Ffurflen

Treth Gorfforaeth: Ffurflen Dreth y Cwmni (CT600 (2018) Fersiwn 3)

Defnyddiwch ffurflen CT600 (2018) Fersiwn 3 ar gyfer unrhyw gyfnodau cyfrifyddu sy'n dechrau ar neu ar ôl 1 Ebrill 2015.

Dogfennau

Treth Gorfforaeth: Ffurflen Dreth y Cwmni (CT600 (2018) Fersiwn 3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Treth Gorfforaeth: Ffurflen Dreth y Cwmni (CT600 (2018) Fersiwn 3)").

Manylion

Mae’r ffurflen wedi’idiweddaru’n barod ar gyfer pryd y bydd Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, ynghyd â Llywodraeth y DU, yn penderfynu cyflwyno cyfradd ddatganoledig. I gael rhagor o wyboddaeth, ewch i Northern Ireland Corporation Tax regime: draft guidance.

Ni ddylid gwneud unrhyw gofnod yn un o’r blychau Gogledd Iwerddon hyd nes y bod cyfradd Gogledd Iwerddon wedi’i chyflwyno.

Mae help i’w gael yn y canllaw CT600 (2018) Fersiwn 3, ynghyd â rhestr lawn o gwmnïau a ddylai ddefnyddio’r ffurflen hon.

Gwiriwch a yw’n ofynnol arnoch i gyflwyno’r ffurflen hon cyn ei lawrlwytho a’i hanfon drwy’r post.

Rhagor o wybodaeth ynghylch pwy ddylai gyflwyno Ffurflen Dreth y Cwmni ar-lein.

Tudalennau atodol

Treth Gorfforaeth: benthyciadau gan gwmni caeedig a threfniadau i roi buddiannau i gyfranogwyr (CT600A (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: eithriadau i gwmnïau tramor rheoledig a sefydliadau tramor parhaol (CT600B (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: rhyddhad consortiwm a grŵp (CT600C (2018) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: yswiriant (CT600D (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: elusennau a chlybiau chwaraeon amatur cymunedol (CT600E (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: Treth Dunelledd (CT600F (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: breindaliadau trawsffiniol (CT600H (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: tâl atodol yng nghyswllt masnach a ddiogelwyd (CT600I (2015) Fersiwn 3)

Treth Gorfforaeth: datgelu cynlluniau arbed treth (CT600J (2015) Fersiwn 3)

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Corporation Tax: Company Tax Return guide (CT600 Guide (2018) Version 3)
Defnyddiwch y canllaw i’ch helpu i lenwi ffurflen CT600 (2018) Ffurflen Dreth y Cwmni.

Corporation Tax: Budget changes (CT600 Budget Insert)
Defnyddiwch y daflen i gael trosolwg o’r newidiadau pennaf yn dilyn y Gyllideb, sy’n effeithio ar Dreth Gorfforaeth.

Awdurdodi eich asiant (64-8)
Defnyddiwch ffurflen 64-8 i awdurdodi Cyllid a Thollau EM i siarad â chyfrifydd, asiant treth neu gynghorwr sy’n gweithredu ar eich ran.

Published 7 Ebrill 2015
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. Corporation Tax: Company Tax Return (CT600 (2018) Version 3) has been added.
  2. English version of the October 2017 Company Tax Return (CT600 version 3) has been added.
  3. The Company Tax Return (CT600 version 3) has been updated to incorporate the reform of Corporation Tax loss relief.
  4. New version Corporation Tax: Company Tax Return (CT600 (2017) Version 3) has been added.
  5. First published.