Ffurflen

Archebu trawsgrifiad o achosion llys neu dribiwnlys (Ffurflen EX107)

Gofynnwch am gofnod ysgrifenedig o beth gafodd ei ddweud mewn gwrandawiad, treial neu dribiwnlys.

Published 1 Mehefin 2017
Last updated 7 Awst 2018 + show all updates
  1. EX107GN (English) updated.
  2. Editorial changes to documents.
  3. Added a more accessible version of the EX107 form and a link to the guidance EX107GN.
  4. Added translation