Promotional material

Calendr digwyddiadau Tŷ’r Cwmnïau

Digwyddiadau mae Tŷ’r Cwmnïau’n eu cynnal neu’n mynd iddynt i gynorthwyo a chynghori busnesau (yn Saesneg yn unig yw’r calendr).

Manylyn

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau ledled y DU ac yn cynnal seminarau di-dâl.

Seminar ar gyfer cyfarwyddwyr newydd eu penodi

Os ydych wedi dod yn gyfarwyddwr cwmni am y tro cyntaf yn ddiweddar ac eisiau gwybod mwy am eich cyfrifoldebau i Dŷ’r Cwmnïau, mae’r seminar hwn yn ymdrin â’r canlynol:

  • gofynion o ran ffeilio
  • cyfrifoldebau cyfarwyddwyr
  • pam mae cydymffurfio’n bwysig
  • newidiadau i ddeddfwriaeth sy’n effeithio arnoch chi
  • sut i ffeilio a dod o hyd i wybodaeth eich cwmni ar lein

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn rhoi cyflwyniadau ar faterion yn ymwneud ag eiddo deallusol, megis:

  • hawlfreintiau
  • nodau masnach
  • patentau
  • cynlluniau

Erbyn hyn mae’r digwyddiad hwn yn cario pwyntiau Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP). Caiff tystysgrif ei rhoi ar ôl y digwyddiad i bawb sy’n dod iddo.