanamh má bhaineann an méid a leanas leat:

Má tá tú i do shaoránach an AE, LEE nó na hEilvéise agus bhog tú go dtí an RA sular tháinig sé isteach san AE

Níl ort ach iarratas a dhéanamh mura bhfuil cead buanchónaithe le fanacht agat.

Más rud é go bhfuil cead buanchónaithe agat chun fanacht, de ghnáth beidh stampa ar do phas nó litir ón Oifig Gnóthaí Baile á rá seo.

Má oibríonn tú sa RA ach níl tú i do chónaí anseo (‘oibreoir teorann’ )

Ní gá duit iarratas a dhéanamh ar Scéim Lonnaíochta an AE más ‘oibreoir teorann’ thú.

Léigh na treoirlínte i gcomhair oibreoirí teorann le fáil amach:

 • an bhfuil tú incháilithe mar oibreoir teorann
 • cad é do chearta amach anseo
 • cad is gá do bhaill do theaghlaigh a dhéanamh chun fanacht sa RA

Má tá díolúin ann duit ó rialú inimirce

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Scéim Lonnaíochta an AE. Ní gá duit aon rud a dhéanamh chun fanacht i do chónaí sa RA fad is atá tú díolmhaithe ó rialú inimirce.

Beidh a fhios agat go bhfuil tú díolmhaithe ó rialú inimirce, mar shampla má:

 • is taidhleoir eachtrannach thú sa RA
 • is ball NATO thú

Mura mbíonn tú díolmhaithe a thuilleadh, mar shampla má fhaigheann tú post difriúil, de ghnáth beidh ort iarratas a dhéanamh ar an scéim laistigh 90 lá. Beidh tú in ann iarratas a dhéanamh tar éis an spriocdháta 30 Meitheamh 2021, má bhíonn tú fós i do chónaí sa RA roimh 31 Nollag 2020.

Cad a gheobhaidh tú

Fanfaidh cearta agus stádas saoránach an AE, an LEE agus na hEilvéise atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe mar an gcéanna go dtí an 30 Meitheamh 2021, má imíonn an RA ón AE le margadh.

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Má tá tú rathúil ag déanamh d’iarratais ar Scéim Lonnaíochta an AE, beidh tú in ann leanúint ar aghaidh ag cónaí agus ag obair sa RA tar éis an 30 Meitheamh 2021.

Gheobhaidh tú ceann acu seo:

 • stádas socraithe
 • stádas réamhshocraithe

Ní bheith ort a roghnú cé acu a bhfuil tú ag dhéanamh an iarratas air. Braitheann an stádas a gheobhaidh tú ar an bhfad a bhí tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe nuair a chuireann tú isteach air. Beidh do chearta difriúil ag brath ar an stádas a gheobhaidh tú.

Stádas socraithe

De ghnáth, gheobhaidh tú stádas socraithe má:

 • bhog tú go dtí an RA roimh 31 Nollag 2020 (nó roimh 12ú Aibreán 2019 má imíonn an RA ón AE gan mhargadh)
 • bhí tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe ar feadh tréimhse de 5 bhliana leanúnach (ar a dtugtar ‘cónaí leanúnach’)

Ciallaíonn cónaí leanúnach go raibh tú i rith 5 bhliana sa Ríocht Aontaithe, ar Oileáin Mhuir nIocht nó ar Oileán Mhanann ar feadh 6 mhí ar a laghad in aon tréimhse taobh istigh de 12 mhí ar bith. Is iad na heisceachtaí ná:

 • tréimhse amháin suas le 12 mhí ar chúis thábhachtach (mar shampla, breithlá, tinneas tromchúiseach, staidéar, gairmoiliúint nó postáil oibre thar lear)
 • seirbhís mhíleata éigeantach ar feadh aon tréimhse *tréimhse a chaith tú thar lear mar sheirbhíseach na Corónach, nó mar bhall teaghlaigh le seirbhíseach na Corónach
 • tréimhse a chaith tú thar lear san airm, nó mar bhall teaghlaigh le duine atá san airm

Is féidir leat fanacht sa Ríocht Aontaithe chomh fada agus is mian leat má fhaigheann tú stádas socraithe. Beidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar shaoránacht na Briotanach má tá tú incháilithe.

Stádas réamhshocraithe

Más rud é nach bhfuil cónaí leanúnach 5 bliana agat nuair a chuireann tú isteach air, gheobhaidh tú stádas réamhshocraithe go hiondúil. Is gá gur bhog tú go dtí an RA roimh 31 Nollag 2020 (nó roimh 12ú Aibreán 2019 má imíonn an RA ón AE gan mhargadh).

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun é seo a athrú ansin go stádas socraithe nuair a bheidh cónaí leanúnach de 5 bliana agat.

Má shroicheann tú cónaí leanúnach 5 bliana ag pointe áirithe roimh an 30 Nollaig 2020, is féidir leat fanacht chun iarratas a dhéanamh go dtí go mbainfidh tú cónaí leanúnach 5 bliana amach. Ciallaíonn sé seo, má éiríonn le d’iarratas, go bhfaighfidh tú stádas socraithe gan a bheith ort iarratas a dhéanamh ar stádas réamhshocraithe ar dtús.

Is féidir leat fanacht sa Ríocht Aontaithe ar feadh 5 bhliana breise ón dáta a fhaigheann tú stádas réamhshocraithe.

Do chearta le stádas socraithe nó réamhshocraithe

Beidh tú in ann:

 • oibriú sa Ríocht Aontaithe
 • úsáid a bhaint as an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta
 • clárú san oideachas nó leanúint ar aghaidh ag staidéar
 • rochtain a fháil ar chistí poiblí amhail sochair agus pinsin, má tá tú incháilithe dóibh
 • taisteal isteach agus amach as an Ríocht Aontaithe

Más mian leat am a chaitheamh lasmuigh den RA

Má tá stádas socraithe agat, ba cheart duit a bheith in ann suas le 5 bhliana a chaitheamh as a chéile lasmuigh den RA gan do stádas a chailliúint. Tá sé seo fós faoi réir ceadaithe ón bParlaimint.

Más shaoránach de chuid na hEilvéise thú is féidir leat féin agus do mhuintir suas le 4 bhliana as a chéile a chaitheamh lasmuigh den RA gan do stádas socraithe a chailliúint. Tá sé seo fós faoi réir ceadaithe ón bParlaimint.

Má tá stádas socraithe agat, ba cheart duit a bheith in ann suas le 2 bliain as a chéile a chaitheamh lasmuigh den RA gan do stádas a chailliúint. Beidh ort do chónaí leanúnach a choinneáil más mian leat a bheith incháilithe le haghaidh stádais socraithe.

Má bhíonn leanaí agat tar éis iarratas a dhéanamh

Má fhaigheann tú stádas socraithe, beidh aon leanaí a rugtar sa Ríocht Aontaithe agus tú i do chónaí ann mar saoránach na Breataine go huathoibríoch.

Má fhaigheann tú stádas réamhshocraithe, beidh aon leanbh a rugann sa Ríocht Aontaithe incháilithe go huathoibríoch le haghaidh stádais réamhshocraithe. Ní saoránach na Breataine iad ach amháin má bhíonn siad incháilithe dó trína dtuismitheoir eile.

Más mian leat baill teaghlaigh a thabhairt go dtí an RA

Is féidir le baill do theaghlaigh bogadh in éineacht leat sa RA roimh an 31 Nollag 2020. Beidh orthu iarratas a dhéanamh ar Scéim Lonnaíochta an AE nuair atá siad anseo.

má imíonn an RA ón AE le margadh beidh tú in ann muintir teaghlaigh dlúth a thabhairt chuig an Ríocht Aontaithe tar éis an 31 Nollaig 2020 má tá an dá cheann díobh seo a leanas i bhfeidhm:

 • thosaigh do ghaol leo roimh an 31 Nollaig 2020
 • má tá tú fós sa chaidreamh nuair a chuireann siad isteach chun dul leat

Má imíonn an RA ón AE gan mhargach, is é an spriocdháta do bhaill teaghlaigh chun bogadh leat sa RA ná 30 Márta 2022.

Ní bheidh tú in ann iad a thabhairt anseo faoi Scéim Lonnaíochta an AE má thosaigh do chaidreamh leo tar éis an 31 Nollaig 2020. Seans go mbeidh siad in ann teacht anseo ar bhealach eile, mar shampla víosa teaghlaigh.

Cad a theastaíonn uait chun iarratas a dhéanamh

Nuair a dhéanann tú an t-iarratas, teastóidh cruthúnas uait i dtaobh:

 • d’aitheantais
 • go bhfuil tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe, mura bhfuil doiciméad buanchónaithe agat, nó cead buanchónaithe sa Ríocht Aontaithe nó chun dul isteach sa Ríocht Aontaithe

Cruthúnas aitheantais

Teastóidh pas nó cárta aitheantais náisiúnta uait. Teastóidh uait pictiúr dhigiteach de d’aghaidh a sholáthair freisin.

Mura saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, is féidir leat aon cheann díobh seo a leanas a úsáid:

Mura bhfuil aon cheann acu seo agat, b’fhéidir go mbeidh tú in ann fianaise eile a úsáid i gcásanna áirithe. Úsáid foirm teagmhála an Scéim Lonnaíochta AE mura bhfuil doiciméad aitheantais agat.

Nuair a dhéanann tú iarratas, is féidir leat:

 • úsáid a bhaint as ‘EU Exit: ID Document Check’ chun do dhoiciméad a scanadh agus do phictiúr a sheoladh - ní mór duit guthán Android a úsáid chun é seo a dhéanamh
 • seol do dhoiciméad tríd an bpost, agus uaslódáil do phictiúr ag baint úsáide as an iarratas ar líne (is féidir leat é seo a dhéanamh leat féin)

Is féidir leat guthán Android duine eile a úsáid chun d’aitheantas a chruthú. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar cheann de na eagraíochtaí a thairgeann duit do dhoiciméad a scanadh. Beidh ort coinne a chur in áirithe agus b’fhéidir go gcaithfidh tú táille a íoc.

Cruthúnas cónaithe leanúnaigh

Chun a bheith incháilithe le haghaidh stádais socraithe, de ghnáth ní mór duit a bheith i do chónaí sa Ríocht Aontaithe, ar Oileáin Mhuir nIocht nó ar Oileán Mhanann ar feadh 6 mhí ar a laghad in aon tréimhse de 12 mhí ar feadh 5 bhliana as a chéile. Ní mór duit cruthúnas dó seo a sholáthair nuair a chuireann tú iarratas isteach.

Mura bhfuil cónaí ort anseo ar feadh 5 bhliana i ndiaidh a chéile, d’fhéadfá a bheith incháilithe fós le haghaidh stádais réamhshocraithe.

Is féidir leat d’uimhir Árachais Náisiúnta a thabhairt chun seiceáil uathoibrithe don teach cónaithe a cheadú bunaithe ar cháin agus ar thaifid sochair áirithe.

Má éiríonn leis an seiceáil seo, ní gá duit aon doiciméid a sholáthair mar chruthúnas ar áit chónaithe. Níl le déanamh agat ach doiciméid a thabhairt má bhí tú anseo 5 ar feadh bhliain as a chéile ach níl go leor sonraí chun é sin a dhearbhú.

Inseoidh an Oifig Baile dhuit go díreach tar éis duit iarratas a dhéanamh má theastaíonn uait aon doiciméid a sholáthair. Beidh tú in ann pictiúr nó scan doiciméid a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais ar líne.

Léigh na doiciméid is féidir leat a chur ar fáil don Oifig Baile má iarrtar ort níos mó fianaise a sholáthair.

Má tá ciontuithe coiriúla agat

Má tá tú 18 nó níos sine, seiceálfaidh an Oifig Baile nach ndearna tú coireanna tromchúiseacha nó nach bhfuil baol thú don slándáil.

Iarrfar ort faoi do stair choiriúil sa Ríocht Aontaithe agus thar lear. Déanfar thú a sheiceáil i gcoinne bunachair sonraí coireachta na Ríochta Aontaithe freisin.

Mura bhfuil ciontaithe déanta agat ach ar mhion-choir, mar shampla, má bhí fíneáil luais agat, beidh tú fós incháilithe le haghaidh stádais socraithe nó réamhshocraithe.

Is féidir leat stádas socraithe nó réamhshocraithe a fháil fós fiú má tá ciontuithe eile agat. Déanfar breithiúnas air seo ag brath ar an gcás.

Má tá tú i bpríosún, de ghnáth ní mór duit cónaí leanúnach 5 bhliana ón lá ar scaoileadh thú a mheas don stádas socraithe.

Mura saoránach as an AE, LEE nó na hEilvéise thú

Is iondúil go gcaithfidh tú cruthúnas a thabhairt ar do chaidreamh le do mhuintir ón AE, ón LEE nó na hEilvéise](#not-an-eu-citizen).

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Cuir iarratas isteach ar Scéim Lonnaíochta an AE

Tá an scéim oscailte - is féidir leat iarratas a dhéanamh anois má tá tú incháilithe.

Is féidir leat freisin iarratas a chur isteach níos déanaí ag brath ar do chúinsí.

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 30 Meitheamh 2021, nó 31 Nollag 2020 má imíonn an RA ón AE gan mhargadh.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh trí ghléas ar bith, mar shampla, ríomhaire glúine, gléas Android nó iPhone.

Bainfidh an Oifig Baile úsáid as an bhfaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú chun cinneadh a dhéanamh maidir le d’iarratas a dheonú. Faigh tuilleadh conas a mbeidh an Oifig Gnóthaí Baile ag próiseáil d’fhaisnéis phearsanta.

Cathain is gá duit foirm páipéir a úsáid

Ní féidir leat an tseirbhís ar líne a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar an scéim má dhéanann tú amhlaidh mar:

 • an ball teaghlaigh le saoránach Briotanach a raibh ina gcónaí leat san Eilvéis nó tír an AE nó LEE nach bhfuil sa RA
 • an ball teaghlaigh le saoránach Briotanach a bhfuil saorántacht an AE, LEE nó na hEilvéise acu freisin agus a raibh ina gcónaí sa RA mar shaoránach an AE, LEE nó na hEilvéise sula bhfuair siad saorántacht Bhriotanach
 • is tusa an príomhdhuine a thugann aire do shaoránach Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise
 • tá tuismitheoir agat ar saoránach é/í an AE, LEE nó na hEilvéise agus ba nós leis an tuismitheoir sin a bheith ina gcónaí agus ag obair sa RA nó aire a thabhairt don pháiste Ní mór duit an fhoirm pháipéir a úsáid freisin mura féidir leat pas nó cárta aitheantais náisiúnta a thabhairt mar fhianaise ar d’aitheantas.

Iarr foirm pháipéir ar Scéim Lonnaíochta an AE chun cabhair a fháil ar líne.

Táillí

Tá sé saor in aisce iarratas a dhéanamh ar an scéim.

Má íoc tú táille nuair a chuir tú isteach ar an Scéim Lonnaíochta an AE, gheobhaidh tú ais íoc.

Faigh cabhair

Is féidir leat cabhair a fháil le d’iarratas ar an nguthán nó ar líne. Tá an uimhir ghutháin difriúil más as chomhairle áitiúil nó eagraíocht eile thú atá ag cuidiú le daoine eile iarratas a dhéanamh.

Má tá tú taobh istigh den Ríocht Aontaithe

Teileafón: 0300 123 7379

Luan go hAoine (seachas laethanta saoire bainc), ón 8am go 8pm

Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, ón 9:30rn go 4:30in

Faigh amach faoi tháillí glaonna

Má tá tú taobh amuigh den Ríocht Aontaithe

Teileafón: +44 (0)203 080 0010

Luan go hAoine (seachas laethanta saoire bainc), ón 8am go 8pm

Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, ón 9:30rn go 4:30in

Más as eagraíocht thú a chabhraíonn le daoine eile iarratas a dhéanamh

Teileafón: 0300 790 0566

Luan go hAoine (seachas laethanta saoire bainc), ón 8am go 8pm

Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, ón 9:30rn go 4:30in

Faigh amach faoi tháillí glaonna

Bain úsáid as foirm teagmhála Scéim Lonnaíochta an AE chun cabhair a fháil ar líne.

Is féidir leat tacaíocht a fháil ar an bhfón nó go pearsanta má theastaíonn cabhair uait chun rudaí a dhéanamh ar líne.

Mura saoránach as an AE, LEE nó na hEilvéise thú

D’fhéadfá a bheith in ann iarratas a dhéanamh

 • Má tá tú muinteartha le saoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise
 • más ball teaghlaigh thú le saoránach Briotanach agus bhí cónaí ort lasmuigh den RA i dtír an LEE le chéile
 • más ball teaghlaigh thú le saoránach Briotanach a bhfuil saorántacht an AE, LEE nó na hEilvéise acu freisin agus a raibh ina gcónaí sa RA mar shaoránach an AE, LEE nó na hEilvéise sula bhfuair siad saorántacht Bhriotanach
 • bhí ball teaghlaigh agat ón AE, LEE nó na hEilvéise a bhfuil cónaí acu sa RA
 • is tusa an príomhdhuine a thugann aire do shaoránach Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise
 • tá tuismitheoir agat ar saoránach é/í an AE, LEE nó na hEilvéise agus ba nós leis an tuismitheoir sin a bheith ina gcónaí agus ag obair sa RA nó aire a thabhairt don pháiste

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Má tá tú muinteartha le saoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise

Is féidir leat iarratas a dhéanamh má tá tú i gcaidreamh le saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise mar chéile, comhpháirtí sibhialta nó comhpháirtí neamhphósta.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tá tú bainteach le saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise, a gcéile nó a gcomhpháirtí sibhialta mar:

 • a leanbh, garleanbh nó garchlann faoi 21 bliain d’aois
 • a leanbh cleithiúnach os cionn 21 bliain d’aois
 • a dtuismitheoir cleithiúnach, seantuismitheoir nó seantuismitheoir
 • a ngaol cleithiúnach

Go hiondúil caithfidh do bhall teaghlaigh AE, LEE nó na hEilvéise iarratas a dhéanamh chomh maith.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh má tá tú i do bhall teaghlaigh le saoránach Éireannach, cé nach gá dóibh.

Má tá tú incháilithe toisc gur ball teaghlaigh thú le saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise, is féidir leat iarratas a dhéanamh leis an seirbhís ar líne.

Más saoránach Briotanach é do bhall teaghlaigh (iarratais ‘Surinder Singh’)

Seans go bhfuil tú incháilithe má bhí tú i do chónaí lasmuigh den RA i dtír an AE nó LEE (nó san Eilvéis) le do bhall teaghlaigh, agus:

 • tá tú pósta nó i gcomhpháirtíocht shibhialta leo
 • tá tú faoi 21 agus is iad do thuismitheoir nó seantuismitheoir
 • tá tú os cionn 21, agus is iad do chaomhnóir agus tuismitheoir nó seantuismitheoir
 • is tusa caomhnóir agus tuismitheoir nó seantuismitheoir leo

Ní mór gurb ionann an tír ina raibh sibh i bhur gcónaí le chéile agus bhur bpríomh-áit cónaithe. Ní mór freisin go raibh do bhall teaghlaigh ag obair, ag staidéar nó féinleorga sa tír sa tréimhse sin.

Ní féidir leat an tseirbhís ar líne a úsáid don iarratas má bhíonn tú incháilithe mar seo don scéim - beidh ort foirm pháipéir a úsáid.

Iarr foirm pháipéir ar Scéim Lonnaíochta an AE chun cabhair a fháil ar líne.

Má bhí ball teaghlaigh agat ón AE, LEE nó na hEilvéise a bhfuil cónaí acu sa RA

Seans go bhfuil tú in ann iarratas a dhéanamh má bhí ball teaghlaigh agat ina gcónaí sa RA. Glaoitear ‘ceart cónaithe coinnithe’ air sin.

Má tá tú incháilithe toisc go bhfuil ceart cónaithe coinnithe agat, is féidir leat iarratas a chur isteach ag úsáid na seirbhíse ar líne.

Má tá tú faoi oideachas sa RA

Is féidir leat iarratas a dhéanamh má tá tú faoi oideachas sa RA agus más amhlaidh ceann de na rudaí a leanas:

 • Tá tuismitheoir agat ar saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise iad nó a d’fhág an RA nó a fuair bás
 • tá ceann de do thuismitheoirí pósta nó i gcomhpháirtíocht shibhialta le saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise agus d’fhág sé nó fuair sé bás
 • bhí ceann de do thuismitheoirí pósta nó i gcomhpháirtíocht shibhialta le saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise agus d’fhág sé nó fuair sé bás

Má tá tú incháilithe le haon cheann de na cúinsí seo, tá do thuismitheoir incháilithe chomh maith, má bhíonn sé mar chaomhnóir duit.

Má fuair do bhall teaghlaigh bás

Is féidir leat freisin iarratas a dhéanamh má fuair do bhall teaghlaigh bás, agus má bhí tú i do chónaí go leanúnach sa RA mar bhall teaghlaigh leo ar feadh ar a laghad bliain díreach sula bhfuair siad bás.

Má bhí tú pósta roimhe sin nó i gcomhpháirtíocht shibhialta

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tháinig deireadh le do phósadh nó comhpháirtíocht shibhialta le saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise mar gheall ar cholscaradh, neamhniú nó díscaoileadh, agus bhí tú i do chónaí sa RA nuair a tháinig deireadh leis.

Is gá freisin go mbaineann ceann de na rudaí a leanas:

 • Mhair an pósadh nó comhpháirtíocht shibhialta ar a laghad 3 bhliana agus bhí sibh beirt i bhur gcónaí sa RA ar feadh ar a laghad bliana le linn an tréimhse sin
 • is caomhnóir thú le páiste shaoránach an AE, LEE nó na hEilvéise
 • tugadh an ceart rochtana duit ar an RA chuig páiste shaoránach an AE, LEE nó na hEilvéise - ní mór don pháiste bheith faoi 18
 • tá cead agat bheith i do chónaí sa RA toisc go raibh tú mar íospartach le mí-úsáid sa bhaile i bpósadh nó comhpháirtíocht shibhialta

Is tusa an ‘príomhdhuine a thugann aire’ do shaoránach Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise

Seans gur féidir leat iarratas a dhéanamh más tusa an príomhdhuine a thugann aire do shaoránach Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise a bhfuil cónaí air sa RA. Tá cead ag aon pháiste a bhfuil tú mar chaomhnóir leis iarratas a dhéanamh.

Chun a bheith i do phríomhdhuine a thugann aire, is gá duit an dá choinníol a chomhlíonadh:

 • bheith freagrach as a gcúram laethúil, lena n-áirítear cinneadh a dhéanamh maidir lena n-oideachas, sláinte agus airgead
 • ball teaghlaigh nó caomhnóir leo

Is féidir go mbeidh na freagrachtaí seo á roinnt agat le duine eile.

Ní féidir leat an tseirbhís ar líne a úsáid don iarratas má bhíonn tú incháilithe mar seo don scéim - beidh ort foirm pháipéir a úsáid.

Iarr foirm pháipéir ar Scéim Lonnaíochta an AE chun cabhair a fháil ar líne.

Más tusa an príomhdhuine a thugann aire do dhuine fásta

Is féidir leat iarratas a dhéanamh más tusa an príomhdhuine a thugann aire do dhuine fásta ar saoránach Briotanach iad.

Más tusa an príomhdhuine a thugann aire do pháiste

Is féidir leat iarratas a dhéanamh más tusa an príomhdhuine a thugann aire do pháiste Briotanach, an AE, LEE nó na hEilvéise a bhfuil neamhspleách ó thaobh airgid.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin más tusa an príomhdhuine a thugann aire do pháiste an AE, LEE nó na hEilvéise agus:

 • tá siad faoi oideachas sa RA
 • tá tuismitheoir an AE, LEE nó na hEilvéise acu a raibh ag obair sa RA nuair a bhí an páiste sa RA
 • tá tuismitheoir an AE, LEE nó na hEilvéise acu a raibh ina gcónaí sa RA nuair a bhí an páiste ag staidéar
 • tá tuismitheoir an AE, LEE nó na hEilvéise acu a stop ag obair sa RA nó a d’fhág an RA

Cad a theastóidh uait chun iarratas a dhéanamh

Beidh ort cruthúnas ar do chaidreamh a sholáthair do do bhall teaghlaigh AE, LEE nó saoránach na hEilvéise - mar shampla, teastas breithe, pósta nó comhpháirtíochta shibhialta, nó cárta cónaithe. Is féidir leat é seo a scanadh agus a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais ar líne.

Má dhéanann tú iarratas roimh do mhuintir teaghlaigh, beidh ort fianaise a sholáthair maidir lenar n-aitheantais agus a n-áit chónaithe.

Ní gá duit aon fhianaise a sholáthair má tá ‘doiciméad buanchónaitheach RA’ agat.

Mura bhfuil cárta cónaithe bithmhéadrach agat, iarrfar ort coinne a shocrú ag pointe seirbhíse le Seirbhísí um Iarratas ar Shaorántacht agus Víosa na RA chun eolas bithmhéadrach a thabhairt duit (do mhéarloirg agus grianghraf, nó grianghraf má tá tú faoi 5) nuair a dhéanann tú an t-iarratas.

Cathain is gá duit níos mó fianaise a thabhairt

I gcásanna áirithe, beidh ort freisin na doiciméidí céanna a thabhairt a theastaíonn i gcomhair iarratais chárta cónaithe.

Seiceáil cén doiciméidí a thabharfá i gcomhair iarratais chárta cónaithe má:

Cén uair ar cheart iarratas a dhéanamh

Tá an scéim ar oscailt anois. Is é an spriocdháta chun iarratais ná 30 Meitheamh 2021, seachas i gcásanna áirithe.

Is dócha go bhfaighidh tú cinneadh níos tapúla má dhéanann tú iarratas ag an am céanna nó tar éis do do mhuintir iarratas a dhéanamh.

Tabharfar uimhir iarratais do bhall do theaghlaigh nuair a dhéanann siad iarratas. Is féidir leat é seo a úsáid chun d’iarratas a nascadh lena gcuid iarratais, ionas go mbreithneofar bhur n-iarratais le chéile.

Más tusa an príomhdhuine a thugann aire do shaoránach Briotanach

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ó 1 Bealtaine 2019.

Má tá tú mar dhuine muinteartha le saoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise a fuair bás

D’fhéadfá a bheith i dteideal stádas socraithe a fháil sula bhfuil tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe ar feadh 5 bhliana.

Caithfidh do duine muinteartha a bheith ag obair nó féin-fhostaithe sa Ríocht Aontaithe, in Oileáin Mhuir nIocht nó in Oileán Mhanann ag am a mbáis. Ní mór duit a bheith i do chónaí leo díreach roimh a mbás agus:

 • chónaigh siad go leanúnach sa Ríocht Aontaithe in Oileáin Mhuir nIocht nó in Oileán Mhanann ar feadh 2 bhliain ar a laghad roimh a mbás
 • más timpiste ba chúis lena mbás ag an obair nó galar ceirde

Má tá tú thar lear agus mar dhuine muinteartha le saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe

Má imíonn an RA ón AE gan mhargadh agus mura bhfuil tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe faoin 31 Nollaig 2020, beidh tú in ann iarratas a dhéanamh chun dul le do mhuintir tar éis an dáta sin má tá gach ceann díobh seo a leanas i gceist:

 • tá stádas socraithe nó réamhshocraithe ag do dhaoine muinteartha
 • thosaigh do ghaol roimh an 31 Nollaig 2020
 • Fanann tú mar dhuine muinteartha, mar shampla duine céile, chomhpháirtí sibhialta, comhpháirtí neamhphósta, leanbh cleithiúnach nó garpháiste cleithiúnach, nó tuismitheoir nó seantuismitheoir cleithiúnach

Má imíonn an RA ón AE gan mhargach, is é an spriocdháta duit chun bogadh le do bhaill teaghlaigh sa RA ná 30 Márta 2022.

Má tá cónaí buan agat nó cead buanchónaithe chun dul isteach nó imeacht agat

Tá an próiseas a bhaineann le cur isteach ar Scéim Lonnaíochta an AE difriúil má tá doiciméad buanchónaithe nó cead buanchónaithe chun dul isteach nó imeacht.

Má tá ‘doiciméad buanchónaithe RA’ bailí agat

Má tá doiciméad buanchónaithe bailí an Ríochta Aontaithe agat, beidh ceann díobh seo a leanas agat:

 • teastas taobh istigh de do leabhrán gorm ‘cháipéisíochta chónaithe’ (nó bándearg más náisiúnaí na hEilvéise thú)
 • deimhniúchán taobh istigh de do phas
 • cárta cónaithe bithmhéadrach a dhearbhaíonn buanchónaí (mura bhfuil tú i do shaoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise)

Ní doiciméad buanchónaithe í do cháipéis má tá ‘teastas cláraithe’ scríofa uirthi.

Más as an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, de réir do dhoiciméad cónaithe buan beidh ‘Doiciméad a Dheimhníonn Buanchónaí’.

Mura bhfuil tú i do shaoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise, dearbhóidh do cárta cónaithe bithmhéadrach ‘Stádas Buanchónaithe’.

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Cad is gá duit a dhéanamh

Chun leanúint ar aghaidh de bheith i do chónaí sa Ríocht Aontaithe tar éis an 30 Meitheamh 2021 caithfidh tú:

 • iarratas a dhéanamh ar Scéim Socraíochta an AE - ní bheidh ort a chruthú go bhfuil cónaí leanúnach ort ar feadh 5 bhliana
 • déan iarratas ar shaorántacht roimh an 30 Meitheamh 2021 (nó roimh 31 Nollag 2020 má imíonn an RA ón AE gan mhargadh)

Má tá cead buanchónaithe agat sa Ríocht Aontaithe nó chun dul isteach nó imeacht

Is cineál stádais inimirce é cead buanchónaithe (ILR) chun dul isteach nó imeacht.

Is iondúil go mbeith iarratas déanta agat ar chead buanchónaithe chun dul isteach nó imeacht.

Beidh stampa agat ar do phas nó litir ón Oifig Baile. D’fhéadfá (greamán) ‘fínéad’ nó cead cónaithe bithmhéadrach a bheith agat freisin.

Is féidir leat leanúint ar aghaidh de bheith i do chónaí sa Ríocht Aontaithe gan iarratas a dhéanamh ar Scéim Socraíochta an AE má tá cead buanchónaithe agat fanacht sa Ríocht Aontaithe nó dul isteach ann. Mar sin féin, má roghnaíonn tú iarratas a dhéanamh, gheobhaidh tú ‘cead buanchónaithe faoin Scéim Socraíochta an AE’ - ar a dtugtar stádas socraithe freisin.

Ciallaíonn sé seo gur chóir duit a bheith in ann 5 bhliana a chaitheamh sa Ríocht Aontaithe gan do stádas a chailliúint (in ait 2 bhliain leis an cead buanchónaithe chun dul isteach nó fanacht mar atá anois).

Tá an tréimhse ar féidir leat cónaigh sa Ríocht Aontaithe fós faoi réir faofa ag an bParlaimint.

Ní bheidh ort a chruthú go bhfuil cónaí leanúnach ort ar feadh 5 bhliana.

Má tá tú i do shaoránach an AE agus bhog tú go dtí an Ríocht Aontaithe sular tháinig sé isteach san AE ón 1 Eanáir 1973

Seans gur tugadh ILR go huathoibríoch duit más saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise thú a raibh i do chónaí sa RA roimh 1973. Má bhaineann, ní gá duit tú iarratas a dhéanamh chuig Scéim Lonnaíochta an AE chun fanacht sa Ríocht Aontaithe tar éis Meitheamh 2021.

Mura bhfuil doiciméad agat a dheimhníonn do stádas ILR, is féidir leat:

Más as Malta nó an Chipir duit, is féidir leat freisin iarratas a dhéanamh ar shaorántacht Bhriotanach tríd an Scéim Windrush.

Bíonn iarratais ar aon cheann den dá scéim saor in aisce.

Má tá tú ag déanamh iarratais do do pháiste

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar stádas socraithe nó réamhshocraithe do do pháiste má tá siad faoi 21 agus:

 • is saoránach an AE, LEE nó na hEilvéise iad
 • Ní saoránach de chuid an AE, LEE nó na hEilvéise iad, ach is tusa - nó do chéile nó do chomhpháirtí sibhialta

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

Is féidir le do pháiste freisin iarratas a dhéanamh dóibh féin.

Má tá tú tar éis iarratas a dhéanamh ar Scéim Socraíochta an AE

Beidh tú in ann iarratas do pháiste a ‘nascadh’ le do chuidsa, ag úsáid uimhir an iarratais a fuair tú nuair a rinne tú an t-iarratas duit féin.

Is féidir leat é seo a dhéanamh aon am tar éis duit iarratas a dhéanamh - ní gá duit fanacht ar chinneadh.

Is féidir leeat do sheoladh r-phoist féin a úsáid san iarratas mura bhfuil ceann ag do pháiste.

Má bhíonn d’iarratas féin rathúil, gheobhaidh do pháiste an stádas céanna leat.

Beidh ort é sin a dhéanamh i gcomhair gach páiste ar mian leat iarratas a dhéanamh dóibh.

Cén chruthúnas atá uait

Beidh ort cruthúnas a sholáthair ar do chaidreamh le do pháiste nuair a dhéanann tú d’iarratas.

Ní bheidh ort cruthúnas cónaithe a sholáthair do do pháiste lena n-iarratas sa Ríocht Aontaithe. D’ainneoin sin, is féidir leis an Oifig Baile cruthúnas cónaithe a iarraidh sula ndéanann siad cinneadh

Mura bhfuil tú tar éis iarratas a dhéanamh ar Scéim Socraíochta an AE

Má tá tú incháilithe don scéim, seans go bhfuil sé níos éasca duit d’iarratas féin a dhéanamh sula ndéanann tú iarratas do do pháiste.

Murab amhlaidh, beidh ort cruthúnas a thabhairt go bhfuil cónaí leanúnach 5 bhliana ag do pháiste sa RA chun bheith incháilithe don stádas lonnaithe - nó beidh ar do pháiste amhlaidh má dhéanann siad iarratas dóibh féin.

Mura bhfuil siad ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe ar feadh tréimhse leanúnach 5 bhliana, d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal stádas réamhshocraithe a fháil.

Mura bhfuil tú incháilithe don scéim ach tá do pháiste, mar shampla, toisc go bhfuil cónaí acu sa RA agus níl agat, is féidir leat fós iarratas a dhéanamh dóibh. Beidh ort cruthúnas a thabhairt ar a stádas cónaithe sa RA.

Más saoránach Éireannach thú

Ní gá do do thuismitheoir iarratas a dhéanamh ar stádas réamhshocraithe más saoránach Éireannach thú.

D’ainneoin sin, más saoránach Éireannach thú agus ní saoránach Briotanach é do pháiste, beidh sé incháilithe do cheann acu thíos:

 • an stádas céanna a d’fhéadfá a fháil, bunaithe ar cé chomh fada is atá tú i do chónaí sa Ríocht Aontaithe
 • stádas socraithe nó réamhshocraithe, bunaithe ar a n-áit chónaithe féin

Má stopann tú ag obair nó má thosaíonn tú ag obair i dtír AE eile

Is féidir leat agus le muintir do theaghlaigh stádas socraithe a fháil le níos lú ná 5 bhliana cónaithe leanúnach i gcásanna áirithe.

Más gá duit stopadh ag obair

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, is féidir leat a bheith socraithe má tá tú ag obair nó má tá tú féin-fhostaithe mar gheall ar thimpiste nó tinneas (ar a dtugtar ‘éagumas buan’).

Áirítear leis an LEE tíortha an AE agus an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua freisin.

B’fhéidir go mbeidh tú in ann stádas socraithe a fháil sa chás:

 • go bhfuil tú i do chónaí go leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar feadh na 2 bhliana díreach roimh ré
 • gurb é an toradh a bhí ar thimpiste ag an obair nó ar ghalar ceirde a thugann pinsean duit ó institiúid sa Ríocht Aontaithe ná éagumas buan

Tá tú in ann stádas socraithe a fháil freisin má tá tú pósta le saoránach Briotanach nó le comhpháirtí sibhialta

Más duine muinteartha thú le saoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise ag an am a stop siad ag obair, d’fhéadfá a bheith i dteideal stádas socraithe a fháil freisin.

Má shroicheann tú aois an Phinsin Stáit nó má théann tú ar scor go luath

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, d’fhéadfá a bheith in ann stádas socraithe a fháil má shroicheann tú aois an Phinsin Stáit nó má théann tú ar scor go luath.

Más duine muinteartha thú le saoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise ag an am a shroicheann siad aois an Phinsin Stáit nó scor go luath, d’fhéadfá a bheith i dteideal stádas socraithe a fháil freisin.

Má shroicheann tú aois an Phinsin Stáit

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, d’fhéadfá a bheith in ann stádas socraithe a fháil má shroicheann tú aois an Phinsin Stáit nó:

 • gur oibrigh tú go leanúnach nó go raibh tú féin-fhostaithe ar feadh bliana roimh ré agus gur chónaigh tú go leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar feadh 3 bhliana
 • gur saoránach Briotanach é do chéile nó do chomhpháirtí sibhialta

Má théann tú ar scor go luath

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú, d’fhéadfá a bheith in ann stádas socraithe a fháil má théann tú ar scor go luath agus:

 • gur oibrigh tú go leanúnach (do dhuine eile seachas tú féin) ar feadh bliana roimh ré agus go raibh cónaí ort go leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar feadh 3 bhliana
 • gur saoránach Briotanach é do chéile nó do chomhpháirtí sibhialta

Má thosaíonn tú ag obair nó má bhíonn tú féin-fhostaithe i dtír eile san AE

Más saoránach de chuid an AE, an LEE nó na hEilvéise thú is féidir leat stádas socraithe a fháil má thosaíonn tú ag obair nó féinfhostaíocht i dtír eile den AE agus má bhí an bheirt agaibh:

 • i bhur gcónaí agus ag obair nó féin-fhostaithe sa Ríocht Aontaithe go leanúnach ar feadh 3 bhliana roimh ré
 • ag filleadh go hiondúil ar bhur dteach sa Ríocht Aontaithe uair sa tseachtain

Más duine muinteartha thú de shaoránach an AE, an LEE nó na hEilvéise ag an am a thosaigh siad ag obair ní féin-fhostaíocht, d’fhéadfá a bheith i dteideal stádas socraithe a fháil freisin.

Tar éis duit iarratas a dhéanamh

Má éiríonn le d’iarratas, tabharfar stádas socraithe nó réamhshocraithe duit. Faigh amach cad iad na cearta a bhfaighidh tú do gach stádas.

Ag breathnú ar do stádas agus é a chruthú

Is féidir leat féachaint ar do stádas ar líne chomh luath agus a fhaigheann tú cinneadh ar d’iarratas.

Ní bhfaighidh tú doiciméad fisiceach mura mbaineann an dá rud acu seo a leanas leat:

Is féidir leat do chearta a chruthú fós sa Ríocht Aontaithe go dtí an 31 Nollaig 2020 le do phas nó do chárta aitheantais náisiúnta (más saoránach de chuid an AE, LEE nó na hEilvéise tú), nó le do dhoiciméad cónaithe bithmhéadrachta.

Ag nuashonrú do chuid sonraí

Caithfidh tú do shonraí a choinneáil cothrom le dáta, mar shampla má fhaigheann tú pas nua.

Iarratas a dhéanamh ar shaoránacht

Is féidir leat de ghnáth iarratas a dhéanamh ar shaoránacht 12 mhí tar éis duit stádas socraithe a fháil.

Má íoc tú as d’iarratas

Má íoc tú táille nuair a chuir tú isteach ar an Scéim Lonnaíochta an AE, gheobhaidh tú ais íoc.

Má fhaigheann an Oifig Baile botún i d’iarratas

Rachaidh an Oifig Baile i dteagmháil leat sula ndéanfar cinneadh ar d’iarratas, ionas gur féidir leat an earráid a cheartú.

Inseoidh siad duit freisin más gá duit níos mó fianaise a sholáthair sula ndéanamh siad cinneadh.

Mura n-éiríonn le d’iarratas

B’fhéidir go mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú riaracháin ar an gcinneadh.

Ní féidir leat an cinneadh a achomharc faoi láthair.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag aon am go dtí 30 Meitheamh 2021, nó go dtí 31 Nollag 2020 má imíonn an RA ón AE gan mhargadh.

Má tá iarratas inimirce gan réiteach agat cheana féin

I bhformhór na gcásanna, ní dhéanfar breithiúnas ar d’iarratas inimirce le bheith réitithe má dhéanann tú iarratas ar Scéim Socraíochta an AE. Gheobhaidh tú aisíocaíocht as d’iarratas le bheith réitithe.

Déan teagmháil le Víosaí agus Inimirce na RA (VIRA) chun a fháil amach cén tionchar a mbeidh ar d’iarratas inimirce le bheith réitithe.

Tá treorú le mionchuntas ar fáil.

Published 30 March 2019