Guidance

Cael tagiau clust swyddogol newydd i wartheg neu dagiau clust yn lle hen dagiau

Dim ond wrth gyflenwyr cofrestredig y gall ceidwaid gwartheg brynu tagiau clust swyddogol newydd ar gyfer gwartheg, byfflos neu fuail neu dagiau clust yn lle hen dagiau.

Bydd angen cyflenwad o dagiau clust swyddogol arnoch i’w defnyddio pan gaiff lloi eu geni ar eich daliad, ac os bydd tag ar goll neu os nad yw’r rhif i’w weld mwyach, bydd angen i chi gael tag newydd yn ei le.

Dim ond wrth gyflenwyr sydd wedi’u cofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) y gallwch brynu tagiau clust swyddogol.

Archebu swp newydd o dagiau

Pan fyddwch yn gwneud cais am swp o dagiau swyddogol, bydd angen i’r cyflenwr wybod eich nod buches a Rhif eich Daliad. Bydd yn defnyddio’r wybodaeth hon i gael rhediad o rifau anifail unigryw, unigol ar gyfer eich tagiau o gronfa ddata System Dyrannu Tagiau Clust GSGP. Bydd y cyflenwr yn anfon y tagiau wedi’u hargraffu atoch yn uniongyrchol.

Ni ddylech wneud cais am fwy o dagiau clust nag y byddwch yn eu defnyddio mewn blwyddyn. Rhaid cadw tagiau clust nad ydych wedi’u defnyddio yn ddiogel.

Cael tagiau newydd yn lle rhai a gollwyd

Os bydd angen i chi gael tag newydd yn lle tag a gollwyd neu dag annarllenadwy, cysylltwch ag unrhyw un sy’n cyflenwi tagiau cymeradwy er mwyn archebu tag newydd yn ei le.

Dylech bob amser ddefnyddio’r ddyfais osod gywir ar gyfer y math o dag rydych yn ei ddefnyddio a dilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr.

Rhoi adborth ar dagiau clust

Mae GSGP yn monitro adborth gan geidwaid gwartheg ar dagiau clust swyddogol a gall weithredu ar yr adborth hwnnw. Gallwch lawrlwytho ffurflen adborth (PDF, 854KB, 2 pages) neu gael un gan eich cyflenwr

Published 8 July 2014
Last updated 11 January 2019 + show all updates
 1. Ear tag manufacturer list updated
 2. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 3. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 4. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 5. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 6. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 7. New cattle ear tag list added
 8. Version 51 of cattle list added
 9. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 10. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 11. updated ear tag list added
 12. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 13. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 14. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 15. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 16. Updated ear tag suppliers
 17. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 18. Updated cattle ear tag manufacturer
 19. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 20. The list of approved cattle ear tag manufactures has been updated
 21. Updated list of suppliers and the official tags they supply
 22. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 23. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 24. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 25. Mae'r rhestr gymeradwy o gyflenwyr o dagiau clust gwartheg wedi cael ei ddiweddaru.
 26. Updated list of new and replacement ear tags for cattle
 27. New version of cattle ear tag list added
 28. New version of eartag added
 29. updated version of ear tags list published
 30. Updated version of Cattle ear tag list published
 31. First published.