Ffurflen

Awdurdodi eich asiant (64-8)

Defnyddiwch y ffurflen 64-8 i awdurdodi Gyllid a Thollau EM (CThEM) i ohebu â chyfrifydd, asiant neu ymgynghorydd treth sy’n gweithredu ar eich rhan.

Dogfennau

Awdurdodi eich asiant (64-8)

Manylion

Mae’r ffurflen 64-8 yn cwmpasu awdurdod ar gyfer materion treth unigolion (partneriaethau, ymddiriedolaethau, credydau treth ac unigolion o dan TWE) a threthi busnes (TAW, TWE i gyflogwyr a Threth Gorfforaeth). Os ydych yn gynrychiolydd personol, gallwch ddefnyddio’r ffurflen 64-8 mewn rhai amgylchiadau er mwyn gofyn i CThEM ddelio’n uniongyrchol ag asiant.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni perthynol

FBI 2: awdurdodi eich asiant i ddefnyddio gwasanaethau TWE/CIS ar-lein

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 27 Chwefror 2017 + show all updates
  1. Under '5 Where to send this form' in bullet point 3 the words 'or an expatriate' and 'or the Manchester expat team' has been deleted. The Manchester Expat Team no longer deal with 64-8 forms.
  2. The Authorising your agent (64-8) attachment has been updated and replaced.
  3. Added translation