Ffurflen

Cofrestru ar gyfer TAW os ydych yn gwerthu o bell i mewn i Ogledd Iwerddon

Cofrestrwch eich busnes ar gyfer TAW os ydych yn gwerthu o bell i mewn i Ogledd Iwerddon gan ddefnyddio’r ffurflen VAT1A.

Dogfennau

Cais i gofrestru — gwerthu o bell (VAT1A)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Find out how accessible our forms are

Manylion

Mae’n rhaid i chi lenwi’r ffurflen VAT1 hefyd, gan ddefnyddio’r nodiadau i’ch helpu, a’i phostio ynghyd â’r ffurflen VAT1A.

Defnyddiwch y ffurflen VAT1A i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU os ydych yn gwerthu nwyddau i mewn i Ogledd Iwerddon o un o aelod-wladwriaethau’r UE, gelwir hyn yn ‘gwerthu o bell’.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i:

BT VAT
Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
BX9 1WR

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Pryd i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU
Defnyddiwch y canllaw hwn i gael gwybod pryd y bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer TAW, a phryd y gallwch ddewis cofrestru.

Sut i gofrestru ar gyfer TAW
Defnyddiwch y canllaw hwn i gael gwybod pa ffurflen neu ffurflenni sydd eu hangen arnoch er mwyn cofrestru ar gyfer TAW, a sut i gofrestru.

Cyhoeddwyd ar 4 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 30 December 2020 + show all updates
  1. You must complete a VAT1 form and submit it with your VAT1A form when you're registering for VAT, if you're distance selling into Northern Ireland from 1 January 2021.

  2. The address to send your completed application to has been updated.

  3. VAT1A and VAT1A notes have been merged. Attached new PDF.

  4. Added translation