Ffurflen

TAW: cais i gofrestru - caffaeliadau (VAT1B)

Defnyddiwch ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn caffael nwyddau o wledydd eraill yn yr UE ac yn dod â'r nwyddau hynny i'r DU.