Olrhain eich cais am drwydded yrru

Neidio i gynnwys y canllaw

Ceisiadau am drwydded yrru lawn a dros dro

Os ydych wedi gwneud cais ar-lein am drwydded yrru yn barod gallwch olrhain ei gynnydd.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn y Saesneg (English).

Os gwnaethoch anfon unrhyw wybodaeth trwy’r post, bydd yn cymryd rhagor o amser nag arfer i brosesu eich cais oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Olrhain eich cais

Bydd arnoch angen cyfeirnod eich cais. Cafodd hwn ei e-bostio atoch ar ôl ichi wneud cais, a bydd yn 14 digid o hyd fel arfer.

Os yw’ch rhif cyfeirnod yn dechrau â ‘FP’ wedi’i ddilyn gan 10 llythyren, bydd angen ichi ddefnyddio gwasanaeth olrhain gwahanol.

Os oes gennych rif cyfeirnod 14 digid, defnyddiwch y gwasanaeth hwn i olrhain eich cais.

Dechrau nawr

Byddwch fel arfer yn cael eich trwydded yrru o fewn wythnos o gwblhau eich cais ar-lein.