1. Os ydych eisoes wedi cofrestru

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn:

  • llenwi ac anfon eich Ffurflen Dreth i Gyllid a Thollau EM (CThEM)
  • mynd yn ôl i Ffurflen Dreth yr ydych eisoes wedi’i chychwyn

I fewngofnodi am y tro cyntaf bydd angen cyfrif Porth y Llywodraeth arnoch. Bydd gennych un os ydych wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein CThEM yn y gorffenol.

Ffyrdd eraill o fewngofnodi

Gallwch hefyd fewngofnodi drwy ddefnyddio GOV.UK Verify. Os nad ydych eisoes wedi defnyddio GOV.UK Verify, mae’n cymryd tua 10 munud i gofrestru. Byddwch wedyn yn gallu’i ddefnyddio gyda gwasanaethau eraill y llywodraeth.

Pwy na allant ddefnyddio’r gwasanaeth

Mae angen i chi brynu meddalwedd arall neu lawrlwytho ffurflenni eraill er mwyn anfon Ffurflen Dreth Hunanasesiad:

  • ar gyfer partneriaeth
  • ar gyfer ymddiriedolaeth ac ystâd
  • os oeddech yn byw dramor fel person dibreswyl
  • os ydych yn cael incwm o ymddiriedolaeth, rydych yn danysgrifiwr Lloyd’s neu’n Weinidog yr Efengyl

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Os nad ydych wedi cofrestru

Mae yna ffyrdd gwahanol i gofrestru os:

Dylech ganiatáu digon o amser i gwblhau’r broses cofrestru fel eich bod yn gallu anfon eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau.