Ffurflen

Cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol sy'n ymwneud â TAW

Cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol fel dewis arall i gofrestru ar gyfer TAW os ydych yn ffermwr sy'n defnyddio'r ffurflen VAT98.

Dogfennau

Y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol - cais am ardystiad (VAT98)

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT98 er mwyn cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol yn hytrach na chofrestru ar gyfer TAW.

Os ydych yn cofrestru fel ffermwr un gyfradd, nid oes angen i chi roi cyfrif am TAW na chyflwyno Ffurflenni TAW. Ni allwch godi TAW ar eich gwerthiannau nac adennill TAW ar eich pryniadau. Ond gallwch godi a chadw Ychwanegiad Un Gyfradd (FRA) wrth werthu eitemau i gwsmeriaid sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW Grimsby
Cyllid a Thollau EM
Imperial House 
77 Victoria Street 
Grimsby 
NE Lincs 
DN31 1DB

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu’i hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly dylech gasglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Hysbysiad 700/46 - Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol
Os ydych yn ffermwr, defnyddiwch yr hysbysiad hwn i gael gwybodaeth am ddewis arall, sy’n arbed amser, i gofrestru ar gyfer TAW.

Published 8 Medi 2014