Ffurflen

TAW: Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol - cais am ardystiad (VAT98)

Defnyddiwch y ffurflen VAT98 os ydych yn ffarmwr er mwyn cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol fel dewis arall y lle cofrestriad TAW.