Ffurflen

Gwneud cais am drosglwyddo rhif cofrestru TAW

Gofyn i Gyllid a Thollau EM drosglwyddo cofrestriad TAW cwmni sy'n newid perchnogaeth gan ddefnyddio'r ffurflen VAT68.

Dogfennau

Cais i drosglwyddo rhif cofrestru (VAT68)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i drosglwyddo rhif cofrestru (VAT68)"), and its reference (Unique reference: VAT68 Cymraeg).

Manylion

Defnyddio’r ffurflen VAT68 i ofyn i Gyllid a Thollau EM drosglwyddo’r cofrestriad TAW cwmni sy’n newid perchnogaeth.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen os ydych yn cymryd busnes drosodd fel busnes byw neu’n newid statws eich busnes (er enghraifft, o unig berchennog i gwmni cyfyngedig) ac rydych am ddefnyddio rhif cofrestru TAW y perchennog blaenorol.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Hysbysiad TAW 700/9: Transfer of business as a going concern
Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio a ddylai’r trosglwyddiad busnes gael ei drin fel trosglwyddo busnes fel busnes byw, ai peidio.

Cymryd busnes drosodd a chofrestriad TAW Defnyddiwch y canllaw hwn i gael rhagor o wybodaeth am drosglwyddo busnes sy’n bodoli eisoes a chofrestriad TAW.

TAW: cais i gofrestru (VAT1)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1 i gofrestru’ch busnes ar gyfer TAW.

TAW: manylion partneriaeth (VAT2) Defnyddiwch y ffurflen VAT2 er mwyn rhoi manylion partneriaid pan fyddwch yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Published 4 Ebrill 2014