Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

1. Cyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud y canlynol:

  • llenwi ac anfon eich Ffurflen Dreth i Gyllid a Thollau EM (CThEM)
  • dychwelyd at Ffurflen Dreth rydych eisoes wedi dechrau arni
  • gwirio’ch manylion, bwrw golwg ar Ffurflenni Treth ac argraffu’ch cyfrifiad treth

Os ydych yn cyflwyno ar-lein am y tro cyntaf

Cyn y gallwch fewngofnodi, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • sicrhau fod eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) gennych wrth law – gallwch ddod o hyd i’ch UTR ar y llythyr cofrestru a gawsoch gan CThEM
  • ymrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein (gallwch wneud hynny pan fyddwch yn creu cyfrif Porth y Llywodraeth)
  • cychwyn y gwasanaeth gan ddefnyddio’r cod a gewch drwy’r post

Mewngofnodi gan ddefnyddio Porth y Llywodraeth

Bydd angen i chi nodi’r Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’r cyfrinair a gawsoch wrth ymuno â’r gwasanaeth Hunanasesiad ar-lein.

Mewngofnodi gan ddefnyddio GOV.UK Verify

Gallwch hefyd fewngofnodi gan ddefnyddio GOV.UK Verify. Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, bydd yn cymryd tua 10 munud i chi ddechrau arni. Gallwch ei ddefnyddio wedyn i gyrchu gwasanaethau eraill y llywodraeth yn ddiogel.

Os nad ydych wedi rhoi gwybod i CThEM fod angen i chi anfon Ffurflen Dreth

Mae ffyrdd gwahanol o gofrestru ar gyfer Hunanasesiad, gan ddibynnu ar y canlynol:

Dylech adael digon o amser i gwblhau’r broses gofrestru, fel y gallwch anfon eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau.

Pan na fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth

Mae angen i chi ddefnyddio meddalwedd arall neu lawrlwytho ffurflenni eraill er mwyn anfon Ffurflen Dreth Hunanasesiad:

  • ar gyfer partneriaeth
  • ar gyfer ymddiriedolaeth neu ystâd
  • os oeddech yn byw dramor fel person nad oedd yn breswyl
  • os ydych yn cael incwm o ymddiriedolaeth, rydych yn danysgrifennwr Lloyd’s neu’n Weinidog yr Efengyl

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).