Guidance

Ansök till EU Settlement Scheme (permanent uppehållsrätt, s.k. settled/pre-settled status): svensk översättning (Swedish)

Vägledninng för EU-, EES- och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som ansöker till EU Settlement Scheme.

Översikt

Om du är en EU-, EES- eller schweizisk medborgare, kan du och din familj ansöka till EU Settlement Scheme för att fortsätta bo i Storbritannien efter den 30 juni 2021. Om din ansökan godkänns kommer du att ges status som antingen fast bosatt eller före fast bosättning.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan eventuellt stanna i Storbritannien utan att ansöka -T.ex. om du är irländsk medborgare eller har obegränsat uppehållstillstånd.

Registrera dig för uppdateringar via e-post om planen.

När du kan ansöka

EU Settlement Scheme är öppet. Du kan ansöka nu om du uppfyller kraven.

Slutdatum för ansökan är den 30 juni 2021.

Vilken status kommer du att ges kan bero på när du ansöker.

Om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse

måste du ha varit bosatt i Storbritannien sedan den 12 april 2019 för att ansöka. Slutdatum för ansökan kommer att bli den 31 december 2020.

Avgifter

Att ansöka är kostnadsfritt.

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, får du den refunderad.

Vem bör ansöka

Utom i ett fåtal fall behöver du ansöka om:

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

I andra fall måste du ansöka, även om du:

Vem i övrigt kan ansöka

Du kan ansöka om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, men :

 • du brukar ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som bor i Storbritannien (men ni har separerat eller de har avlidit)
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare och du bodde utanför Storbritannien i ett EES-land tillsammans
 • du är den primäre vårdaren till en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är ett barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som brukade vara bosatt och arbeta i Storbritannien, eller barnets primäre vårdgivare

Läs anvisningarna om hur man ansöker om man inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare.

Vem behöver inte ansöka

Du behöver inte ansöka om du har:

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare och flyttade till Storbritannien innan de gick med i EU.

Behöver du endast ansöka om du inte har ett permanent uppehållstillstånd. Om du har ett permanent uppehållstillstånd har du vanligen en stämpel i ditt pass, eller ett brev från Home Office som bekräftar det.

Om du arbetar i Storbritannien men inte är bosatt här (‘frontier worker’)

Du behöver inte ansöka till EU Settlement Scheme om du är en ‘frontier worker’.

Läs anvisningarna för ‘frontier workers’ för att ta reda på:

 • om du kvalificerar dig som ‘frontier worker’
 • vad dina rättigheter kommer att bli
 • vad dina familjemedlemmar behöver göra för att stanna i Storbritannien

Om du är undantagen från immigrationskontroll

Kan du inte ansöka till EU Settlement Scheme. Du behöver inte göra någonting för att fortsätta vara bosatt i Storbritannien om du är undantagen från immigrationskontroll.

Du kommer att vara informerad om du är undantagen från immigrationskontroll, t.ex. därför att du är:

 • en utländsk diplomat stationerad i Storbritannien
 • en medlem av NATO

Om du upphör att vara undantagen, t.ex. om du byter arbete, måste du vanligen ansöka till planen inom 90 dagar. Du kan ansöka efter slutdatumet den 30 juni 2021, så länge du var bosatt i Storbritannien före den 31 december 2020.

Vad du kommer att ges

Rättigheterna och status som en EU, EES eller schweizisk medborgare som bor i Storbritannien kommer att gälla fram till den 30 juni 2021, om Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Om din ansökan till EU Settlement Scheme godkäns, kommer du att kunna fortsätta vara bosatt och arbeta i Storbritannien efter den 30 juni 2021.

Du kommer antingen att ges:

 • status som fast bosatt
 • status före fast bosättning

Du kommer inte att ombes välja vilket du ansöker om. Vilken status du får beror på hur länge du har varit bosatt i Storbritannien när du ansöker. Dina rättigheter kommer att vara olika beroende på vilken status du ges.

Status som fast bosatt

Du ges vanligen status som fast bosatt om du har:

 • börjat vara bosatt i Storbritannien före den 31 december 2020 (eller den 12 april 2019, om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse)
 • kontinuerligt varit bosatt i Storbritannien under 5 år (känt som ‘kontinuerligt boende’)

Fem års ‘kontinuerligt boende’ betyder att du 5 år i rad har varit fast bosatt i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man under minst 6 månader av en 12-månadersperiod. Undantagen är:

 • en period på upptill 12 månader av en viktig orsak (t.ex. barnafödsel, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning eller arbetsplacering utomlands.
 • obligatorisk ej tidsbestämd militärtjänst.
 • tid du tillbringar utomlands som en kronans tjänsteman, eller som en familjemedlem till en kronans tjänsteman
 • tid du tillbringar utomlands inom försvarsmakten, eller som en familjemedlem till någon inom försvarsmakten

Du kan stanna i Storbritannien så länge du vill om du ges status som fast bosatt. Du kan också, om du är berättigad, ansöka om brittiskt medborgarskap om du är berättigad.

Status före fast bosättning

Om du inte varit bosatt kontinuerligt under 5 år när du ansöker, ges du vanligen status som före fast bosättnings. Du måste ha börjat vara bosatt i Storbritannien den 31 december 2020. (eller den 12 april 2019 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse).

Du kan sedan ansöka om fast bosatt status efter 5 år av kontinuerligt boende.

Om du uppnår 5 år av kontinuerligt boende vid en tidpunkt före den 30 december 2020, kan du välja att vänta med att ansöka tills du uppnått 5 år av kontinuerligt boende. Det betyder att om din ansökan godkänns, kommer du att ges fast bosatt status utan att först ha behövt ansöka om före fast bosättningsstatus.

Du kan stanna i Storbritannien under ytterligare 5 år från det datum du ges före fast bosättningsstatus.

Dina rättigheter med status som fast bosatt, eller före fast bosättning

Du kan:

 • arbeta i Storbritannien
 • använda NHS
 • inskriva dig till utbildning eller fortsatta studier
 • ges tillgång till allmänna medel som bidrag och pension, om du är berättigad härtill
 • resa in och ut ur Storbritannien

Om du vill vistas en tid utanför Storbritannien

Om du har fast bosatt status, bör du kunna vistas upp til 5 år i rad utanför Storbritannien utan att förlora din status. Detta är underställt ett godkännande av parlamentet.

Om du är en schweizisk medborgare, kan du och din familj vistas upp till 4 år i rad utanför Storbritannien utan att förlora din status som fast bosatt. Detta är underställt ett godkännande av parlamentet.

Om du har en status som före fast bosättning, kan du vistas upp till 2 år i rad utanför Storbritannien utan att förlora din status. Du måste upprätthålla ditt kontinuerliga boende om du vill kvalificera dig för fast bosatt status.

Om du har barn efter din ansökan

Om du ges fast bosatt status blir dina barn födda i Storbritannien medan du är här automatiskt brittiskt medborgare.

Om du ges status före fast bosättning, blir eventuella barn födda i Storbritannien automatiskt berättigade till samma status. De blir endast brittiska medborgare om de är berättigade härtill genom den andra föräldern.

Om du vill ta med en familjemedlem till Storbritannien

Dina nära familjemedlemmar kan komma med dig till Storbritannien före den 31 december 2020. De måste ansöka till EU Settlement Scheme när de kommer hit.

Om Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse kommer du att kunna ta dina nära familjemedlemmar till Storbritannien efter den 31 december 2020 om båda av följande förutsättningar uppfylls:

 • ditt förhållande till dem började före den 31 december 2020
 • du är fortfarande i ett förhållande när de ansöker om att komma till dig

Om Storbritannien lämnar EU utan en överenskommelse, blir slutdatument för en nära familjemedlem att komma till dig i Storbritannien den 30 mars 2022. Du kan inte ta dem hit under EU Settlement Scheme om ditt förhållande med dem startade efter den 31 december 2020. De kan komma hit på ett annat sätt, t.ex. med ett familjevisum.

Vad du behöver för att ansöka

När du ansöker behöver du bevisa följande:

 • din identitet
 • ditt boende i Storbritannien, såvida du inte har ett giltigt permanent bosättningsdokument, eller ett giltig permanent uppehållstillstånd för in- och utresa till Storbritannien.

Identitesbevis

Du behöver ett giltigt pass, eller ett nationellt ID-kort. Du behöver också uppvisa ett digitalt foto av ditt ansikte.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du använda något av följande:

Om du inte har något av dessa, kan du vid vissa situationer använda andra bevis. Använd EU Settlement Scheme kontaktformulär om du inte har ett ID-dokument.

När du ansöker kan du antingen:

 • använda ‘EU Exit: ID Document Check’ app för att scanna ditt dokument och skicka ditt foto - för detta ändamål måste du använda en Android telefon.
 • skicka ditt dokument i posten och ladda upp ditt foto via en online applikation (du kan ta det själv).

Du kan använda någon annans Android telefon för att bevisa din identitet. Du kan också besöka någon av de organisationer som erbjuder att scanna ditt dokument åt dig. Du måste boka ett möte och du kan komma behöva betala en avgift.

Bevis på kontinuerligt boende

För att beviljas fast bosatt status, behöver du vanligen ha bott i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man under minst 6 månader av en 12-månadersperiod 5 år i rad. Du behöver lämna bevis på detta när du ansöker.

Om du inte har bott här under 5 år i rad kan du fortfarande vara bersättigad till status som före fast bosättning.

Du kan uppge ditt National Insurance nummer. Då kan vi göra en automatisk kontroll över ditt boende baserat på skatt och vissa bidragshandlingar.

Om denna kontroll godkänns, behöver du inte visa upp några dokument som bevis på boende. Du behöver endast uppvisa dokument om det inte finns tillräckligt med data som bevisar att du har bott här 5 år i rad. Home Office kommer omedelbart, efter det att du ansökt, informera dig om du behöver uppvisa några dokument. Du kan överlämna fotografier eller scanns av dina dokument via online ansökningsformulär.

Läs om vilka dokument du kan uppvisa till Home office om du blir ombedd att visa upp ytterligare dokument som bevis.

Om du är bestraffad för brott

Om du är över 18 år, kommer Home Office att kontrollera att du inte har begått några allvarliga eller upprepade brott och att du inte anses utgöra en säkerhetsrisk.

Du kommer att tillfrågas om din brottmålshistoria i Storbritannien och utomlands. Du kommer också att kontrolleras mot den brittiska brottmålsdatabasen.

Om du bara blivit fälld för mindre förseelser, t.ex. bot för fortkörning, är du fortfarande berättigad till status som fast bosatt eller före fast bosättning.

Du kan fortfarande ges status fast bosatt eller före fast bosättning även om du har andra fällande domar. Detta kommer att bedömas på från fall-till-fall basis.

Om du suttit i fängelse, behöver du vanligen 5 års kontinuerligt boende f.o.m den dagen du frisläpptes för att bli beviljad status som fast bosatt.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare

behöver du vanligen uppvisa bevis på ditt förhållande med din familjemedlem från EU, EES eller Schweiz.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Ansökan till EU Settlement Scheme

Planen är öppen - du kan ansöka nu om du är berättigad.

Du kan också välja att ansöka senare, beroende på dina omständigheter.

Slutdatum för ansökan kommer att vara den 30 juni 2021, eller 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse.

Du kan ansöka på olika sätt, t.ex. via en laptop, Android eller iPhone.

Home Office kommer att använda den personliga information du uppgivit för att besluta om man ska bevilja din ansökan. Läs mer om hur Home Office kommer att använda din personliga information.

När du måste använda pappersformulär

Du kan inte använda online service för att ansöka till planen om du ansöker som:

 • familjemedlem till en brittisk medborgare du var bosatt med i Schweiz, ett EU eller EES-land som inte är Storbritannien
 • familjemedlem till en brittisk medborgare som också har EU, EES eller schweiziskt medborgarskap och som var bosatt i Storbritannien som en EU, EES eller schweizisk medborgare innan de fick brittiskt medborgarskap.
 • primärvårdare en en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare
 • barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som brukade vara bosatt och arbetade i Storbritannien, eller ett barns primära vårdare Du måste också använda pappersformulär om du inte kan uppvisa ett pass, eller nationellt ID-dokument för att bevisa din identitet.

Begär ett pappersformulär för att ansökan till EU Settlement Scheme.

Avgifter

Att ansöka är kostnadsfritt.

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, blir den refunderad.

Få hjälp

Du kan få hjälp med din ansökan på telefon eller online. Telefonnummret är olika om du kommer från en lokal kommun eller någon organisation som hjälper andra att ansöka.

Om du är inom Storbritannien

Telefon: 0300 123 7379

Mondag till fredag (utom helgdagar) 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Tag reda på samtalskostnader

Om du befinner dig utanför Storbritannien

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Måndag till fredag (utom helgdagar), 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Om du kommer från en organisation som hjälper andra att ansöka

Telefon: 0300 790 0566

Mondag till fredag (utom helgdagar) 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Tag reda på samtalskostnader

Använd EU Settlement Scheme kontaktformulär för att få hjälp online.

Du kan få hjälp på telefon eller personligen om du behöver hjälp att göra saker online.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om:

 • Du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare och ni bodde tillsammans utanför Storbritannien i ett EES-land
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare som också har EU, EES eller schweiziskt medborgarskap och som var bosatt i Storbritannien som en EU, EES eller schweizisk medborgare innan du fick brittiskt medborgarskap.
 • du brukade ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som var bosatt i Storbritannien
 • du är den primäre vårdgivaren till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är ett barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som tidigare var bosatt och arbetade i Storbritannien, eller barnets primäre vårdgivare

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Om du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om du har ett förhållande med en EU, EES eller schweizisk medborgare som make/maka, registrerat partnerskap, eller ogift partner.

Du kan också ansöka om du är släkt med en EU, EES eller schweizisk medborgare, dess make/maka eller registrerad partner som deras:

 • barn, barnbarn eller barnbarns barn under 21-års ålder.
 • beroende barn över 21-års ålder
 • beroende förälder, farmor/farfar, mormor/morfar samt deras föräldrar
 • beroende släkting

Din EU, EES eller schweiziska familjemedlem behöver vanligen också ansöka.

Du kan ansöka om du är en familjemedlem till en irländsk medborgare, även om de inte behöver ansöka.

Om du är berättigad därför att du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ansöka genom att använda online tjänsten.

Om din familjemedlem är en brittisk medborgare (‘Surinder Singh’ ansökan)

Du kan vara berättigad om du varit bosatt utanför Storbritannien i ett EU, EES-land (eller Schweiz) med din familjemedlem och du är:

 • gift med, eller i ett civilt partnerskap med dem
 • under 21 år och är deras barn eller barnbarn
 • 21 år eller äldre och är deras beroende barn eller barnbarn
 • deras beroende förälder eller mor/far förälder

Det land ni var bosatta i tillsammas måste ha varit er fasta bosättning. Din brittiska familjemedlem måste också ha arbetat, studerat eller varit självförsörjande i landet medan ni var bosatta där.

Du kan inte använda dig av online tjänsten för att ansöka om du kvalificerar dig till planen på följande sätt, du måste då använda ett pappersformulär istället.

Begär ett pappersformulär för att ansöka till EU Settlement Scheme.

Om du brukade ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som var bosatt i Storbritannien

Du bör kunna ansöka om du brukade ha en familjemedlem som var bosatt i Storbritannien. Detta kallas ‘bibehållen rätt till uppehållstillstånd’.

Om du är berättigad därför att du har en bibehållen rätt till uppehållstillstånd, kan du ansöka via online tjänsten.

Om du befinner under studier i Storbritannien

Du kan ansöka om du studerar i Storbritannien och ett av följande gäller:

 • du är barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit
 • en av dina föräldrar är make/maka eller i civilt partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit
 • en av dina föräldrar var tidigare make/maka eller i civilt partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit.

Om du är berättigad genom någon av dessa omständigheter, är din förälder också berättigad, under förutsättning att de har vårdnaden om dig.

Om din familjemedlem har avlidit

Du kan också ansöka om din familjemedlem har avlidit och du var kontinuerligt bosatt i Storbritannien som deras familjemedlem under minst ett år före deras död.

Om du tidigare var gift eller i ett civilt parnerskap

Du kan också ansöka om ditt äktenskap, eller civila partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare slutade med skiljsmässa, annulering eller upplösning och du var bosatt i Storbritannien när det skedde.

Ett av följande måste också gälla:

 • äktenskapet eller det civila partnerskapet varade under minst 3 år och ni båda var bosatta i Storbritannien under minste ett år av tiden
 • du har vårdnaden av ett EU, EES eller schweiziskt barn
 • du har givits rätt till tillgång i Storbritannien till ett EU, EES eller schweiziskt barn, barnet måste vara under 18 år.
 • du har rätten att vara bosatt i Storbritannien därför du var offer för misshandel i hemmet inom äktenskapet eller det civila partnerskapet.

Om du är primär vårdgivare till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om du är primär vårdgivare till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare som är bosatt i Storbritannien Dina beroende barn kan också ansöka.

För att vara någons primäre vårdgivare måste du både:

 • vara ansvarig för deras dagliga skötsel, inklusive ta beslut om deras utbildning, hälsa och finanser
 • en familjemedlem eller deras rättsliga förmyndare

Du kan dela dessa ansvarsfunktioner med någon annan.

Du kan inte använda online tjänsten för att ansöka om du kvalificerar dig till planen på följande sätt, du måste då istället använda ett pappersformulär.

Begär ett pappersformulär för att ansöka till EU Settlement Scheme.

Om du är den primäre vårdgivaren för en vuxen

Du kan ansöka om du är den primäre vårdgivaren för en beroende vuxen som är en brittisk medborgare.

Om du är den primäre vårdgivaren för ett barn

Du kan ansöka om du är den primäre vårdgivaren för ett brittiskt barn, eller ett EU, EES eller schweizisakt barn som är finansiellt oberoende.

Du kan också ansöka om du är den primäre vårdgivaren för ett EU, EES eller schweiziskt barn som:

 • är under utbildning i Storbritannien
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har arbetat i Storbritannien när barnet var bosatt i Storbritannien
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har varit bosatt i Storbritannien när barnet var under utbildning
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har slutat att arbeta i Storbritannien, eller lämnat Storbritannien.

Vad du behöver för att ansöka

Du behöver uppvisa bevis på ditt släktskap till din EU, EES eller schweiziska familjemedlem - t.ex. ett födelse-, äktenskap- eller registrerat partnerskap certifikat, eller ett uppehållstillstånd. Du kan scanna och skicka detta via ett online ansökningsformulär.

Om du ansöker före din familjemedlem, behöver du också uppvisa bevis på deras identitet och bosättning.

Du behöver inte uppvisa något bevis om du har ett giltigt permanent brittiskt uppehållstillstånd.

Om du inte har ett biometriskt uppehållstillstånd, kommer du att ombes infinna dig till ett möte med UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) och dess service mottagning för att lämna biometrisk information (dina fingeravtryck och ett foto, eller bara ett foto om du är under 5 år när du ansöker

När du behöver uppvisa ytterligare bevis.

I vissa fall kommer du också att behöva uppvisa samma dokument som för en ansökan om uppehållstillstånd.

Kolla vilka dokument du behöver uppvisa för en ansökan om uppehållstillstånd om:

När ska man ansöka

EU Settlement Scheme är öppet nu. Slutdatum för ansökan är den 30 juni 2021, utom för ett fåtal fall.

Du får förmodligen ett snabbare beslut om du ansöker samtidigt som, eller efter det att din familjemedlem ansöker.

Din familjemedlem kommer att ges ett ansökningsnummer när de ansöker. Du kan använda det numret för att “länka” din ansökan till dem så att båda ansökningarna behandlas tillsammans.

Om du är den primäre vårdaren för en brittisk medborgare

Kan du ansöka från den 1 maj 2019

Om du är familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare som har avlidit.

Kan du vara berättigad till fast bosatt status innan du har bott i Storbritannien 5 år.

Din familjemedlem måste ha arbetat, eller varit självanställd i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man vid tiden för deras död. Du måste också ha bott tillsammans med dem just innan deras död och antingen:

 • de bodde kontinuerligt i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man under minst 2 år före deras död
 • deras död var ett resultat av en arbetsplatsolycka eller en yrkessjukdom.

Om du är en utlänning och familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare som bor i Storbritannien

Om Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse och du är inte bosatt i Storbritannien den 31 december 2020, kan du ansöka om att komma till din familjemedlem här efter detta datum om alla följande krav uppfylls:

 • din familjemedlem har antingen status som fast bosatt eller före fast bosättning
 • ditt förhållande började före den 31 december 2020
 • du förblir en nära familjemedlem, t.ex. en make/maka, registerad partner, ogift partner, ett beroende barn eller barnbarn, beroende förälder eller deras förälder

Om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse, är slutdatum för dig att ansluta dig till din familjemedlem i Storbritannien den 30 mars 2022.

Om du har permanent uppehållstillstånd eller obegränsat tillstånd att resa in eller stanna

Processen att ansöka till EU Settlement Scheme är olika om du har ett permanent uppehållstillstånd eller obegränsat tillstånd att resa in eller stanna.

Om du har ett giltigt ‘Brittiskt permanent uppehållstillståndsdokument’

Om du har ett giltigt brittiskt uppehållstillståndsdokument, har du en av följande:

 • ett certifikat inne i din blåa ‘uppehållsdokumentbok (eller rosa om du är en schweizisk medborgare)
 • ett certifikat i ditt pass
 • ett biometriskt bosättningskort som bekräftar permanent uppehållstillstånd (endast om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare.

Ditt dokument är inte ett permanent uppehållstillstånd om det står ‘registration certificate’ på det.

Om du kommer från EU, EES eller Schweiz kommer det permanenta uppehållstillståndet att säga ‘Document certifying Permanent Residence’.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kommer ditt biometriska bosättningskort att säga ‘Permanent Residence Status’.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Vad du måste göra

För att fortsätta att vara bosatt i Storbritannien efter den 30 juni 2021 måste du antingen:

 • ansöka till EU Settlement Scheme - du kommer inte att behöva bevisa att du har 5 års kontinuerligt boende.
 • ansök om medborgarskap före den 30 juni 2021 (eller 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse)

Om du har permanent tillstånd att komma in och stanna

Permanent uppehållstillstånd (ILR) är en typ av immigrationsstatus.

Du har vanligen ansökt om permanent uppehållstillstånd.

Du har då vanligen en stämpel i ditt pass eller ett brev från Home Office. Du kan också ha en ‘vignette’ (etikett) eller ett biometriskt uppehållstillstånd.

Du kan fortsätta att bo i Storbritannien utan att ansöka enligt EU Settlement Scheme om du har ett permanent uppehållstillstånd att stanna och komma in i Storbritannien. Emellertid, om du väljer att ansöka (och uppfyller alla andra förutsättningar), kommer du att ges ‘permanent uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme’ - även känt som fast bosatt status.

Det betyder att du kan vistas upp till 5 år i rad utanför Storbritannien utan att förlora ditt status som fast bosatt (istället för 2 år med ett permanent uppehållstillstånd som du nu har).

Hur länge du kan vistas utanför Storbritannien är fortfarande underställt ett godkännande av parlamentet.

Du behöver inte bevisa att du har 5-års permanent boende.

Om du flyttade till Storbritannien innan landet gick med i EU den 1 januari 1973

Du kan automatiskt ha blivit given en ILR om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare som varit bosatt i Storbritannien sedan för 1973. Om så är fallet, behöver du inta ansöka enligt EU Settlement Scheme för att få stanna i Storbritannien efter 30 juni 2021.

Om du inte har något dokument som bekräftar ditt ILR-status, kan du antingen:

Om du kommer från Malta eller Cypern, kan du också ansöka om brittiskt medborgarskap via Windrush scheme.

Ansökningar enligt något av dessa alternativ är gratis

Om du ansöker för ditt barn

Du kan ansöka om status som fast bosatt eller före fast bosättning för ditt barn om de är under 21 och antingen:

 • de är en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • de är inte EU, EES eller schweiziska medborgare, men du är - eller din make/maka eller civila partner är det

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Dina barn kan också ansöka själva.

Om du har ansökt till EU Settlement Scheme

Kan du ‘länka’ ditt barns ansökan till din egen genom att uppge det ansökningsnummer du fick när du själv ansökte.

Du kan, när som helst, göra så efter det du har ansökt - du behöver inte vänta på att de får ett beslut.

Du kan använda din egen emailadress för ansökan om ditt barn inte har någon.

Om din ansökan accepteras, kommer ditt barn att få samma status som du.

Du behöver göra det för varje enskilt barn du ansöker om.

De bevis du behöver

Du behöver bevisa ditt förhållande till ditt barn när du ansöker.

Du behöver inte uppvisa bevis på ditt barns boende i Storbritannien med deras ansökan. Home Office kan, emellertid, be dig om bevis på boende innan de beslutar om din ansökan

Om du inte har ansökt till EU Settlement Scheme

Om du är berättigad enligt planen, kan det vara enklare att du gör din egen ansökan innan du ansöker för ditt barn.

I annat fall måste du bevisa att ditt barn har 5 års kontinuerligt boende i Storbritannien för att vara berättigat till fast bosatt status - eller ditt barn måste bevisa det om de ansöker själva .

Om de inte har bott kontinuerligt 5 år i Storbritannien, kan de vara berättigade till status som före fast bosättning.

Om du inte är berättigad enligt planen men dina barn är, som t.ex. därför att de är bosatta i Storbritannien men inte du, kan du fortfarande ansöka för dem. Du behöver uppvisa bevis på deras brittiska boende.

Om du är en irländsk medborgare

Du behöver inte ansöka till status som fast bosatt eller före fast bosättning om du är en irländsk medborgare.

Om du är en irländsk medborgare och dina barn inte är brittiska medborgare, är de berättigad till antingen:

 • samma status som du ges, baserat på hur länge du har varit bosatt i Storbritannien.
 • status som fast bosatt- eller före fast bosättning beroende på deras eget boende.

Om du slutar arbeta eller börjar ett arbete i ett annat EU-land

Du och dina familjemedlemmar kan, i vissa situationer, ges fast bosatt status med mindre än 5-års kontinuerligt boende.

Om du måste sluta arbeta

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du erhålla bosatt status om du måste sluta arbeta, eller vara självanställd p.g.a en olycka eller sjukdom (känt som ‘permanent oförmåga att arbeta’).

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan komma att ges fast bosatt status om du antingen:

 • kontinuerligt har bott i Storbritannien under de två föregående åren
 • är permanent oförmögen att arbeta p.g.a. en arbetsolycka eller en yrkessjukdom som berättigar dig till pension från en brittisk intitution

Du kan också ges fast bosatt status om du är gift med, eller i ett registrerat partnerskap, med en brittisk medborgare.

Om du är familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare vid tiden de slutade arbeta, kan du också bli berättigad till fast bosatt status.

Om du uppnår pensionsålder eller pensionerar dig i förtid

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare kan du ges fast bosatt status om du uppnår pensionsålder eller pensionerar dig i förtid.

Om du är en familjemedlem till en EU, EES elle schweizisk medborgare vid tiden för uppnådd pensionsålder, eller pensionerar dig i förtid, kan du också vara berättigad till fast bosatt status.

Om du uppnår pensionsålder

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du slutar arbeta när du uppnått pensionsåldern och antingen:

 • arbetade kontinuerligt, eller var självanställd under 1 år innan och kontinuerligt har bott 3 år i Storbritannien.
 • din make/maka eller registrerad partner är en brittisk medborgare.

Om du förtidspensionerar dig

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du förtidspensionerar dig och antingen:

 • du har arbetat kontinuerligt (för någon annan än dig själv) under 1 år innan och kontinuerligt bott 3 år i Storbritannien.
 • din make/maka eller registrerad partner är en brittisk medborgare.

Om du börjar arbeta eller är självanställd i ett annat EU-land

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du börjar arbeta, eller är självanställd i ett annat EU-land och ni båda:

 • dessförinnan kontinuerligt under 3 år har bott och arbetat, eller varit självanställda, i Storbritannien
 • vanligen återvänder till ert hem i Storbritannien en gång i veckan.

Om du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare vid tiden de börjar arbeta, eller är självanställda i ett annat EU-land, kan du också bli berättigad till fast bosatt status.

Efter det att du har ansökt

Om din ansökan accepteras, kommer du att ges status antingen som fast bosatt eller före fast bosättning. Tag reda på vilka rättigheter du har för varje status.

Se över och prova din status

Du kan se din status online så snart du får ett beslut på din ansökan.

Du kommer inte att ges ett fysiskt dokument såvida inte båda av följande uppfylls:

Du kan fortfarande bevisa dina rättigheter i Storbritannien till den 31 december 2020 med ditt pass eller nationella ID-kort (om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, eller med ett biometriskt boendedokument.

Uppdatera dina detaljer

Du måste hålla dina detaljer uppdaterade, t.ex. om du får ett nytt pass.

Ansöka om medborgarskap

Du kan vanligen ansöka om medborgarskap 12 månader efter det du har fått fast bosatt status.

Om du betalat för din ansökan

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, får du en återbetalning.

Om Home Office finner ett misstag i din ansökan

Home Office kommer att kontakta dig innan de tar sitt beslut över din ansökan så att du kan rätta till felet.

De kommer också att tala om för dig om du behöver komma med fler bevis innan de kan fatta ett beslut.

Om din ansökan misslyckas

Du kan ansöka om en administrativ granskning av beslutet.

Du kan för närvarande inte överklaga beslutet.

Du kan när som helst ansöka igen fram till den 30 juni 2021. eller till den 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse

Om du redan har en utstående immigrationsansökan

I de flesta fall kommer din utstående immigrationsansökan inte att behandlas om du ansöker till EU Settlement Scheme. Du kommer att återbetalas för din utstående ansökan.

Kontakta UK Visas and Immigration 9UKVI) för att ta reda på hur din utstående immigrationsansökan kommer att påverkas.

Mer detaljerad vägledning finns på.

Published 30 March 2019