Lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEM

Mae Offer TWE Sylfaenol yn feddalwedd cyflogres rad ac am ddim gan Gyllid a Thollau EM (CThEM) ar gyfer busnesau sydd â llai na 10 cyflogai.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Yr hyn y mae’n ei wneud

Mae’r meddalwedd yn eich galluogi i weithredu y rhan fwyaf o dasgau’r gyflogres, gan gynnwys cyfrifo’r dreth a’r Yswiriant Gwladol ar gyfer eich cyflogeion ac anfon yr wybodaeth hon at CThEM.

Os na all eich meddalwedd cyflogres gwblhau tasgau penodol, gallwch ddefnyddio Offer TWE Sylfaenol ochr yn ochr â hi er mwyn:

 • gwirio Rhif Yswiriant Gwladol cyflogai newydd (NVR)
 • anfon Crynodeb o Daliadau’r Cyflogwr (EPS)
 • anfon Diweddariad Blwyddyn Gynharach (EYU)

Mae ambell gyfyngiad i Offer TWE Sylfaenol, e.e. ni ellir ei defnyddio i gynhyrchu slipiau cyflog. Mae meddalwedd cyflogres wahanol ar gael.

Cyn i chi ddechrau

Y mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru gyda CThEM fel cyflogwr a bod gennych y gallu i fewngofnodi ar gyfer TWE Ar-lein cyn y gallwch ddefnyddio Offer TWE Sylfaenol.

Defnyddiwch ganllaw CThEM i lawrlwytho a gosod y meddalwedd os oes angen help arnoch wrth osod y meddalwedd, neu os ydych am wirio a all eich cyfrifiadur rhedeg Offer TWE Sylfaenol.

Diweddaru’r meddalwedd

Bydd y fersiwn diweddaraf o Offer TWE Sylfaenol yn gwirio’n awtomatig am ddiweddariadau, e.e. pan fo’r flwyddyn dreth yn newid neu pan ddaw rheolau newydd i rym.

Y fersiwn diweddaraf yw 20.1.20111.484. Caiff rhif y fersiwn ei ddangos yn y gornel chwith ar waelod y twlsyn.

Peidiwch â dadosod y fersiwn o’r meddalwedd yr ydych wedi bod yn ei ddefnyddio, neu byddwch yn colli data’r gyflogres.

Lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf o Offer TWE Sylfaenol

Bydd y meddalwedd yn gweithio gyda’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron newydd a’r porwyr mwyaf diweddar.

Mae’r canllaw ar sut i ddefnyddio Offer TWE Sylweddol yn esbonio sut i ddefnyddio’r meddalwedd er mwyn dechrau anfon gwybodaeth cyflogres i CThEM.

Anghenion system

Bydd angen CPU sy’n cyd-fynd ag Intel, ac sy’n cynnal set cyfarwyddiadau SSE2, e.e. Pentium 4 neu fwy newydd.

Ni fydd y gosodydd yn gweithio ar brosesyddion nad ydynt yn cynnal SSE2, gan gynnwys:

 • prosesyddion Intel cyn Pentium 4
 • prosesyddion AMD cyn Athlon 64, gan gynnwys pob prosesydd ar sail ‘Socket A’
 • rhai prosesyddion Celeron

Systemau gweithredu sy’n cael eu cynnal

Mae’r systemau gweithredu canlynol yn cael eu cynnal:

 • Windows (XP, 7, 7 64bit, 8.1, 10)
 • Mac OS - fersiwn 10.9 a 10.10
 • Ubuntu Linux - fersiwn 14.04 a 15.10

Dim ond fersiynau o’r system weithredu sy’n rhedeg ar Intel Pentium 4 neu saernïaeth CPU cydnaws, sy’n cael eu cynnal.

Porwyr sy’n cael eu cynnal

Gallwch ddefnyddio’r porwyr canlynol os oes angen meddalwedd cefnogol:

 • Internet Explorer fersiynau 8, 9 ac 11
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Apple Safari

Defnyddio gyda meddalwedd cyflogres arall

Gallwch lawrlwytho a defnyddio Offer TWE Sylfaenol ar gyfer tasgau penodol os na all eich meddalwedd cyflogres eu cwblhau.