Cyfarwyddyd

Enghreifftiau o e-byst gwe-rwydo a chyswllt ffug sy'n honni cysylltiad â CThEM

Dewch i wybod am wefannau, e-byst, llythyrau, negeseuon testun a galwadau ffôn a ddefnyddir gan sgamwyr a thwyllwyr er mwyn ceisio cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol.

Dogfennau

Manylion

Defnyddiwch yr enghreifftiau hyn i helpu i benderfynu a yw cyswllt gan CThEM yn ddilys. Mae’r enghreifftiau’n dangos y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan dwyllwyr er mwyn eich cael i ddatgelu’ch gwybodaeth bersonol.

Gallwch hefyd ddysgu sut i adnabod gohebiaeth ddilys gan CThEM, a sut i adnabod e-byst gwe-rwydo neu ffug.

Published 5 Chwefror 2007
Last updated 2 Gorffennaf 2018 + show all updates
 1. The guidance has been updated with new examples of a bogus email, website, text message and PDF attachment.
 2. The Bogus callers section has been removed and replaced with a new Bogus phone calls section.
 3. A new type of Tax Rebate phishing scam, that contains PDF attachments, has been added.
 4. Bogus callers section updated with new information.
 5. Phishing examples have been updated.
 6. Message warning of 'Recorded message threatening legal action' added to English and Welsh versions.
 7. A new type of phishing scam regarding 'Tax Returns', which is being circulated in high volumes, has been added.
 8. A new type of phishing scam which is being circulated in high volumes has been added to the pdf.
 9. A new type of phishing scam which is being circulated in high volumes has been added to the pdf.
 10. Text changes and references made to include 'text / SMS messages' in English and Welsh versions of the PDF. As HM Revenue and Customs are receiving a high number of referrals each month relating to bogus text messages.
 11. Phishing examples have been updated.
 12. The phishing examples have been updated and include up to date screen shots.
 13. New phishing scam example added to page 9 of the pdf document.
 14. Section 11 of the PDF has been updated to ask customers to forward phishing SMS messages to HMRC.
 15. A new phishing SMS scam image added to the PDF.
 16. Added translation
 17. Document changed to clarify the position regarding SMS messages sent from HMRC
 18. A new phishing scam is added to the phishing examples PDF.
 19. Updated PDF attached
 20. First published.