Guidance

Cael pasbort gwartheg

Rhaid i'r holl wartheg, byfflos a buail gael pasbortau, sy'n unigryw i'r anifail ac yn aros gyda'r anifail gydol ei oes.