Ffurflen

TAW: cais i gofrestru - gwerthu o bell (VAT1A)

Defnyddiwch ffurflen VAT1A i gofrestru eich busnes ar gyfer gwerthu o bell i mewn i'r DU.

Dogfen

Cais i gofrestru - gwerthu o bell (VAT1A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gofrestru - gwerthu o bell (VAT1A)"), and its reference (Unique reference: VAT1A (Cymraeg)).

Details

Defnyddiwch ffurflen VAT1A i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn gwerthu nwyddau i mewn i’r DU o wlad arall yn yr UE a elwir yn ‘werthu o bell’.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW / VAT Registration Service
Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
WV1 4JX

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 20 Ionawr 2016 + show all updates
  1. VAT1A and VAT1A notes have been merged. Attached new PDF.
  2. Added translation