Guidance

Cael tagiau clust swyddogol newydd i wartheg neu dagiau clust yn lle hen dagiau

Dim ond wrth gyflenwyr cofrestredig y gall ceidwaid gwartheg brynu tagiau clust swyddogol newydd ar gyfer gwartheg, byfflos neu fuail neu dagiau clust yn lle hen dagiau.