Mae eich pleidlais chi'n cyfrif

Mae’r ffordd yr ydych yn cofrestru i bleidleisio yn newid

Hyd yn hyn, pennaeth y cartref oedd yn gyfrifol am gofrestru pawb oedd yn byw yno.

O hyn ymlaen bydd pobl yn cofrestru yn unigol, gan ddefnyddio system newydd.

Cadwch lygad allan am eich llythyr

Bydd y mwyafrif o bobl eisoes wedi cofrestru i bleidleisio ac yn cael eu symud i’r system newydd yn awtomatig. Felly efallai na fydd angen i chi wneud dim byd.

Yn yr Alban cadwch lygad allan am eich llythyr ym mis Hydref neu Dachwedd.

Bydd y llythyr yn dweud wrthych p’un a ydych wedi’ch symud yn awtomatig, neu os oes angen i chi gofrestru ar y system newydd. Gallwch gofrestru ar-lein mewn llai na 5 munud.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu llythyr ym mis Gorffennaf neu Awst.

Pam ein bod ni’n gofyn i rai pobl gofrestru ar y system newydd

Mae’r system newydd yn fwy diogel gan ein bod ni’n ceisio paru manylion pawb yn erbyn cofnodion y llywodraeth.

Os derbynioch lythyr n dweud fod angen i chi gofrestru ar y system newydd, mae siŵr o fod gan nad oeddem yn gallu paru’n union.

Heb gofrestru i bleidleisio?

Cofrestru i bleidleisio

Mwy ynghylch cofrestru pleidleiswyr

Y gofrestr etholiadol (gan gynnwys gwybodaeth ar ddirwyon)

Cofrestru Etholiadol Unigol (cefndir a sut defnyddir gwybodaeth)