Ffurflen

TWE: Cyflogai sy’n cychwyn - rhestr wirio

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn gyflogwr a bod angen i chi gofnodi gwybodaeth ynglŷn â chyflogai newydd at ddibenion TWE.