Guidance

Cofrestru â SOG Ar-lein i gynrychioli ceidwaid gwartheg fel asiant

Yr hyn y mae'n rhaid i asiant ei wneud er mwyn cyfathrebu â'r System Olrhain Gwartheg ar ran ceidwad gwartheg, buail neu fyfflos.

Gall ceidwaid gwartheg benodi asiantau i weithredu ar eu rhan, gan gynnwys eu hawdurdodi i ddefnyddio gwasanaeth ar-lein y System Olrhain Gwartheg. Cyn y gallwch weithredu fel asiant a defnyddio gwasanaeth Ar-lein y System Olrhain Gwartheg (SOG) i roi gwybod am enedigaethau, marwolaethau a symudiadau ar ran ceidwad gwartheg, mae angen i chi gofrestru’n asiant

Mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflenni cytundeb ar gyfer pob un o’ch cleientiaid, a chael cysylltiad cleient er mwyn i chi allu gweld eu cofnodion drwy SOG Ar-lein.

Cwblhau’r broses cofrestru asiant ar gyfer SOG Ar-lein

Gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen gofrestru (PDF, 184KB, 2 pages) neu ofyn am ffurflen drwy:

  • ffonio llinell gymorth Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) ar 0345 050 1234 (llinell Gymraeg: 0345 050 3456)
  • anfon neges e-bost i bcmsctsonline@rpa.gov.uk

Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i GSGP yn y cyfeiriad ar y ffurflen.

Bydd GSGP yn cofrestru eich manylion ar gronfa ddata’r System Olrhain Gwartheg (SOG) ac yn anfon llythyr atoch gyda’ch Rhif Adnabod Asiant unigryw a llythyr ar wahân gyda rhif cyfeirnod ar gyfer SOG Ar-lein.

Er mwyn defnyddio SOG Ar-lein, mae angen i chi gofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth fel asiant.

Cofrestru i weld cofnodion cleientiaid

Cyn y gallwch weithredu ar ran eich cleient, mae’n rhaid i chi’ch dau gwblhau’r ffurflen gais ar gyfer awdurdodi asiant i weld cofnodion ar SOG Ar-lein. Gallwch:

Mae’n rhaid i chi a’ch cleient lofnodi a dyddio’r ffurflen a’i dychwelyd i GSGP yn y cyfeiriad ar y ffurflen.

Bydd GSGP yn creu cydberthynas (cysylltiad) ar gronfa ddata SOG rhyngoch chi fel yr asiant, a’ch cleient o dan rif y daliad. Bydd wedyn yn anfon llythyrau atoch er mwyn cadarnhau y gallwch ddechrau gweithredu ar ran eich cleient.

Published 8 July 2014