Ffurflen

Darparu manylion partneriaeth pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW

Defnyddiwch ffurflen VAT2 i ddarparu manylion partneriaid pan fyddwch yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Dogfennau

Manylion partneriaeth (VAT2)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Gallwch roi manylion hyd at 10 o bartneriaid pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW drwy uwchlwytho’r ffurflen VAT2 pan fyddwch yn cofrestru fel partneriaeth.

Arweiniad perthnasol

Gwiriwch yr arweiniad ynghylch cofrestru ar gyfer TAW i ddysgu’r canlynol:

  • sut i gofrestru ar gyfer TAW, a phryd i wneud hyn

  • sut i roi gwybod i CThEF os ydych wedi symud neu os yw amgylchiadau eich busnes wedi newid

  • pa newidiadau gallai olygu bod angen i chi ganslo’ch cofrestriad

  • sut i drosglwyddo’ch cofrestriad

  • sut i gofrestru ar gyfer TAW yng ngwledydd yr UE

  • sut i werthu neu symud nwyddau rhwng Gogledd Iwerddon a’r UE

Cyhoeddwyd ar 4 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 2 April 2024 + show all updates
  1. Form VAT2 has been updated.

  2. New address for applications.

  3. New address for applications.

  4. Added translation