Business tax – form

TAW: Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol - cais am ardystiad (VAT98)

Defnyddiwch y ffurflen VAT98 os ydych yn ffarmwr er mwyn cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol fel dewis arall y lle cofrestriad TAW.

Dogfen

Manylyn

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr. Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Defnyddiwch y ffurflen VAT98 er mwyn cofrestru ar gyfer y Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol fel dewis arall y lle cofrestriad TAW. Os ydych yn cofrestru fel ffarmwr un gyfradd nid oes angen i chi rhoi cyfrif ar gyfer TAW na chyflwyno ffurflenni TAW - nid ydych yn codi TAW ar eich gwerthiannau ac ni allwch adennill TAW ar eich pryniadau. Ond gallwch godi a chadw ‘ychwanegiad’ cyfradd un gyfradd (FRA) wrth werthu nwyddau i gwsmeriaid sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi i:

Gwasanaeth Cofrestru TAW Grimsby / Grimsby VAT Registration Service
Cyllid a Thollau EM
Imperial House
77 Victoria Street
Grimsby
NE Lincs
DN31 1DB