Business tax – form

TAW: cais i gofrestru - caffaeliadau (VAT1B)

Defnyddiwch ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn caffael nwyddau o wledydd eraill yn yr UE ac yn dod â'r nwyddau hynny i'r DU.

Dogfen

Manylyn

Defnyddiwch ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn caffael nwyddau o wledydd eraill yn yr UE ac yn dod â’r nwyddau hynny i’r DU.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW / VAT Registration Service
Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
WV1 4JX

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)
Defnyddiwch ffurflen VAT2 i roi manylion partneriaid pan yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.