Cyfarwyddyd

Bywyd cwmni: ffeilio yn sgîl digwyddiadau

Gwybodaeth am newidiadau y mae angen i gwmnïau’r Deyrnas Unedig eu ffeilio gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r rheolau a’r gofynion ynghylch eu cyflwyno.

Dogfennau

Manylion

Mae’r canllaw hwn i gyfarwyddwyr, ysgrifenyddion a phersonau sy’n gweithredu fel cynghorwyr i gwmnïau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig. Mae’n ymdrin â’r hyn y mae angen i chi ei ffeilio pan fo newidiadau penodol yn digwydd yn eich cwmni fel y gall Tŷ’r Cwmnïau ddiweddaru’r cofnod cyhoeddus a sicrhau y gall chwilwyr gael darlun cyfredol o’ch cwmni.

Published 1 Chwefror 2014
Last updated 14 Ionawr 2019 + show all updates
 1. Link added to video guidance - how to register a mortgage charge online.
 2. Some guidance removed as duplicated elsewhere on GOV.UK
 3. PROOF content removed as it's duplicated elsewhere on GOV.UK
 4. Update to Welsh guidance
 5. PSC guidance updated.
 6. PSC information updated in the guidance English and Welsh
 7. Welsh guidance added
 8. Update to guidance
 9. Guidance updated and converted to HTML. Welsh guidance removed for updating.
 10. Version 4.1 replaced by version 4.2. Inserted link at the end of chapter 3 part 2 to the registers guidance
 11. New version relating to changes brought in by the The Small Business, Enterprise and Employment Act.
 12. Guidance updated to version 3.4
 13. Welsh translation added
 14. First published.