Business tax – form

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)

Defnyddiwch ffurflen VAT2 i roi manylion partneriaid pan yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Dogfen

Manylion partneriaeth (VAT2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Manylion partneriaeth (VAT2)"), and its reference (Unique reference: VAT2 (Cymraeg)).

Manylyn

Defnyddiwch ffurflen VAT2 i roi manylion pob partner os ydych yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
Gwasanaeth Cofrestru TAW / VAT Registration Service
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
WV1 4JX