Lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEM

Mae Offer TWE Sylfaenol yn feddalwedd gyflogres sy’n rhad ac am ddim gan Gyllid a Thollau EM (CThEM) ar gyfer busnesau sydd â llai na 10 cyflogai.

Mae’r arweiniad hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Yr hyn y mae’n ei wneud

Mae’r feddalwedd yn eich galluogi i weithredu’r rhan fwyaf o dasgau’r gyflogres, gan gynnwys cyfrifo’r dreth a’r Yswiriant Gwladol ar gyfer eich cyflogeion ac anfon yr wybodaeth hon at CThEM.

Os oes gennych feddalwedd gyflogres na all wneud rhai tasgau, gallwch ddefnyddio Offer TWE Sylfaenol ochr yn ochr â hi er mwyn gwneud y canlynol:

 • gwirio Rhif Yswiriant Gwladol cyflogai newydd (NVR)
 • anfon Crynodeb o Daliadau’r Cyflogwr (EPS)
 • anfon Diweddariad Blwyddyn Gynharach (EYU)

Mae gan Offer TWE Sylfaenol rai cyfyngiadau. Nid yw wedi’i gynllunio ar gyfer asiantau na llyfrifwyr sydd â mwy na 3 chleient. Mae meddalwedd gyflogres arall ar gael.

Cyn i chi ddechrau

Mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru gyda CThEM fel cyflogwr a bod â’r gallu i fewngofnodi ar gyfer TWE Ar-lein cyn y gallwch ddefnyddio Offer TWE Sylfaenol.

Defnyddiwch ganllaw CThEM i lawrlwytho a gosod y feddalwedd os oes angen help arnoch wrth osod y feddalwedd, neu os ydych am wirio a all eich cyfrifiadur redeg Offer TWE Sylfaenol.

Diweddaru’r feddalwedd

Bydd y fersiwn ddiweddaraf o Offer TWE Sylfaenol yn gwirio am ddiweddariadau yn awtomatig, fel arfer pan fydd y flwyddyn dreth yn newid neu pan ddaw rheolau newydd i rym.

Y fersiwn ddiweddaraf yw 22.2.22292.290. Caiff rhif y fersiwn ei ddangos yn y gornel chwith ar waelod y twlsyn.

Peidiwch â dadosod y fersiwn o’r feddalwedd yr ydych wedi bod yn ei defnyddio, neu byddwch yn colli data’r gyflogres.

Lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf o Offer TWE Sylfaenol

Bydd y feddalwedd yn gweithio gyda’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron newydd a’r porwyr mwyaf diweddar.

Mae’r arweiniad ar ddefnyddio Offer TWE Sylfaenol yn esbonio sut i ddefnyddio’r feddalwedd i ddechrau anfon gwybodaeth am y gyflogres i CThEM.

Anghenion system

Bydd angen CPU sy’n cyd-fynd ag Intel, ac sy’n cynnal set cyfarwyddiadau SSE2, e.e. Pentium 4 neu fwy newydd.

Ni fydd y gosodydd yn gweithio ar brosesyddion nad ydynt yn cynnal SSE2, gan gynnwys:

 • Prosesyddion Intel cyn Pentium 4
 • Prosesyddion AMD cyn Athlon 64, gan gynnwys pob prosesydd ar sail ‘Socket A’
 • rhai prosesyddion Celeron

Systemau gweithredu sy’n cael eu cynnal

Mae’r systemau gweithredu canlynol yn cael eu cynnal:

 • Windows 8.1 a 10
 • macOS fersiwn 10.15 ‘Catalina’ ac 11 ‘Big Sur’
 • Ubuntu Linux fersiwn 20.04 LTS (64-bit) a 20.10 (64-bit)

Dim ond fersiynau o’r system weithredu sy’n rhedeg ar Intel Pentium 4 neu saernïaeth CPU cydnaws, sy’n cael eu cynnal.

Porwyr sy’n cael eu cynnal

Gallwch ddefnyddio’r porwyr canlynol os oes angen meddalwedd gynorthwyol arnoch:

 • Internet Explorer 11 (Windows yn unig)
 • Microsoft Edge (Windows yn unig)
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari (macOS yn unig)

Defnyddio gyda meddalwedd gyflogres arall

Gallwch lawrlwytho a defnyddio Offer TWE Sylfaenol ar gyfer tasgau penodol os na all eich meddalwedd gyflogres eu cwblhau.