Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Y diweddaraf gennym

Ein gwaith

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Cymru ac Is-Ysgrifenyddion Gwladol Seneddol i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru o fewn Teyrnas Unedig gryfach. Mae’n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli yng Nghymru.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Ein gweinidogion

Ein rheolwyr

Cyfarwyddwr Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cyrmu
Prif Ysgrifennydd Preifat i’r Ysgrifennydd Gwladol
Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Pholisi
Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi
Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi
Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfathrebu
Prif Gyfarwyddwr Anweithredol
Cyfarwyddwr Anweithredol

Cysylltu â ni

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Caerdydd

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ William Morgan
6-7 Sgwâr Canolog
Caerdydd
Cymru
CF10 1EP
United Kingdom

Am ymholiadau wasg, cysylltwch â

comms@ukgovwales.gov.uk; 029 2092 4212. Am ymholiadau tu allan i oriau swyddfa: 079 7330 3984

Sylwch:- Nid yw post i'n swyddfeydd yn cael ei fonitro fel mater o drefn ar hyn o bryd ac mae unrhyw atebion yn debygol o fod yn hwyr, dylid ebostio ymholiadau ar frys i correspondence@ukgovwales.gov.uk

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Llundain

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr,
Whitehall
Llundain
SW1A 2NP
United Kingdom

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

020 7270 0575

Sylwch:- Nid yw post i'n swyddfeydd yn cael ei fonitro fel mater o drefn ar hyn o bryd ac mae unrhyw atebion yn debygol o fod yn hwyr, dylid ebostio ymholiadau ar frys i correspondence@ukgovwales.gov.uk

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Gwneud cais DRhG

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr
Whitehall
Llundain
SW1A 2NP
United Kingdom

Cofiwch gynnwys eich enw, eich cyfeiriad ac esboniad manwl o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Fe wnawn ein gorau i ymateb i’ch cais mewn 20 niwrnod. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod pam fod angen rhagor o amser arnom a pha bryd y byddwch yn cael y wybodaeth.

Mae’r wybodaeth hon am ddim, ond efallai y byddwn yn gwrthod y cais os yw’n debygol o gostio dros £600 i ni, neu gallwn ofyn i chi fod yn fwy penodol am y wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Bydd gwybodaeth sy’n cael ei rhyddhau gan Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn ymateb i geisiadau Rhyddid am Wybodaeth yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol.