Cyfarwyddyd

Sefydlu elusen: dogfennau llywodraethol enghreifftiol

Modelau, templedi a chanllawiau ar gyfer cyfansoddiadau, erthyglau cymdeithasu a gweithredoedd ymddiriedolaeth i elusen neu ymddiriedolaeth elusennol newydd.

Dogfennau

Manylion

Pan fyddwch yn sefydlu elusen, mae’n rhaid i chi gael dogfen lywodraethol yn ôl y gyfraith. Dyma’r llyfr rheolau sy’n amlinellu sut y caiff eich elusen ei rhedeg.

Mae’r dogfennau sydd wedi’u cynnwys ar gyfer:

  • sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau)
  • cwmnïau elusennol
  • elusennau anghorfforedig (heb fod yn gwmnïau)
  • ymddiriedolaethau elusennol
  • Elusennau GIG: gweithredoedd ymddiriedolaeth enghreifftiol
Published 1 Ionawr 2012