Ffurflen

Awdurdodi eich asiant (64-8)

Defnyddiwch y ffurflen 64-8 i awdurdodi Gyllid a Thollau EM (CThEM) i ohebu â chyfrifydd, asiant neu ymgynghorydd treth sy’n gweithredu ar eich rhan.