Cyfarwyddyd

Gwneud cais am ad-daliad o dreth ar gyfraniadau drwy ddefnyddio Elusennau Ar-lein

Gwybodaeth ynglŷn â sut i gyflwyno cais am ad-daliadau o dreth drwy ddefnyddio ffurflenni a chronfeydd data ar-lein.