Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Gweithgaredd diweddaraf gan Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Cymru ac Is-Ysgrifenyddion Gwladol Seneddol i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru o fewn Teyrnas Unedig gryfach. Mae’n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli yng Nghymru.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Glynne Jones
Glynne Jones
Director, Office of the Secretary of State for Wales
Lottie Cantle
Prif Ysgrifennydd Preifat i’r Ysgrifennydd Gwladol
Geth Williams
Geth Williams
Deputy Director, Constitution and Policy
Kate Starkey
Kate Starkey
Deputy Director, Policy
Louise Parry
Deputy Director, Policy
Ashok Ahir
Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfathrebu
Alison White
Prif Gyfarwyddwr Anweithredol
Peter Umbleja
Cyfarwyddwr Anweithredol

Cyswllt Llywodraeth y DU yng Nghymru

Office of the Secretary of State for Wales, Cardiff

Office of the Secretary of State for Wales
1 Caspian Point
Caspian Way
Cardiff
Wales
CF10 4DQ
United Kingdom

Office of the Secretary of State for Wales (Cardiff)

02920 924216

For enquiries from members of the media only:

029 2092 4212; Out of hours: 07973 303984

Office of the Secretary of State for Wales, London

Office of the Secretary of State for Wales
Gwydyr House
Whitehall
London
SW1A 2NP
United Kingdom

Office of the Secretary of State for Wales

020 7270 0534

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

FOI requests

Office of the Secretary of State for Wales
Gwydyr House
Whitehall
London
SW1A 2NP
United Kingdom

Make sure you include your name, address and a detailed explanation of information that you wish to receive from us. We will endeavour to respond to your request within 20 days and if this is not possible we will write to you and tell you why we need more time, and when you will receive the information.

This information is free, but we may turn down the request if it is likely to cost us over £600, or ask you to be more specific in the information you are looking for. Information released by the Office of the Secretary of State for Wales in response to an FOI will be published on this website.

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.