Guidance

Cofrestru gwartheg a fewnforir

Pan fyddwch yn mewnforio gwartheg, buail neu fyfflos mae'n rhaid i chi eu cofrestru o fewn terfynau amser penodol oni bai eu bod yn mynd yn syth i'r lladd-dy.