Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

1. Cyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud y canlynol:

 • llenwi ac anfon eich Ffurflen Dreth i Gyllid a Thollau EM (CThEM)
 • dychwelyd at Ffurflen Dreth rydych eisoes wedi dechrau arni
 • gwirio’ch manylion, bwrw golwg ar Ffurflenni Treth ac argraffu’ch cyfrifiad treth

Os ydych yn cyflwyno ar-lein am y tro cyntaf

Cyn y gallwch fewngofnodi, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • sicrhau fod eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) gennych wrth law – gallwch ddod o hyd i’ch UTR ar y llythyr cofrestru a gawsoch gan CThEM
 • ymrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein (gallwch wneud hynny pan fyddwch yn creu cyfrif Porth y Llywodraeth)
 • cychwyn y gwasanaeth gan ddefnyddio’r côd a gewch drwy’r post

Mewngofnodwch i fwrw ymlaen

Bydd angen i chi brofi pwy ydych chi gan ddefnyddio Porth y Llywodraeth neu GOV.UK Verify.

Mewngofnodi

Os nad ydych wedi rhoi gwybod i CThEM fod angen i chi anfon Ffurflen Dreth

Mae ffyrdd gwahanol o gofrestru ar gyfer Hunanasesiad, gan ddibynnu ar y canlynol:

Dylech adael digon o amser i gwblhau’r broses gofrestru, fel y gallwch anfon eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau.

Pan na fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth

Mae angen i chi ddefnyddio meddalwedd arall neu lawrlwytho ffurflenni eraill er mwyn anfon Ffurflen Dreth Hunanasesiad:

 • ar gyfer partneriaeth
 • ar gyfer ymddiriedolaeth neu ystâd
 • os oeddech yn byw dramor fel person nad oedd yn breswyl
 • i roi gwybod am ‘ennill trethadwy’ lluosog, er enghraifft o yswiriant gwladol
 • os ydych yn cael incwm o ymddiriedolaeth, rydych yn danysgrifennwr Lloyd’s neu’n Weinidog yr Efengyl

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).