Defnyddio TWE Ar-lein

Fel cyflogwr mae angen i chi ddefnyddio gwasanaeth TWE Ar-lein CThEM i:

  • anfon gwybodaeth am y gyflogres i CThEM
  • cael cyrchu codau treth a hysbysiadau ynghylch eich cyflogeion
  • apelio yn erbyn cosb
  • cael rhybuddion gan CThEM pan fyddwch yn anfon adroddiad neu’n talu’n hwyr, neu pan na fyddwch yn anfon y nifer disgwyliedig o adroddiadau yn ystod y mis
  • cofrestru i gael nodynnau atgoffa ar gyfer rhybuddion a hysbysiadau

Gall gwasanaethau ar-lein fod yn araf ar adegau prysur. Gwiriwch a oes problemau gyda’r gwasanaeth hwn.

Mewngofnodi

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cyn i chi ddechrau arni

Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn cael manylion mewngofnodi pan fyddant yn cofrestru fel cyflogwr ar-lein. Os na fyddwch yn cael manylion mewngofnodi gan i chi gofrestru mewn dull gwahanol bydd angen i chi ymrestru ar wahân ar gyfer TWE Ar-lein.

Anfon gwybodaeth am y gyflogres

Mae angen i chi nodi’ch manylion mewngofnodi ar gyfer TWE Ar-lein yn eich meddalwedd cyflogres pan fyddwch yn anfon adroddiadau i CThEM.

Fodd bynnag, ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth TWE Ar-lein i anfon gwybodaeth am y gyflogres, ar wahân i ffurflenni treuliau a buddiannau fel P46 (Car), P11D and P11D(b). Mae rhai mathau o feddalwedd cyflogres yn eich caniatáu i wneud hyn yn uniongyrchol.

Gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif CThEM ar-lein i fwrw golwg ar eich sefyllfa bresennol, gan gynnwys gwybodaeth am y gyflogres rydych wedi’u hanfon ac unrhyw beth sydd arnoch.

Codau treth a hysbysiadau

Mae CThEM yn anfon gwybodaeth ynghylch eich cyflogeion atoch drwy ddefnyddio TWE Ar-lein. Gallwch fewngofnodi i fwrw golwg ar:

Gallwch gyrchu’r rhain drwy ddefnyddio rhai mathau o feddalwedd cyflogres, neu drwy ddefnyddio’r Gwyliwr Bwrdd Gwaith TWE.