Cyfarwyddyd

Ansolfedd corfforaethol (CY35)

Manylion gwybodaeth a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM a sut i gael gafael arni. Ar gyfer trawsgludwyr yn bennaf (cyfarwyddyd ymarfer 35).