Stori newyddion

Bydd y Fargen Werdd yn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb AS, yn annog pobl yng Nghymru i fanteisio ar gynllun newydd gan Lywodraeth y DU sy’n cyflwyno ffordd…

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb AS, yn annog pobl yng Nghymru i fanteisio ar gynllun newydd gan Lywodraeth y DU sy’n cyflwyno ffordd newydd i gartrefi a busnesau dalu am welliannau i effeithiolrwydd ynni adeiladau.

Mae’r ‘Fargen Werdd’ - sy’n cael ei lansio gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd heddiw, yn rhoi cyfle i bobl dalu am welliannau i effeithiolrwydd ynni eu cartrefi a fydd yn arwain at arbedion ar eu biliau ynni.

Bydd cartrefi yng Nghymru sy’n defnyddio’r Fargen Werdd i wneud gwelliannau i gartrefi er mwyn arwain at arbed ynni hefyd yn gymwys am gannoedd o bunnau yn ol drwy Gynllun Arian yn ol y Fargen Werdd. Po fwyaf o waith y bydd preswylwyr yn penderfynu ei wneud, po fwyaf o arian y gallent ei gael gyda phecynnau, o bosibl, sy’n werth dros £1,000.

Wrth groesawu’r cynllun, dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb:

“Gyda theuluoedd a busnesau ledled Cymru’n wynebu costau tanwydd ac ynni’n codi, bydd lansio’r Fargen Werdd yn rhoi cyfle i bobl gael mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y maen nhw’n talu am welliannau i adeiladau er mwyn arbed ynni.

“Bydd y gwelliannau y gallan nhw eu cyflawni drwy’r Fargen Werdd - insiwleiddio neu systemau gwresogi newydd - yn rhoi cyfle i berchnogion tai drawsnewid eu cartrefi, ac yn bwysicaf oll, lleihau eu biliau ynni.

“Mae busnesau a diwydiant hefyd wedi croesawu’r cynllun a fydd yn arwain at swyddi iddyn nhw a chyfle iddyn nhw dyfu o ganlyniad i’r dasg o ddiweddaru stoc tai Prydain.”

Nodiadau i Olygyddion:

Ffigurau’r Fargen Werdd:

• Mae 45 gwahanol fathau o welliannau ar gael drwy’r Fargen Werdd ar hyn o bryd, yn helpu pobl i gynhesu eu cartrefi a thalu am rai neu’r holl welliannau dros amser drwy eu biliau trydan.

• Mae £125 miliwn ar gael drwy’r Cynllun Arian yn ol, a gyllidir gan y Llywodraeth

• gallai 8 miliwn o gartrefi elwa o insiwleiddio waliau solet

• gallai 4 miliwn o gartrefi elwa o insiwleiddio waliau ceudod

• disgwylir y bydd 60,000 o swyddi’n cael eu cefnogi yn y sector insiwleiddio yn unig erbyn 2015 - yn codi o 26,000 yn 2011

• £3.5 miliwn o gyllid ar gyfer hyfforddi mewn sgiliau allweddol y Fargen Werdd

• gellid arbed £270 y flwyddyn petai tŷ par a thair ystafell wely yn insiwleiddio waliau solet yn unig

• mae 38% o gyfanswm gollyngiadau nwyon tŷ gwydr y DU yn dod o adeiladau sy’n gollwng

I gael rhagor o wybodaeth am y Fargen Werdd, ewch i wefan Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd:

https://www.gov.uk/government/news/hate-rising-energy-costs-green-deal-with-it