Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Cymru a Gweinidogion Cymru i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru o fewn Teyrnas Unedig gryfach. Mae'n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli yng Nghymru.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein cyhoeddiadau

Ein cyhoeddiadau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Cyswllt SC

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Caerdydd

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
1 Pwynt Caspian
Ffordd Caspian
Caerdydd
Cymru
CF10 4DQ

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Llundain

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr,
Whitehall

Llundain
SW1A 2NP

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Gwneud cais DRhG

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr
Whitehall

Llundain
SW1A 2NP

Cofiwch gynnwys eich enw, eich cyfeiriad ac esboniad manwl o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Fe wnawn ein gorau i ymateb i’ch cais mewn 20 niwrnod. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod pam fod angen rhagor o amser arnom a pha bryd y byddwch yn cael y wybodaeth.

Mae’r wybodaeth hon am ddim, ond efallai y byddwn yn gwrthod y cais os yw’n debygol o gostio dros £600 i ni, neu gallwn ofyn i chi fod yn fwy penodol am y wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Bydd gwybodaeth sy’n cael ei rhyddhau gan Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn ymateb i geisiadau Rhyddid am Wybodaeth yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.