Ffurflen

Cofrestru ar gyfer TAW

Cofrestrwch ar gyfer TAW os ydych yn dechrau busnes newydd, yn cofrestru'ch busnes presennol neu'n cymryd busnes presennol drosodd. Defnyddiwch y gwasanaeth ar-lein neu'r ffurflen VAT1.

Dogfennau

Cofrestru ar gyfer TAW ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen hon os na allwch gofrestru ar-lein (VAT1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Defnyddiwch y ffurflen hon os na allwch gofrestru ar-lein (VAT1)"), and its reference (Unique reference: VAT1 Cymraeg).

TAW: cais i gofrestru (VAT1 notes)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("TAW: cais i gofrestru (VAT1 notes)"), and its reference (Unique reference: VAT1 notes Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT1 os ydych yn dechrau busnes newydd, yn cofrestru’ch busnes presennol neu’n cymryd busnes presennol drosodd. Gallwch gofrestru gan ddefnyddio naill ai:

  • y gwasanaeth ar-lein
  • y ffurflen VAT1, bydd angen i chi ei hargraffu, yna ei llenwi â llaw a’i phostio

Gall y rhan fwyaf o fusnesau gofrestru ar-lein, gan gynnwys partneriaethau a grŵp o gwmnïau sy’n cofrestru o dan un rhif TAW.

Ffurflenni drwy’r post

Yn achos pob cais am gofrestriad arferol, anfonwch eich ffurflen wedi’i llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW CThEM
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
West Midlands
WV1 4JX

Yn achos ceisiadau i gofrestru grŵp TAW, neu os ydych am gadw Rhif Cofrestru TAW y perchennog blaenorol, anfonwch eich ffurflen wedi’i llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW CThEM
Imperial House
77 Victoria Street
Grimsby
DN31 1DB

Ffurflenni a gwasanaethau cysylltiedig

Mewngofnodi er mwyn defnyddio gwasanaethau TAW ar-lein
Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) i gyflwyno’ch Ffurflen TAW. Gallwch hefyd fwrw golwg ar eich cyfrif TAW a chyrchu gwasanaethau TAW eraill ar-lein.

TAW: cais i gofrestru - gwerthu o bell (VAT1A)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1A i gofrestru’ch busnes ar gyfer gwerthu o bell i mewn i’r DU.

TAW: cais i gofrestru - caffaeliadau (VAT1B)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU os ydych yn caffael nwyddau o wladwriaethau eraill yr UE ac yn dod â’r nwyddau hynny i mewn i’r DU.

VAT 1C: registration notification (VAT 1C)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1C i gofrestru ar gyfer TAW os ydych yn cyflenwi nwyddau’r 8fed neu’r 13eg Gyfarwyddeb.

VAT: appointment of tax representative (VAT1TR)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1TR os ydych yn cymryd rhan mewn gwerthu o bell i mewn i’r DU ac rydych am benodi cynrychiolydd treth y DU.

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)
Defnyddiwch y ffurflen VAT2 er mwyn rhoi manylion partneriaid pan rydych yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

TAW: cais am driniaeth fel grŵp TAW(VAT50)
Defnyddiwch y ffurflen VAT50 i wneud cais am driniaeth fel grŵp TAW neu i ychwanegu cwmnïau at grŵp TAW presennol.

VAT: apply for VAT group treatment and give company details (VAT51)
Wrth gofrestru neu ddiwygio grŵp TAW gan ddefnyddio’r ffurflen VAT50, defnyddiwch y ffurflen VAT51 i roi manylion bob cwmni yn y grŵp.

Published 2 Hydref 2014
Last updated 12 Mai 2017 + show all updates
  1. The Welsh version of form VAT1 Notes has been added.
  2. The Welsh version of form VAT1 has been added.
  3. Both the return addresses have been updated for applications.
  4. Added translation