Ffurflen

Cofrestru ar gyfer TAW os ydych yn gwneud caffaeliadau perthnasol

Defnyddiwch y ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU os ydych yn caffael nwyddau o wladwriaethau eraill yr UE, ac yn dod â nhw i mewn i'r DU, ac rydych wedi pasio'r trothwy caffael.

Dogfennau

Cais i gofrestru - caffaeliadau (VAT1B)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gofrestru - caffaeliadau (VAT1B)"), and its reference (Unique reference: VAT1B Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch ffurflen VAT1B i gofrestru ar gyfer TAW y DU os ydych yn caffael nwyddau o wledydd eraill yn yr UE ac yn dod â’r nwyddau hynny i’r DU.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW
Cyllid a Thollau EM
Crown House
Birch Street
Wolverhampton
WV1 4JX

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)
Defnyddiwch ffurflen VAT2 i roi manylion partneriaid pan yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Published 4 Ebrill 2014