Talu’r benthyciad yn ôl

Mae Benthyciad Trefnu yn ddi-log, felly rydych ond yn talu’n ôl beth rydych wedi’i fenthyg.

Bydd yr ad-daliadau yn cael eu tynnu allan o’ch budd-dal yn awtomatig. Mae faint y byddwch yn ei ad-dalu yn seiliedig ar faint o fudd-dal rydych yn ei gael a faint fedrwch chi ei fforddio.

Fel arfer mae’n rhaid i chi dalu’r benthyciad yn ôl o fewn 2 flynedd (104 wythnos). Os byddwch yn stopio cael budd-dal, bydd angen i chi drefnu ffordd arall o dalu’n ôl.

Ad-daliadau os mae’ch budd-daliadau yn cael eu talu’n wythnosol

Swm eich bynthyciad Eich budd-dal wythnosol Didyniad wythnosol
£100 – £812 £57.90 £2.90 - £6.95
  £73.10 £3.66 - £8.77
  £87.50 £4.38 - £10.50
  £102.15 £5.11 - £12.26
  £109.30 £5.45 - £13.12
  £114.85 £5.74 - £13.78
  £300.00 £15.00 - £36.00

Ad-daliadau os mae’ch budd-daliadau yn cael eu talu bob bythefnos

Swm eich bynthyciad Eich budd-dal bob bythefnos Didyniad bob bythefnos
£100 – £812 £115.80 £5.79 - £13.90
  £146.20 £7.31 - £17.54
  £175.00 £8.75 - £21.00
  £204.30 £10.22 - £24.52
  £218.60 £10.93 - £26.23
  £229.70 £11.49 - £27.56