Ffurflen

Darparwch fanylion partneriaeth pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW

Defnyddiwch y ffurflen VAT2 i ddarparu manylion partneriaid pan fyddwch yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Dogfennau

Manylion partneriaeth (VAT2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Manylion partneriaeth (VAT2)"), and its reference (Unique reference: VAT2 Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT2 i ddarparu manylion pob partner os ydych yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i:

Cyllid a Thollau EM 
Gwasanaeth Cofrestru TAW 
Crown House 
Birch Street 
Wolverhampton 
WV1 4JX

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

TAW: cais i gofrestru (VAT1)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1 i gofrestru’ch busnes ar gyfer TAW.

Cofrestru ar gyfer TAW - newid i’ch manylion busnes
Defnyddiwch y canllaw hwn er mwyn gwybod sut i ddweud wrth Gyllid a Thollau EM os ydych wedi symud, neu os yw’ch amgylchiadau busnes wedi newid, ac i weld pa newidiadau a all olygu fod yn rhaid i chi ddileu’ch cofrestriad.

Published 4 Ebrill 2014