Cyfarwyddyd

Sefydlu elusen: dogfennau llywodraethol enghreifftiol

Modelau, templedi a chanllawiau ar gyfer cyfansoddiadau, erthyglau cymdeithasu a gweithredoedd ymddiriedolaeth i elusen neu ymddiriedolaeth elusennol newydd.