Ffurflen

Rhestr wirio ar gyfer cyflogai newydd at ddibenion TWE

Casglu'r wybodaeth gywir am eich cyflogai newydd os nad oes ganddo ffurflen P45 ddiweddar.

Dogfennau

Rhestr Wirio ar gyfer cyflogeion sy’n cychwyn

Rhestr Wirio ar gyfer cyflogeion sy’n cychwyn (Fersiwn y gellir ei hargraffu)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr Wirio ar gyfer cyflogeion sy’n cychwyn (Fersiwn y gellir ei hargraffu)"), and its reference (Unique reference: Starter checklist (y gellir ei hargraffu) Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i weithredu TWE ar gyfer cyflogai newydd. Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi’i chasglu i’ch helpu i lenwi’ch Cyflwyniad Taliadau Llawn cyntaf ar gyfer y cyflogai.

Mae 2 fersiwn ar gael i’w defnyddio:

Rhestr wirio ar gyfer cyflogai newydd - dyluniwyd y ffurflen hon i’w llenwi ar y sgrîn. Rhaid i chi ateb pob cwestiwn heblaw’r rhai sydd wedi’u nodi’n ‘opsiynol’. Ni allwch gadw’r ffurflen ond, ar ôl i chi’i llenwi, gallwch argraffu copi a’i bostio.

Rhestr wirio ar gyfer cyflogai newydd (fersiwn y gellir ei argraffu) - dyluniwyd y ffurflen hon i’w hargraffu a’i llenwi â llaw.

Ffurflenni cysylltiedig ac arweiniad

Rhoi gwybod i CThEM am gyflogai newydd
Arweiniad ynghylch yr hyn sydd angen i chi ei wneud pan fyddwch yn cyflogi rhywun newydd.

Published 15 Ebrill 2014
Last updated 4 Ebrill 2016 + show all updates
  1. Printable alternative of PAYE: starter checklist for Welsh and English versions have been added to this page.
  2. The Starter Checklist has been updated to reflect new tax year changes and include Student Loan information.
  3. Clarification added on how to use the form.
  4. Welsh form and translation added.
  5. First published.