Guidance

Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar adeg eu lladd a'u cofnodi

Mae'n rhaid i ladd-dai roi gwybod am symudiadau a marwolaethau, a dychwelyd dogfennau.