Guidance

Cofrestru â SOG Ar-lein i gynrychioli ceidwaid gwartheg fel asiant

Yr hyn y mae'n rhaid i asiant ei wneud er mwyn cyfathrebu â'r System Olrhain Gwartheg ar ran ceidwad gwartheg, buail neu fyfflos.