News story

Postavenie občanov štátov Európskej únie vo Veľkej Británii

Referendum bezprostredne neovplyvnilo práva a postavenie občanov EÚ v Británii a britských občanov žijúcich v EÚ.

Referendum bezprostredne neovplyvnilo práva a postavenie občanov EÚ v Británii a britských občanov žijúcich v EÚ.

Referendum bezprostredne neovplyvnilo práva a postavenie občanov EÚ v Británii a britských občanov žijúcich v EÚ.

Nová premiérka rozhodne o tom, kedy bude aktivovaný článok 50, ktorým začne formálny proces odchodu z EÚ. Británia ostáva členom EÚ počas celého tohoto procesu, až do ukončenia vyjednávaní v rámci článku 50. Očakávame, že po našom odchode z EÚ bude právne postavenie občanov EÚ, ktorí žijú v Británii a britských občanov žijúcich v členských štátoch EÚ riadne ošetrené a chránené.

Vláda si uvedomuje a zároveň oceňuje významný prínos občanov EÚ a občanov iných štátov, ktorí v Británii pracujú, študujú a žijú.

Žijete vo Veľkej Británii dlhšie ako 5 rokov? Čo pre vás znamená odchod Británie z EÚ.

  • Občania EÚ, ktorí v Spojenom kráľovstve žili legálne a nepretržite po dobu najmenej 5 rokov majú automaticky právo na trvalý pobyt. To znamená, že v súlade s pravidlami EÚ, môžu v Británii žiť natrvalo. Nemusia žiadať o žiadnu registráciu, ktorou by tento status potvrdili.
  • Európski občania, ktorí v Spojenom kráľovstve žili legálne a nepretržite po dobu aspoň 6 rokov, môžu v prípade záujmu požiadať o britské občianstvo.

Čo ak žijem v Británii menej ako 5 rokov?

  • Občania EÚ majú aj naďalej právo na pobyt vo Veľkej Británii v súlade s právnymi predpismi EÚ. Na to, aby si uplatnili právo voľného pohybu sa nemusia registrovať. Doposiaľ nedošlo k zmene vládnej politiky a procesov v prípade, že sa rozhodnete požiadať o osvedčenie o registrácii. Žiadosti budú spracované ako obvykle.
  • Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ musia aj naďalej žiadať o udelenia rodinného povolenia, ak chcú vstúpiť na územie Spojeného kráľovstva v rámci pravidiel EÚ a nemajú doklad o trvalom pobyte z iného členského štátu EÚ. K zmene vládnej politiky nedošlo a žiadosti budú spracované tak ako doposiaľ.
  • Širšia rodina občanov EÚ musí aj naďalej žiadať o osvedčenie o registrácii (ak sú občanmi EÚ) alebo o povolenie na pobyt (ak sú občania tretej krajiny). K zmene vládnej politiky nedošlo a žiadosti budú spracované tak ako doposiaľ.
  • Na občanov Írska sa aj naďalej vzťahujú špeciálne práva. S írskymi občanmi s bydliskom v Spojenom kráľovstve sa aj naďalej bude zaobchádzať, vo väčšine prípadov, rovnakým spôsobom ako s britskými štátnymi príslušníkmi. V tejto pozícii nedošlo k žiadnej zmene.
  • Občania Chorvátska budú musieť aj naďalej žiadať o osvedčenie o registrácii na to, aby mohli v Spojenom kráľovstve pracovať v rámci prechodných opatrení, ktoré boli zavedené pri vstupe Chorvátska do EÚ v roku 2013. Typ potrebného osvedčenia závisí od toho, či potrebujú povolenie na prácu vo Veľkej Británii a čo budú robiť.

Má vláda v pláne vyhostiť štátnych príslušníkov EÚ z Británie?

Nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka práv občanov EÚ na pobyt v Británii. Nezmenili sa ani okolnosti, na základe ktorých môže byť niekto z Británie vyhostený.

Rovnako, ako tomu bolo pred referendom, občania EÚ môžu byť vyhostení zo Spojeného kráľovstva len ak predstavujú pretrvávajúcu a dostatočne vážnu hrozbu verejnosti, pokiaľ sa v Británii zdržiavajú nelegálne alebo zneužívajú právo na voľný pohyb.

Ďalšie informácie ohľadne pravidiel vstupu a pobytu vo Veľkej Británii nájdete na UK Visas and Immigration.

Published 13 July 2016