Business tax – form

TAW: cais i gofrestru - gwerthu o bell (VAT1A)

Defnyddiwch ffurflen VAT1A i gofrestru eich busnes ar gyfer gwerthu o bell i mewn i'r DU.

Dogfen

Manylyn

Defnyddiwch ffurflen VAT1A i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn gwerthu nwyddau i mewn i’r DU o wlad arall yn yr UE a elwir yn ‘werthu o bell’.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW / VAT Registration Service
Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
WV1 4JX