Ffurflen

Gwneud cais am drosglwyddo rhif cofrestru TAW

Gofyn i Gyllid a Thollau EM drosglwyddo cofrestriad TAW cwmni sy'n newid perchnogaeth gan ddefnyddio'r ffurflen VAT68.

Dogfennau

Cais i drosglwyddo rhif cofrestru (VAT68)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Defnyddio’r ffurflen VAT68 i ofyn i Gyllid a Thollau EM drosglwyddo’r cofrestriad TAW cwmni sy’n newid perchnogaeth.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen os ydych yn cymryd busnes drosodd fel busnes byw neu’n newid statws eich busnes (er enghraifft, o unig berchennog i gwmni cyfyngedig) ac rydych am ddefnyddio rhif cofrestru TAW y perchennog blaenorol.

Cyhoeddwyd ar 4 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 22 June 2021 + show all updates
  1. The VAT68 form has been updated with a new return address.

  2. Added translation