Business tax – form

TAW: cais i drosglwyddo rhif cofrestru (VAT68)

Defnyddiwch ffurflen VAT68 i drosglwyddo cofrestriad cwmni sydd yn newid perchenogaeth.

Dogfen

Manylyn

Defnyddiwch ffurflen VAT68 i drosglwyddo cofrestriad cwmni sydd yn newid perchenogaeth. Gellir ei defnyddio os ydych yn cymryd busnes drosodd fel busnes byw neu’n newid statws eich cwmni (ee o fod yn unig berchennog i gwmni cyfyngedig) a’ch bod am ddefnyddio rhif cofrestru’r perchennog blaenorol.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)
Defnyddiwch ffurflen VAT2 i roi manylion partneriaid pan yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.