Guidance

Ansøg iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere (tidsubegrænset og foreløbig opholdsret): Dansk (Danish)

Vejledning til EU-, EØS- og schweiziske statsborgere samt deres familiemedlemmer, der ansøger iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere.

Oversigt

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du og din familie ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere for at fortsætte med at bo i Storbritannien efter 30. juni 2021. Hvis din ansøgning godkendes, får du enten tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret.

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Du vil muligvis kunne bo i Storbritannien uden at skulle ansøge – for eksempel, hvis du er irsk statsborger eller har tidsubegrænset ophold.

Tilmeld dig e-mailopdateringer om ordningen.

Hvornår du kan ansøge

Ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere er åben. Du kan ansøge nu, hvis du opfylder kriterierne.

Ansøgningsfristen er 30. juni 2021.

Den opholdsret, du får kan afhænge af, hvornår du ansøger.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale

Du skal have boet i Storbritannien senest 12. april 2019 for at kunne ansøge. Ansøgningsfristen vil være 31. december 2020.

Gebyrer

Det er gratis at ansøge iht. ordningen.

Hvis du betalte et gebyr, da du ansøgte iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, vil du få en refusion.

Hvem skal ansøge?

Med undtagelse af nogle få tilfælde skal du ansøge, hvis:

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Det betyder, at du skal ansøge, selv hvis du:

 • er født i Storbritannien, men ikke er britisk statsborger – du kan kontrollere, om du er britisk statsborger, hvis du er i tvivl
 • har en britisk “permanent opholdsret”
 • har et familiemedlem, som er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, og som ikke behøver ansøge, – herunder hvis vedkommende kommer fra Irland
 • er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger med et familiemedlem, der er britisk statsborger

Hvem ellers kan ansøge

Du vil eventuelt kunne ansøge, hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, men:

 • du plejede at have et familiemedlem fra EU, EØS eller Schweiz bosiddende i Storbritannien (men I er separeret, eller vedkommende er død)
 • du har et familiemedlem, der er britisk statsborger, og I har boet sammen uden for Storbritannien i et EØS-land.
 • du er en britisk, EU-, EØS- eller schweizisk statsborgers primære omsorgsperson
 • du er barn af en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som plejede at bo og arbejde i Storbritannien, eller du er barnets primære omsorgsperson

Læs vejledningen til sådan ansøger du, hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger.

Hvem behøver ikke at ansøge

Du behøver ikke ansøge, hvis du har:

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, og du flyttede til Storbritannien, før de blev medlem af EU

Du behøver kun ansøge, hvis du ikke har tidsubegrænset ophold. Hvis du ikke har tidsubegrænset ophold, har du som regel et stempel i dit pas eller et brev fra Indenrigsministeriet, der oplyser dette.

Hvis du arbejder i Storbritannien, men ikke er bosiddende her (“grænsearbejder”)

Du behøver ikke ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, hvis du er “grænsearbejder”.

Læs vejledningen til grænsearbejdere for at finde ud af:

 • om du kvalificerer dig som en grænsearbejder
 • hvad dine rettigheder vil være
 • hvad dine familiemedlemmer skal gøre for at blive i Storbritannien

Hvis du er fritaget for indrejsekontrollen

Du kan ikke ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere. Du behøver ikke foretage dig noget for fortsat at bo i Storbritannien, mens du er fritaget for indrejsekontrollen.

Du vil have fået at vide, hvis du er fritaget for indrejsekontrollen, for eksempel hvis du er:

 • en udenlandsk diplomat udstationeret i Storbritannien
 • medlem af NATO

Hvis du ophører med at være fritaget, for eksempel hvis du skifter job, vil du som regel skulle ansøge iht. ordningen inden for 90 dage. Du vil kunne ansøge efter fristen den 30. juni 2021, så længe du var bosiddende i Storbritannien inden den 31. december 2020.

Hvad du får

De rettigheder og den opholdsret, som EU-, EØS- eller schweiziske statsborgere, der bor i Storbritannien, har, forbliver de samme indtil 30. juni 2021, hvis Storbritannien forlader EU med en aftale.

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvis din ansøgning iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere godkendes, kan du fortsat bo og arbejde i Storbritannien efter 30. juni 2021.

Du får enten:

 • tidsubegrænset opholdsret
 • foreløbig opholdsret

Du bliver ikke bedt om at vælge, hvad du ansøger om. Den status, du får, afhænger af, hvor længe du har boet i Storbritannien, når du ansøger. Dine rettigheder er forskellige afhængigt af den opholdsret, du får.

Tidsubegrænset opholdsret

Du får som regel tidsubegrænset opholdsret, hvis du:

 • startede med at bo i Storbritannien senest 31. december 2020 (eller senest 12. april 2019, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale)
 • har boet i Storbritannien i en kontinuerlig periode på 5 år (kendt som “kontinuerligt ophold”)

Fem års kontinuerligt ophold betyder, at du i 5 år i træk har været i Storbritannien eller på Kanaløerne eller Isle of Man i mindst 6 måneder i en vilkårlig 12-måneders periode. Undtagelserne er:

 • én periode på op til 12 måneder af en vigtig årsag (f.eks. fødsel, alvorlig sygdom, studier, erhvervsuddannelse eller udstationering i udlandet i forbindelse med arbejde)
 • værnepligt uanset længde
 • tid, du har tilbragt i udlandet som en britisk tjenestemand eller en britisk tjenestemands familiemedlem
 • tid, du har tilbragt i udlandet i de væbnede styrker eller som familiemedlem til en person i de væbnede styrker

Du kan blive i Storbritannien lige så længe, du vil, hvis du får tidsubegrænset opholdsret. Du vil også kunne ansøge om britisk statsborgerskab hvis du er berettiget.

Foreløbig opholdsret

Hvis du ikke har 5 års kontinuerligt ophold, når du ansøger, vil du som regel få foreløbig opholdsret. Du skal have startet med at bo i Storbritannien senest 31 december 2020 (eller senest 12. april 2019, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale).

Du kan dernæst ansøge om at ændre denne opholdsret til tidsubegrænset, når du har haft 5 års kontinuerligt ophold.

Hvis du når 5 års kontinuerligt ophold på et tidspunkt før 30. september 2020, kan du vælge at vente med at ansøge, til du når 5 års kontinuerligt ophold. Det betyder, at hvis din ansøgning godkendes, får du tidsubegrænset opholdsret uden først at skulle ansøge om foreløbig opholdsret.

Du kan bo i Storbritannien i yderligere 5 år fra den dato, du får foreløbig opholdsret.

Dine rettigheder med tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret

Du vil kunne:

 • arbejde i Storbritannien
 • anvende den offentlige sygesikring
 • tilmelde dig uddannelse eller fortsætte dine studier
 • tilgå offentlige midler som f.eks. ydelser og pensioner, hvis du er berettiget til dem
 • rejse ind i og ud af Storbritannien

Hvis du ønsker at tilbringe tid uden for Storbritannien

Hvis du har tidsubegrænset opholdsret, bør du kunne tilbringe op til 5 år i træk uden for Storbritannien uden at miste din status. Dette skal stadig godkendes af Parlamentet.

Hvis du er schweizisk statsborger, kan du og dine familiemedlemmer tilbringe op til 4 år i træk uden for Storbritannien uden at miste jeres status. Dette skal stadig godkendes af Parlamentet.

Hvis du har foreløbig opholdsret, kan du tilbringe op til 2 år i træk uden for Storbritannien uden at miste din status. Du vil skulle opretholde dit kontinuerlige ophold, hvis du vil kvalificere dig til tidsubegrænset opholdsret.

Hvis du får børn, efter du har ansøgt

Hvis du får tidsubegrænset opholdsret, vil alle børn, der er født i Storbritannien, mens du bor her, automatisk blive britiske statsborgere.

Hvis du får foreløbig opholdsret, vil alle børn, der er født i Storbritannien, automatisk være berettigede til foreløbig opholdsret. De bliver kun britisk statsborgere, hvis de kvalificerer sig hertil via deres anden forælder.

Hvis du ønsker at medbringe familiemedlemmer til Storbritannien

Dine nære familiemedlemmer kan slutte sig til dig i Storbritannien inden 31. december 2020. De vil skulle ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere efter deres ankomst.

Hvis Storbritannien forlader EU med en aftale , vil du kunne medbringe nære familiemedlemmer til Storbritannien efter 31. december 2020, hvis begge af følgende er gældende:

 • dit slægtskab med dem startede inden 31. december 2020
 • I har stadig slægtskabet, når de ansøger om at slutte sig til dig

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, er fristen for at få familiemedlemmer til Storbritannien 30. marts 2022.

Du vil ikke kunne bringe dem her iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, hvis dit slægtskab med dem startede efter 31. december 2020. De vil muligvis kunne komme hertil på en anden måde, for eksempel på et familievisum.

Hvad du behøver for at kunne ansøge

Når du ansøger, vil du behøve bevis på:

 • din identitet
 • dit ophold i Storbritannien, medmindre du har et gyldigt permanent opholdsbevis eller gyldigt tidsubegrænset ophold eller indrejse i Storbritannien

Identitetsbevis

Du skal have et gyldigt pas eller nationalt ID-kort. Du skal også have et digitalt foto af dit ansigt.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du bruge et af følgende:

Hvis du ikke har nogen af disse, vil du eventuelt kunne bruge andet dokumentationsmateriale i visse situationer. Brug kontaktformularen til ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere hvis du ikke har et identitetsdokument.

Når du ansøger, kan du enten:

 • anvende appen ‘EU Exit: ID Document Check’ til at scanne dit dokument og sende dit foto – du skal bruge en Android-telefon til dette
 • sende dit dokument med post og overføre dit foto ved hjælp af onlineprogrammet (du kan selv tage det)

Du kan bruge en anden persons Android-telefon til at bevise din identitet. Du kan også besøge en af de organisationer, der tilbyder at scanne dit dokument for dig. Du skal bestille tid, og du skal muligvis betale et gebyr.

Bevis på kontinuerligt ophold

For at være berettiget til tidsubegrænset opholdsret skal du som regel have boet i Storbritannien eller på Kanaløerne eller Isle of Man i mindst 6 måneder inden for en vilkårlig 12 måneders periode 5 år i træk. Du skal fremlægge bevis herpå, når du ansøger.

Hvis du ikke har boet her i 5 år i træk, kan du stadig være berettiget til foreløbig opholdsret.

Du kan oplyse dit socialforsikringsnummer for at tillade en automatisk opholdskontrol baseret på skatte- og visse ydelsesregistre.

Hvis denne kontrol er positiv, behøver du ikke fremvise nogen dokumenter som opholdsbevis. Du vil kun skulle fremvise dokumenter, hvis du har været her i 5 år i træk, men der er ikke nok data til at bekræfte det.

Efter du har ansøgt, informerer Indenrigsministeriet dig omgående, om du skal fremvise nogen dokumenter. Du vil kunne indsende fotos eller indscannede kopier af dine dokumenter via onlineansøgningsformularen.

Læs, hvilke dokumenter du kan fremvise til Indenrigsministeriet, hvis du bliver bedt om at fremvise yderligere dokumentation.

Hvis du har domme i straffesager

Hvis du er 18 år eller ældre, kontrollerer Indenrigsministeriet, at du ikke har begået alvorlige eller gentagne forbrydelser, og at du ikke udgør en sikkerhedstrussel.

Du vil blive spurgt om din straffeattest i Storbritannien og udlandet. Du vil også blive kontrolleret i Storbritanniens databaser over lovovertrædelser.

Hvis du kun har været dømt for mindre forbrydelser, som f.eks. en fartbøde, vil du stadig være berettiget til tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret.

Du vil muligvis stadig få tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret, selv hvis du har andre domme. Det bliver bedømt fra sag til sag.

Hvis du har været i fængsel, behøver du som regel 5 års kontinuerligt ophold fra den dag, du blev løsladt, for at komme i betragtning til tidsubegrænset opholdsret.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger

Du skal som regel fremvise dokumentation på dit slægtskab med dit familiemedlem fra EU, EØS eller Schweiz.

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Ansøg iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere

Ordningen er åben – du kan ansøge nu hvis du er berettiget.

Du kan også vælge at ansøge senere afhængigt af din situation.

Ansøgningsfristen vil være 30. juni 2021, eller 31. december 2020, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Du kan ansøge ved hjælp af alle enheder som f.eks. en bærbar computer, Android-enhed eller iPhone.

Indenrigsministeriet bruger de personlige oplysninger, du fremsendes, til at afgøre, om din ansøgning skal bevilliges eller ej. Find ud af, hvordan Indenrigsministeriet vil behandle dine personlige oplysninger.

Hvornår du skal bruge papirformularen

Du kan ikke bruge onlinetjenesten til at ansøge iht. ordningen, hvis du ansøger som:

 • familiemedlemmet til en britisk statsborger, som du boede sammen med i Schweiz eller et EU- eller EØS-land, som ikke er Storbritannien
 • familiemedlemmet til en britisk statsborger, som også har EU-, EØS- eller schweizisk statsborgerskab, og som boede i Storbritannien som EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, inden vedkommende fik britisk statsborgerskab
 • den primære omsorgsperson af en britisk, EU-, EØS- eller schweizisk statsborger
 • barn af en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som plejede at bo og arbejde i Storbritannien, eller barnets primære omsorgsperson Du skal bruge papirformularen, hvis du ikke kan fremvise et pas eller nationalt identitetskort til at dokumentere din identitet.

Anmod om en papirformular til at ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere.

Gebyrer

Det er gratis at ansøge iht. ordningen.

Hvis du betalte et gebyr, da du ansøgte iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, vil du få en refusion.

Få hjælp

Du kan få hjælp til din ansøgning telefonisk eller online. Telefonnummeret er et andet, hvis du er fra en lokal myndighed eller en anden organisation, der hjælper andre med at ansøge.

Hvis du befinder dig i Storbritannien

Telefon: 0300 123 7379

Mandag til fredag (ekskl. helligdage), kl. 8-20

lørdag og søndag, kl. 9-16.30

Få oplysninger om opkaldsafgifter

Hvis du befinder dig uden for Storbritannien

Telefon: +44 (0) 203 080 0010

Mandag til fredag (ekskl. helligdage), kl. 8-20

Lørdag og søndag, kl. 9.30-16.30

Hvis du er fra en organisation, der hjælper andre med at ansøge

Telefon: 0300 790 0566

Mandag til fredag (ekskl. helligdage), kl. 8-20

lørdag og søndag, kl. 9-16.30

Få oplysninger om opkaldsafgifter

Brug kontaktformularen til ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere for at få hjælp online.

Du kan få support telefonisk eller personligt, hvis du har brug for hjælp til at klare tingene online.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger

Du vil eventuelt kunne ansøge, hvis:

 • du er familiemedlem til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger
 • du er familiemedlem til en britisk statsborger, og I har boet sammen uden for Storbritannien i et EØS-land
 • du er familiemedlem til en britisk statsborger, som også har EU-, EØS- eller schweizisk statsborgerskab, og som boede i Storbritannien som EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, inden vedkommende fik britisk statsborgerskab
 • du plejede at have et EU-, EØS- eller schweizisk familiemedlem bosiddende i Storbritannien
 • du er en britisk, EU-, EØS- eller schweizisk statsborgers primære omsorgsperson
 • du er barn af en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som plejede at bo og arbejde i Storbritannien, eller du er barnets primære omsorgsperson

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvis du er familiemedlem til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger

Man kan ansøge, hvis man har et slægtskab med EU-, EØS- eller schweizisk statsborger som deres ægtefælle, registrerede partner eller ugifte partner.

Man kan også ansøge, hvis man er beslægtet med EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, deres ægtefælle eller registrerede partner som deres:

 • barn, barnebarn eller oldebarn yngre end 21 år
 • forsørgelsesberettiget barn ældre end 21 år
 • forsørgelsesberettiget forælder, bedsteforælder eller oldeforælder
 • forsørgelsesberettigede pårørende

Dit EU-, EØS- eller schweiziske familiemedlem vil som regel også skulle ansøge.

Du kan ansøge, hvis du en irsk statsborgers familiemedlem, selv om de ikke behøver ansøge.

Hvis du er berettiget, fordi du er familiemedlem til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du ansøge vha. onlinetjenesten.

Hvis dit familiemedlem er britisk statsborger (“Surinder Singh”-ansøgninger)

Du vil eventuelt være berettiget, hvis du boede uden for Storbritannien i et EU- eller EØS-land (eller Schweiz) sammen med dit familiemedlem, og du er:

 • gift med eller i et registreret partnerskab med vedkommende
 • under 21 år og deres barn eller barnebarn
 • 21 år eller ældre og deres forsørgelsesberettigede barn eller barnebarn
 • deres forsørgelsesberettigede forælder eller bedsteforælder

Det land, hvor I boede sammen, skal have været jeres primære bopæl. Dit britiske familiemedlem skal også have arbejdet, studeret eller været selvforsørgende i landet, mens vedkommende var bosiddende der.

Du kan ikke bruge onlinetjenesten til at ansøge, hvis det er sådan, du kvalificerer dig til ordningen – du vil skulle bruge papirformularen i stedet for.

Anmod om en papirformular til at ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere.

Hvis du plejede at have et EU-, EØS- eller schweizisk familiemedlem bosiddende i Storbritannien

Du vil eventuelt kunne ansøge, hvis du plejede at have et familiemedlem bosiddende i Storbritannien. Det kaldes en “bevaret opholdsret”.

Hvis du er berettiget, fordi du har bevaret opholdsret, kan du ansøge vha. onlinetjenesten.

Hvis du er under uddannelse i Storbritannien

Du kan ansøge, hvis du er under uddannelse i Storbritannien, og ét af følgende er sandt:

 • du er barn af en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som har forladt Storbritannien eller er død
 • en af dine forældre er ægtefælle eller registreret partner til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som har forladt Storbritannien eller er død
 • en af dine forældre har tidligere været ægtefælle eller registreret partner til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som har forladt Storbritannien eller er død

Hvis du kvalificerer dig via nogen af disse omstændigheder, er din forælder også berettiget, forudsat at de har forældremyndigheden over dig.

Hvis dit familiemedlem er død.

Du kan også ansøge, hvis dit familiemedlem er død, og du har boet kontinuerligt i Storbritannien som dennes familiemedlem i mindst ét år umiddelbart inden deres død.

Hvis du tidligere var gift eller i et registreret partnerskab

Du kan også ansøge, hvis dit ægteskab eller registrerede partnerskab med en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger endte med skilsmisse, omstødelse eller ophævelse, og du boede i Storbritannien, da d et endte.

Et af følgende skal også være gældende:

 • ægteskabet eller det registrerede partnerskab varede i mindst 3 år, og I begge har boet i Storbritannien i mindst ét år i denne periode
 • du har forældremyndigheden over en EU-, EØS- eller schweizisk statsborgers barn
 • du er blevet tildelt adgangsret i Storbritannien til EU-, EØS- eller den schweiziske statsborgers barn – barnet skal være under 18 år
 • du har ret til at bo i Storbritannien, fordi du var offer for vold i hjemmet under ægteskabet eller det registrerede partnerskab

Hvis du er en britisk, EU-, EØS- eller schweizisk statsborgers “primære” omsorgsperson

Du vil eventuelt kunne ansøge, hvis du er den primære omsorgsperson for en britisk, EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, der bor i Storbritannien. Alle dine forsørgelsesberettigede børn vil muligvis også kunne ansøge.

For at være en anden persons primære omsorgsperson skal du være både:

 • ansvarlig for dennes daglige pleje, herunder træffe beslutninger om dennes uddannelse, sundhed og pengesager
 • et familiemedlem eller dennes værge

Du kan dele disse ansvar med en anden person.

Du kan ikke bruge onlinetjenesten til at ansøge, hvis det er sådan, du kvalificerer dig til ordningen – du vil skulle bruge papirformularen i stedet for.

Anmod om en papirformular til at ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere.

Hvis du er den primære omsorgsperson for en voksen

Du kan ansøge, hvis du er den primære omsorgsperson for en forsørgelsesberettiget voksen, som er britisk statsborger.

Hvis du er den primære omsorgsperson for et barn

Du kan ansøge, hvis du er den primære omsorgsperson for et britisk barn eller et EU-, EØS- eller schweizisk barn, som er økonomisk selvstændig.

Du kan også ansøge, hvis du er den primære omsorgsperson for et EU-, EØS- eller schweizisk barn, som:

 • er under uddannelse i Storbritannien
 • har en EU-, EØS- eller schweizisk forælder, som har arbejdet i Storbritannien, da barnet boede i Storbritannien
 • har en EU-, EØS- eller schweizisk forælder, som har boet i Storbritannien, da barnet var under uddannelse
 • har en EU-, EØS- eller schweizisk forælder, som er ophørt med at arbejde i Storbritannien, eller som har forladt Storbritannien

Hvad du behøver for at ansøge

Du vil skulle fremvise dokumentation på dit slægtskab med dit EU-, EØS- eller schweiziske familiemedlem – f.eks. en fødselsattest, vielsesattest eller registreret partnerskabsattest eller et opholdskort. Du kan scanne og sende dette via onlineansøgningsformularen.

Hvis du ansøger før dit familiemedlem, skal du også fremvise bevis på deres identitet og ophold.

Du behøver ikke fremvise nogen dokumentation, hvis du har et gyldigt “britisk permanent opholdsbevis”.

Hvis du ikke har et biometrisk opholdskort, vil du blive bedt om at bestille en tid hos et kontor for UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) for at fremvise dine biometriske oplysninger (dine fingeraftryk og et foto eller et foto, hvis du er under 5 år), når du ansøger.

Når du skal fremvise yderligere dokumentation

I nogle tilfælde vil du også skulle fremvise de samme dokumenter som til en ansøgning om opholdskort.

Kontrollér, hvilke dokumenter du skal fremvise til en ansøgning om opholdskort, hvis:

Hvornår skal du ansøge

Ordningen er åben nu. Ansøgningsfristen er 30. juni 2021, med undtagelse af nogle få tilfælde.

Du får sikkert en afgørelse hurtigere, hvis du ansøger samtidigt med, eller efter dit familiemedlem ansøger.

Dit familiemedlem får et ansøgningsnummer, når vedkommende ansøger. Du kan bruge dette til at forbinde din ansøgning med dennes, så jeres ansøgninger bliver overvejet sammen.

Hvis du er en britisk statsborgers primære omsorgsperson

Du kan ansøge fra 1. maj 2019.

Hvis du er familiemedlem til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som er død

Du vil muligvis være berettiget til tidsubegrænset opholdsret, før du har boet i Storbritannien i 5 år.

Dit familiemedlem skal have arbejdet eller været selverhvervende i Storbritannien eller på Kanaløerne eller Isle of Man på tidspunktet for dennes død. Du skal også have boet hos dem umiddelbart inden deres død, og enten:

 • boede de kontinuerligt i Storbritannien eller på Kanaløerne eller Isle of Man i mindst 2 år inden deres død
 • skyldtes deres død en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom

Hvis du er i udlandet og familiemedlem til en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, der bor i Storbritannien

Hvis Storbritannien forlader EU med en aftale, og du ikke bor i Storbritannien senest 31. december 2020, vil du kunne ansøge om at slutte dig til dit familiemedlem her efte den dato, hvis alt det følgende er gældende:

 • dit familiemedlem har enten tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret
 • jeres slægtskab startede inden 31. december 2020
 • du er fortsat et nært familiemedlem, f.eks. ægtefælle, registreret partner, ugift partner, forsørgelsesberettiget barn eller barnebarn eller forsørgelsesberettiget forælder eller bedsteforælder

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, er fristen for, at du kan slutte dig til dit familiemedlem i Storbritannien, 30. marts 2022.

Hvis du har varigt ophold eller tidsubegrænset indrejse eller ophold

Ansøgningsprocessen i forbindelse med ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere er en anden, hvis du har en permanent opholdsbevis eller tidsubegrænset indrejse eller ophold.

Hvis du har et gyldigt “permanent britisk opholdsbevis”

Hvis du har et gyldigt permanent britisk opholdsbevis, vil du have ét af følgende:

 • en attest på dit blå “bevis” (eller lyserød, hvis du er schweizisk statsborger)
 • en attest i dit pas
 • et biometrisk opholdskort, der bekræfter varigt ophold (kun hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger)

Dit dokument er ikke et permanent opholdsbevis, hvis det har “registreringsattest” påtrykt.

Hvis du er fra EU, EØS eller Schweiz, siger dit permanente opholdsbevis “Dokument, der certificerer varigt ophold”.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, siger dit biometriske opholdskort “Ret til varigt ophold”.

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvad du skal gøre

For fortsat at bo i Storbritannien efter 30. juni 2021 skal du enten:

 • ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere – du vil ikke skulle bevise, at du har 5 års kontinuerligt ophold
 • ansøge om statsborgerskab inden 30. juni 2021 (eller 31. december 2020, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale)

Hvis du har tidsubegrænset indrejse eller ophold

Tidsubegrænset indrejse eller ophold (ILR) er typer af indvandrerstatus.

Du vil som regel have ansøgt om tidsubegrænset indrejse eller ophold.

Du vil have et stempel i dit pas eller et brev fra Indenrigsministeriet. Du kan også have en “vignet” (klistermærke) eller et biometrisk opholdsbevis.

Du kan fortsat bo i Storbritannien uden at ansøge iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, hvis du har tidsubegrænset indrejse eller ophold i Storbritannien. Hvis du vælger at ansøge (og opfylder alle de andre betingelser), vil du imidlertid få “tidsubegrænset ophold under ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere “ – også kendt som tidsubegrænset opholdsret.

Det betyder, at du bør kunne tilbringe op til 5 år i træk uden for Storbritannien uden at miste din tidsubegrænsede opholdsret (i stedet for 2 år med tidsubegrænset indrejse eller ophold, som du har nu).

Den tidsperiode, du kan bo uden for Storbritannien, skal stadig godkendes af Parlamentet.

Du vil ikke skulle bevise, at du har 5 års kontinuerligt ophold.

Hvis du flyttede til Storbritannien, inden de blev medlem af EU den 1. januar 1973.

Du vil muligvis automatisk være blevet tildelt ILR, hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, som boede i Storbritannien inden 1973. Hvis det er tilfældes, behøver du ikke ansøge om ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere for at blive i Storbritannien efter juni 2021.

Hvis du ikke har et dokument, der bekræfter din ILR-status, kan du enten:

Hvis du er fra Malta eller Cypern, kan du også ansøge om britisk statsborgerskab via Windrush-ordningen.

Ansøgninger til begge ordninger er gratis.

Hvis du ansøger for dit barn

Du kan ansøge om tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret for dit barn, hvis vedkommende er under 21 år og enten:

 • en EU-, EØS- eller schweizisk statsborger
 • ikke er en EU-, EØS eller schweizisk statsborger, men du er – eller din ægtefælle eller registrerede partner er

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Dit barn kan også selv ansøge.

Hvis du har ansøgt iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere

Du vil kunne forbinde dit barns ansøgning med din vha. det ansøgningsnummer, du fik, da du selv ansøgte.

Du kan gøre dette når som helst, efter du har ansøgt – du behøver ikke vente på en beslutning.

Du kan bruge din egen e-mailadresse i ansøgningen, hvis dit barn ikke har en e-mailadresse.

Hvis din egen ansøgning godkendes, vil dit barn få den samme status som dig.

Du vil skulle gøre dette for hvert barn, du ønsker at indsende en ansøgning for.

Det bevis, du behøver

Du vil skulle fremvise dokumentation på dit slægtskab med dit barn, når du ansøger.

Du vil ikke skulle fremvise dokumentation på dit barns bopæl i Storbritannien med vedkommendes ansøgning. Indenrigsministeriet kan dog bede dig om opholdsbevis, inden de træffer en beslutning

Hvis du ikke har ansøgt iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere

Hvis du er berettiget til ordningen, vil det muligvis være nemmere at foretage din egen ansøgning, inden du ansøger for dit barn.

Ellers vil du skulle fremvise dokumentation på, at dit barn har 5 års kontinuerligt ophold i Storbritannien for at være berettiget til tidsubegrænset opholdsret – eller dit barn vil skulle gøre dette, hvis vedkommende selv ansøger.

Hvis vedkommende ikke har boet i Storbritannien i en kontinuerlig 5 års periode, vil denne muligvis være berettiget til foreløbig opholdsret.

Hvis du ikke er berettiget til ordningen, men dit barn er, for eksempel fordi de bor i Storbritannien, og det gør du ikke, kan du stadig ansøge for dem. Du vil skulle fremvise dokumentation på deres bopæl i Storbritannien.

Hvis du er irsk statsborger

Du behøver ikke ansøge om tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret, hvis du er irsk statsborger.

Hvis du er irsk statsborger, og dit barn ikke er britisk statsborger, vil vedkommende imidlertid være berettiget til enten:

 • den samme status, som du kan få, baseret på hvor længe du har boet i Storbritannien
 • tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret baseret på vedkommendes egen bopæl

Hvis du stopper med at arbejde eller starter med at arbejde i et andet EU-land

Du og dine familiemedlemmer kan få tidsubegrænset opholdsret med mindre end 5 års kontinuerligt ophold i visse situationer.

Hvis du er nødt til at stoppe med at arbejde

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, vil du eventuelt kunne få tidsubegrænset opholdsret, hvis du er nødt til at stoppe med at arbejde eller være selverhvervende som følge af en ulykke eller sygdom (kendt som “permanent uarbejdsdygtighed”).

EØS omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Du vil eventuelt kunne få tidsubegrænset opholdsret, hvis enten:

 • du har boet kontinuerligt i Storbritannien i 2 år umiddelbart forinden
 • den permanente uarbejdsdygtighed skyldtes en arbejdsulykke eller erhvervsbetinget sygdom, der berettiger dig til en pension fra en britisk institution

Du kan også få tidsubegrænset opholdsret, hvis du er gift eller i et registreret partnerskab med en britisk statsborger.

Hvis du er familiemedlem til EU-, EØS- eller schweizisk statsborger på det tidspunkt, hvor denne stoppede med at arbejde, vil du eventuelt også være berettiget til tidsubegrænset opholdsret.

Hvis du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet tidligt

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, vil du eventuelt kunne få tidsubegrænset opholdsret, hvis du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet tidligt.

Hvis du er familiemedlem til EU-, EØS- eller schweizisk statsborger på det tidspunkt, hvor denne når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet tidligt, vil du eventuelt også være berettiget til tidsubegrænset opholdsret.

Hvis du når folkepensionsalderen

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du få tidsubegrænset opholdsret, hvis du stoppede med at arbejde, da du nåede folkepensionsalderen, og:

 • du arbejdede kontinuerligt eller var selverhvervende i 1 år forinden og har boet kontinuerligt i Storbritannien i 3 år eller
 • din ægtefælle eller registrerede partner er britisk statsborger

Hvis du forlader arbejdsmarkedet tidligt

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du få tidsubegrænset opholdsret, hvis forlader arbejdsmarkedet tidligt og:

 • du arbejdede kontinuerligt (for en anden person end dig selv) i 1 år forinden og har boet kontinuerligt i Storbritannien i 3 år
 • din ægtefælle eller registrerede partner er britisk statsborger

Hvis du starter med at arbejde eller bliver selverhvervende i et andet EU-land

Hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger, kan du få tidsubegrænset opholdsret, hvis du starter med at arbejde eller bliver selverhvervende i et andet EU-land, og du både:

 • har boet og arbejdet eller været selverhvervende i Storbritannien kontinuerligt i 3 år forinden
 • normalt vender tilbage til dit britiske hjem én gang om ugen

Hvis du er familiemedlem til EU-, EØS- eller schweizisk statsborger på det tidspunkt, hvor denne starter med at arbejde eller bliver selverhvervende i et andet EU-land, vil du eventuelt også være berettiget til tidsubegrænset opholdsret.

Efter du har ansøgt

Hvis din ansøgning godkendes, får du enten tidsubegrænset eller foreløbig opholdsret. Find ud af, hvilke rettigheder du får for hver status.

Se og bevis din opholdsret

Du kan se din status online lige så snart du får en beslutning vedr. din ansøgning.

Du får ikke et fysisk dokument, medmindre følgende kriterier opfyldes:

Du kan stadig bevise dine rettigheder i Storbritannien indtil 31. december 2020 ved hjælp af dit pas eller nationale identitetskort (hvis du er EU-, EØS- eller schweizisk statsborger) eller ved hjælp af dit biometriske opholdsbevis.

Opdatering af dine oplysninger

Du skal holde dine oplysninger ajour, for eksempel hvis du får et nyt pas.

Ansøgning om statsborgerskab

Du vil som regel kunne ansøge om statsborgerskab 12 måneder efter du fik tidsubegrænset opholdsret.

Hvis du betalte for din ansøgning

Hvis du betalte gebyret, da du ansøgte iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, vil du få en refusion.

Hvis Indenrigsministeriet finder en fejl i din ansøgning

Ministeriet kontakter dig, inden de træffer en afgørelse om din ansøgning, så du kan rette fejlen.

De fortæller dig også, hvis du skal fremvise mere dokumentationsmateriale, inden de kan træffe en afgørelse.

Hvis din ansøgning ikke godkendes

Du vil eventuelt kunne ansøge om en administrativ undersøgelse af beslutningen.

Du kan ikke aktuelt anke afgørelsen.

Du kan ansøge igen når som helst til 30. juni 2021, eller til 31. december 2020, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Hvis du allerede har en udestående immigrationsansøgning

I de fleste tilfælde vil din udestående immigrationsansøgning ikke blive taget i betragtning, når du ansøger iht. ordningen vedr. tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere. Du får en refusion for din udestående ansøgning.

Kontakt UK Visas and Immigration (UKVI) for at finde ud af, hvordan din udestående immigrationsansøgning vil blive påvirket.

Mere udførlig vejledning er tilgængelig.

Published 30 March 2019