Ffurflen

TAW: cais i drosglwyddo rhif cofrestru (VAT68)

Defnyddiwch ffurflen VAT68 i drosglwyddo cofrestriad cwmni sydd yn newid perchenogaeth.