Guidance

Aanvraag in het kader van de EU Vestigingsregeling (vaste en tijdelijke verblijffsstatus): Nederlandse vertaling (Dutch)

Advies voor burgers van de EU, EER en Zwitserland en hun familieleden die een aanvraag voor de EU Vestigingsregeling indienen.

Overzicht

Als u burger bent van de EU, EER of Zwitserland kunnen u en uw familieleden een aanvraag indienen voor de EU Vestigingsregeling om na 30 juni 2021 in het VK te blijven wonen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u de vaste of tijdelijke verblijfsstatus.

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Het is ook mogelijk dat u in het VK mag blijven zonder een aanvraag in te dienen - bijvoorbeeld, als u een Iers burger bent of als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur heeft.

Schrijf u in voor updates via e-mail over de EU Vestigingsregeling.

Wanneer u een aanvraag kunt indienen

De EU Vestigingsregeling is geopend. U kunt nu een aanvraag indienen als u voldoet aan de criteria.

De deadline om uw aanvraag in te dienen is 30 juni 2021.

De status die u ontvangt kan afhankelijk zijn van wanneer u uw aanvraag indient.

Als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst

U moet voor 12 april 2019 in het VK wonen om een aanvraag te kunnen indienen. De deadline voor het indienen van uw aanvraag is 31 december 2020.

Vergoedingen

De aanvraag voor de EU Vestigingsregeling is gratis.

Als u een vergoeding heeft betaald wanneer u een aanvraag voor de EU Vestigingsregeling heeft ingediend, zult u een terugbetaling ontvangen.

Wie moet een aanvraag indienen

Behalve in enkele gevallen, moet u een aanvraag indienen als:

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Dit betekent dat u een aanvraag moet indienen, zelfs als u::

Wie kan er nog een aanvraag indienen

U kunt mogelijk een aanvraag indienen als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland maar:

 • als u in het verleden een familielid van de EU, EER of Zwitserland had die in het VK woonde (maar u bent gescheiden of zij zijn overleden)
 • u een familielid bent van een Britse burger en u heeft buiten het VK samengewoond in een land van de EER
 • u de primaire verzorger bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland
 • u het kind van een burger bent van de EU, EEA of Zwitserland die in het verleden in het VK woonden en werkten, of u bent de primaire verzorger van het kind

Lees het advies met betrekking tot hoe u een aanvraag kunt indienen als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland.

Wie hoeft geen aanvraag in te dienen

U hoeft geen aanvraag in te dienen als u:

Als u een burger van de EU, de EER of Zwitserland bent en u naar het VK bent verhuisd voordat het VK toetrad tot de EU

U moet enkel een aanvraag indienen als u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde duur heeft. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur heeft, heeft u gewoonlijk een stempel in uw paspoort of een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken met deze melding nodig.

Als u in het VK werkt, maar er niet woont (‘grenswerker’)

U moet geen aanvraag indienen voor de EU Vestigingsregeling als u een u een ‘grenswerker’.

Lees het advies voor grenswerkers meer informatie:

 • ongeacht of u al of niet in aanmerking komt als grenswerker
 • wat uw rechten zullen zijn
 • wat uw familieleden nodig hebben om in het VK te blijven

Als u vrijgesteld bent van immigratiecontrole

U kunt geen aanvraag indienen voor de EU Vestigingsregeling. U hoeft niets te doen om in het VK te blijven wonen omdat u vrijgesteld bent van immigratiecontrole.

U zult al ingelicht zijn als u vrijgesteld bent van immigratiecontrole, bijvoorbeeld omdat u:

 • een buitenlandse diplomaat bent in het VK
 • een lid bent van NATO

Als uw vrijstelling wordt stopgezet, bijvoorbeeld als u een andere baan hebt, zult u doorgaans een aanvraag moeten indienen voor de Vestigingsregeling binnen 90 dagen. U kunt een aanvraag indienen na de deadline van 30 juni 2021 op voorwaarde dat u in het VK woonde voor 31 december 2020.

Wat u ontvangt

De rechten en status van EU-, EER- en Zwitserse burgers die in het VK wonen, blijven ongewijzigd tot 30 juni 2021 als het VK de EU verlaat zonder een overeenkomst.

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Als uw aanvraag voor de EU Vestigingsregeling wordt goedgekeurd, kunt u blijven wonen en werken in het VK na 30 juni 2021.

U ontvangt de:

 • vaste verblijfsstatus
 • tijdelijke verblijfsstatus

U wordt niet gevraagd de status te kiezen waarvoor u een aanvraag indient. De status die u ontvangt, hangt af van hoe lang u al in het VK woont op het moment dat u uw aanvraag indient. Uw rechten zullen verschillen naargelang de status die u ontvangt.

Vaste status

U ontvangt doorgaans de vaste status als u:

 • voor 31 december 2020 in het VK bent komen wonen (of voor 12 april 2019 als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst)
 • voor een ononderbroken periode van 5 jaar (het zogenaamde ‘ononderbroken verblijf’) in het VK heeft gewoond

Vijf jaar ononderbroken verblijf betekent dat u gedurende 5 jaar na elkaar ten minste 6 maanden in het VK, de Channel Islands of het Isle of Man heeft gewoond in een periode van 12 maanden. De uitzonderingen zijn:

 • een periode van maximaal 12 maanden omwille van een belangrijke reden (bijv. geboorte, ernstige ziekte, studie, beroepsopleiding of een vacature in het buitenland)
 • militaire dienstplicht van onbepaalde duur
 • de tijd die u heeft doorgebracht in het buitenland als dienaar van de kroon of als het familielid van een dienaar van de kroon
 • de tijd die u heeft doorgebracht in het buitenland in de krijgsmacht, of als het familielid van iemand in de krijgsmacht

U kunt zo lang u wilt in het VK blijven als u de vaste status ontvangt. U kunt ook een aanvraag indienen voor het Britse staatsburgerschap als u in aanmerking komt.

Tijdelijke verblijfsstatus

Als u geen 5 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond wanneer u uw aanvraag indient, zult u gewoonlijk de tijdelijke verblijfsstatus ontvangen. U moet voor 31 december 2020 in het VK zijn komen wonen (of voor 12 april 2019 als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst).

Daarna kunt u een aanvraag indien om deze status te wijzigen in de vaste status zodra u 5 jaar na elkaar in het land woont.

Als u op een bepaald moment voor 30 december 2020 de 5 ononderbroken jaren zult bereiken, kunt u ervoor opteren te wachten tot u het punt van 5 ononderbroken jaren bereikt. Dit betekent dat als uw aanvraag wordt goedgekeurd, u de vaste status ontvangt zonder dat u eerst een aanvraag moet indienen voor de tijdelijke verblijfsstatus.

U kunt in het VK blijven voor een bijkomende 5 jaar vanaf de datum dat u de tijdelijke verblijfsstatus ontvangt.

Uw rechten met de vaste of tijdelijke verblijfsstatus

U zult:

 • kunnen werken in het VK
 • beroep kunnen doen op de NHS (de nationale gezondheidszorg)
 • zich kunnen inschrijven in het onderwijs of uw studies verderzetten
 • toegang hebben tot overheidsmiddelen zoals voordelen en pensioenen, als er u ervoor in aanmerking komt
 • van en naar het VK kunnen reizen

Als u tijd wilt doorbrengen buiten het VK

Als u de vaste status heeft, kunt u tot 5 jaar na elkaar doorbrengen buiten het VK zonder uw status te verliezen. Dit is nog steeds onderhevig aan goedkeuring door het parlement.

Als u een Zwitsers burger bent, kunnen u en uw familieleden tot 4 jaar na elkaar doorbrengen buiten het VK zonder uw vaste status te verliezen. Dit is nog steeds onderhevig aan goedkeuring door het parlement.

Als u de tijdelijke verblijfsstatus heeft, kunt u tot 2 jaar na elkaar doorbrengen buiten het VK zonder uw status te verliezen. U zult uw ononderbroken verblijf moeten volhouden als u in aanmerking wilt komen voor de vaste status.

Als u kinderen heeft nadat u uw aanvraag heeft ingediend

Als u de vaste status ontvangt, zullen alle kinderen die in het VK worden geboren terwijl u hier woont, automatisch Britse staatburgers zijn.

Als u de tijdelijke verblijfsstatus ontvangt, zullen alle kinderen die in het VK worden geboren automatisch in aanmerking komen voor de tijdelijke verblijfsstatus. Zij zullen slechts Brits burger worden als ze ervoor in aanmerking komen via hun andere ouder.

Als u familieleden wenst mee te brengen naar het VK

Uw naaste familieleden kunnen u vervoegen in het VK voor 31 december 2020. Zij zullen een aanvraag moeten indienen voor de EU Vestigingsregeling zodra ze hier zijn toegekomen.

Als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst kunt u uw naaste familieleden naar het VK brengen na 31 december 2020 als zij voldoen aan deze beide voorwaarden:

 • uw relatie met hen begon voor 31 december 2020
 • de relatie houdt nog steeds stand wanneer zij een aanvraag indienen om zich bij u te voegen

Als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst is 30 maart 2022 de deadline voor uw naaste familieleden om u te vervoegen in het VK. U kunt ze niet naar het VK brengen in het kader van de EU Vestigingsregeling als uw relatie met hen na 31 december 2020 is begonnen Zij zullen op een andere wijze naar het VK kunnen komen, bijvoorbeeld met een familievisum.

Wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen

Wanneer u uw aanvraag indient, moet u:

 • een identiteitsbewijs voorleggen
 • bewijs van uw woonplaats in het VK voorleggen, tenzij u een geldig verblijfsdocument heeft of een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde duur of het recht op toegang voor onbepaalde duur tot het VK

Identiteitsbewijs

U moet een geldig paspoort of nationale identiteitskaart hebben. U moet ook een digitale foto van uw gezicht voorleggen.

Als u geen burger bent van de EU, EEA of Zwitserland kunt u één van de volgende gebruiken:

Als u geen van deze documenten heeft, kunt u in bepaalde omstandigheden een ander bewijs gebruiken. Gebruik het EU Vestigingsregeling contactformulier als u geen identiteitsbewijs heeft.

Wanneer u uw aanvraag indient, kunt u:

 • gebruik de ‘EU Exit: ID Document Check’ app om uw document te scannen en uw foto te versturen - u moet hiervoor een Android smartphone gebruiken
 • verstuur uw document via de post en upload uw foto via de online toepassing (u kunt deze foto zelf nemen)

U kunt de Android smartphone gebruiken van iemand anders om uw identiteit te bewijzen. U kunt ook een bezoek brengen aan één van de organisaties die uw document voor u kunnen scannen. U moet een afspraak maken en zult mogelijk moeten betalen.

Bewijs van ononderbroken verblijf

Om in aanmerking te komen voor de vaste status moet u doorgaans gedurende 5 jaar na elkaar ten minste 6 maanden in het VK, de Channel Islands of het Isle of Man hebben gewoond in een periode van 12 maanden. U zult dit moeten bewijzen wanneer u uw aanvraag indient.

Als u niet gedurende 5 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond, is het mogelijk dat u nog steeds in aanmerking komt voor de tijdelijke verblijfsstatus.

U kunt uw nationale verzekeringsnummer opgeven om uw woonplaats automatisch te controleren op basis van uw belasting- en uitkeringgegevens.

Als deze controle positief afloopt, hoeft u geen documenten als bewijs van uw woonplaats voor te leggen. U moet enkel documenten indienen als u hier 5 jaar na elkaar heeft gewoond maar er onvoldoende gegevens zijn om dit te bevestigen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal u onmiddellijk na uw aanvraag meedelen of u bijkomende documenten moet indienen. U kunt uw foto’s of de scans van uw documenten indienen via het online aanvraagformulier.

Lees welke documenten u kunt indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken als u wordt gevraagd meer bewijzen te leveren.

Als u een criminele veroordeling heeft

Als u 18 jaar of ouder bent, zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken controleren of u ernstige of herhaaldelijke misdaden heeft gepleegd en of u een veiligheidsbedreiging vormt.

U wordt gevraagd over uw crimineel verleden in het VK en in het buitenland. U wordt ook gecontroleerd in de VK misdaad gegevensbank.

Als u enkel veroordeeld bent voor een lichte overtreding, bijvoorbeeld een boete voor te snel rijden, komt u nog steeds in aanmerking voor de vaste of tijdelijke verblijfsstatus.

U kunt nog steeds de vaste of tijdelijke verblijfsstatus ontvangen, zelfs als u andere overtredingen heeft gepleegd. Dit wordt geval per geval beoordeeld.

Als u in de gevangenis heeft gezeten, heeft u doorgaans een ononderbroken verblijf van 5 jaar nodig vanaf de dag van uw vrijlating om in aanmerking te komen voor de vaste status.

Als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland

U zult doorgaans bewijs moeten leveren van uw relatie met uw familielid uit de EU, EER of Zwitserland.

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een aanvraag dienen voor de EU Vestigingsregeling

De EU Vestigingsregeling is geopend - U kunt uw aanvraag indienen als u in aanmerking komt.

U kunt er ook voor opteren uw aanvraag later in te dienen op basis van uw situatie.

De deadline om uw aanvraag in te dienen is 30 juni 2021 of 31 december 2020 als het VK de EU verlaat zonder een overeenkomst.

U kunt een aanvraag indienen via welk apparaat dan ook, zoals een laptop, Android toestel of iPhone.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal de persoonsgegevens die u indient gebruiken om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop het Ministerie van Binnenlandse Zaken uw persoonsgegevens zal verwerken.

Wanneer u het papieren formulier moet gebruiken

U kunt de online service niet gebruiken om een aanvraag in te dienen voor de EU Vestigingsregeling als u een aanvraag indient als u:

 • het familielid bent van een Britse burger met wie u heeft samengewoond in Zwitserland of in een land van de de EU of de EER dat niet het VK is
 • het familielid bent van een Britse burger die ook burger is van de EU, EEA of Zwitserland en die in het VK woonde als een burger van de EU, EER of Zwitserland voor hij het Britse burgerschap heeft ontvangen
 • de primaire verzorger bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland
 • het kind bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland die in het verleden in het VK heeft gewoond en gewerkt, of de primaire verzorger van het kind

U moet het papieren formulier ook gebruiken als u geen paspoort of nationale identiteitskaart kunt voorleggen om uw identiteit te bewijzen.

Een papieren formulier aanvragen voor de EU Vestigingsregeling.

Vergoedingen

De aanvraag voor de EU Vestigingsregeling is gratis.

Als u een vergoeding heeft betaald wanneer u een aanvraag voor de EU Vestigingsregeling heeft ingediend, zult u een terugbetaling ontvangen.

Hulp vragen

U kunt telefonisch of online hulp met uw aanvraag krijgen. Het telefoonnummer verschilt als u werkt voor een lokale gemeente of een andere organisatie die hulp verleent met het indienen van een aanvraag.

Als u zich in het VK bevindt

Telefoonnummer: 0300 123 7379

Maandag tot vrijdag (met uitzondering van bank holidays), 8u00 tot 20u00

Zaterdag en zondag, 9u30 tot 16u30

Meer informatie over de gesprekskosten

Als u zich buiten het VK bevindt

Telefoonnummer: +44 (0)203 080 0010

Maandag tot vrijdag (met uitzondering van bank holidays), 8u00 tot 20u00

Zaterdag en zondag, 9u30 tot 16u30

Als u werkt voor een organisatie die anderen helpt met het indienen van hun aanvraag

Telefoonnummer: 0300 790 0566

Maandag tot vrijdag (met uitzondering van bank holidays), 8u00 tot 20u00

Zaterdag en zondag, 9u30 tot 16u30

Meer informatie over de gesprekskosten

Gebruik het EU Vestigingsregeling contactformulier om hulp te krijgen online.

U kunt telefonisch hulp krijgen of persoonlijk als u hulp nodig heeft om iets online te doen.

Als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland

U komt mogelijk in aanmerking om een aanvraag in te dienen als:

 • u een familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland
 • u het familielid bent van een Britse burger en u heeft buiten het VK samengewoond in een land van de EER
 • u het familielid bent van een Britse burger die ook burger is van de EU, EEA of Zwitserland en die in het VK woonde als een burger van de EU, EER of Zwitserland voor hij het Britse burgerschap heeft ontvangen
 • u in het verleden een familielid van de EU, EER of Zwitserland had die in het VK woonde
 • u de primaire verzorger bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland
 • u het kind bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland die in het verleden in het VK woonden en werkten, of de primaire verzorger van het kind

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Als u een familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland

U kunt een aanvraag indienen als u een relatie heeft met een burger van de EU, EER of Zwitserland als hun echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een ongetrouwde partner.

U kunt ook een aanvraag indienen als u een relatie heeft met een burger van de EU, EER of Zwitserland, hun echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner als hun:

 • kind, kleinkind of achterkleinkind jonger dan 21 jaar
 • afhankelijk kind ouder dan 21 jaar
 • afhankelijke ouder, grootouder of overgrootouder
 • afhankelijk familielid

Uw familielid uit de EU, EER of Zwitserland zal normaal gezien ook een aanvraag moeten indienen.

U kunt een aanvraag indienen als u het familielid bent van een Iers burger, hoewel zij dat niet hoeven te doen.

Als u in aanmerking komt omdat u het familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland kunt u een aanvraag indienen via de online service.

Als uw familielid een Britse burger is (‘Surinder Singh’ aanvragen)

U komt mogelijk in aanmerking als u buiten het VK heeft gewoond in een land van de EU of EER (of Zwitserland) met uw familielid en u:

 • getrouwd bent met of in een geregistreerd partnerschap leeft met hen
 • jonger bent dan 21 jaar en hun kind of kleinkind
 • 21 jaar bent of ouder en hun financieel kind of kleinkind bent
 • hun financieel afhankelijke ouder of grootouder bent

Het land waar u samen heeft gewoond moet u hoofdverblijfplaats zijn geweest. Uw Britse familielid moet ook hebben gewerkt, gestudeerd of zelfvoorzienend zijn geweest in het land tijdens zijn verblijf.

U kunt de online service niet gebruiken om een aanvraag in te dienen als u op deze wijze in aanmerking komt voor de EU Vestigingsregeling - u zult een papieren formulier moeten gebruiken.

Een papieren formulier aanvragen voor de EU Vestigingsregeling.

Als u in het verleden een familielid had die burger was van de EU, EER of Zwitserland dat in het VK woont

U komt mogelijk in aanmerking om een aanvraag in te dienen als u in het verleden een familielid had dat in het VK woonde. Dit wordt een ‘behouden verblijfsrecht’ genoemd.

Als u in aanmerking komt omdat u het verblijfsrecht heeft behouden, kunt u een aanvraag indienen via de online service.

Als u school loopt in het VK

U kunt een aanvraag indienen als u school loopt in het VK en één van de volgende verklaring correct is:

 • u bent het kind van een burger van de EU, EEA of Zwitserland die het VK heeft verlaten is overleden
 • een van uw ouders is de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van een burger van de EU, EER of Zwitserland die het VK heeft verlaten of is overleden.
 • een van uw ouders was vroeger de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van een burger van de EU, EER of Zwitserland die het VK heeft verlaten of is overleden.

Als u kwalificeert op basis van een van deze omstandigheden komt uw ouder ook in aanmerking, op voorwaarde dat zij de voogdij hebben over u.

Als uw familielid is overleden

U kunt ook een aanvraag indienen als uw familielid is overleden en u ononderbroken in het VK heeft gewoond als hun familielid gedurende tenminste een jaar onmiddellijk voor hun overlijden.

Als u in het verleden getrouwd was of in een geregistreerd partnerschap leefde

U kunt ook een aanvraag indienen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap met een burger van de EU, EER of Zwitserland geëindigd is in een echtscheiding, nietigverklaring of ontbinding en op dat moment u in het VK woonde.

Eén van de volgende elementen moet van toepassing zijn:

 • het huwelijk of geregistreerde partnerschap heeft ten minste 3 jaar geduurd en u woonde allebei in het VK gedurende ten minste één jaar tijdens die periode.
 • u heeft de voogdij over het kind van de burger van de EU, EER of Zwitserland
 • u heeft in het VK het recht op toegang ontvangen tot het kind van de burger van de EU, EER of Zwitserland - het kind moet jonger zijn dan 18
 • u heeft het recht te wonen in het VK omdat u het slachtoffer was van huiselijk geweld tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap.

Als u de ‘primaire verzorger’ bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland

U kunt mogelijk een aanvraag indienen als u de primaire verzorger bent van een burger van de EU, EEA of Zwitserland die in het VK wonen. Alle financieel afhankelijke kinderen die u heeft, kunnen mogelijk ook een aanvraag indienen.

Om te worden beschouwd als de primaire verzorger van iemand, moet u:

 • verantwoordelijk zijn voor hun dagelijkse verzorging, inclusief het nemen van beslissingen met betrekking tot hun onderwijs, gezondheid en financiën
 • een familielid zijn van hun voogd

U kunt deze verantwoordelijkheden delen met iemand anders.

U kunt de online service niet gebruiken om een aanvraag in te dienen als u op deze wijze in aanmerking komt voor de EU Vestigingsregeling - u zult een papieren formulier moeten gebruiken.

Een papieren formulier aanvragen voor de EU Vestigingsregeling.

Als u de primaire verzorger bent van een volwassene

U kunt een aanvraag indienen als u de primaire verzorger bent van een afhankelijke volwassene die een Britse burger is.

Als u de primaire verzorger bent van een kind

U kunt een aanvraag indienen als u de primaire verzorger bent van een Brits kind, of een kind uit de EU, EER of Zwitserland dat financieel onafhankelijk is.

U kunt een aanvraag indienen als u de primaire verzorger bent van een kind uit de EU, EER of Zwitserland dat:

 • school loopt in het VK
 • een ouder heeft die uit de EU, EER of Zwitserland komt die in het VK werkte toen het kind in het VK woonde
 • een ouder heeft die uit de EU, EER of Zwitserland komt die in het VK woonde toen het kind school liep
 • een EU, EER of Zwitserse ouder heeft die gestopt is met werken in het VK, of die het VK heeft verlaten

Wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen

U zult bewijs moeten leveren van uw relatie met uw familielid dat een burger is van de EU, EER of Zwitserland - bijv. een geboorte-, huwelijks- of geregistreerd partnerschapscertificaat of een verblijfsvergunning. U kunt dit certificaat scannen en indienen via het online aanvraagformulier.

Als u uw aanvraag indient voor uw familielid moet u ook bewijs leveren van hun identiteit en woonplaats.

U moet geen bewijs indienen als u een geldig ‘VK permanent verblijfsdocument’ heeft.

Als u geen biometrische verblijfskaart heeft, wordt u gevraagd een afspraak te maken met een UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) servicepunt om uw biometrische informatie in te dienen (uw vingerafdrukken en een foto, of een foto als u jonger bent dan 5) wanneer u een aanvraag indient.

Indien u meer bewijzen moet indienen

In bepaalde gevallen zult u dezelfde documenten moeten indienen als wanneer u een aanvraag indient voor een verblijfsvergunning.

Controleer de documenten die u moet indienen voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning als:

Wanneer u uw aanvraag moet indienen

De EU Vestigingsregeling is geopend. De deadline om uw aanvraag in te dienen is 30 juni 2021, met uitzondering van een aantal gevallen.

U zult waarschijnlijk sneller een beslissing ontvangen als u uw aanvraag indient op hetzelfde moment als of na de aanvraag van uw familielid.

Uw familielid zal een aanvraagformulier ontvangen op het moment dat zij een aanvraag indienen. U kunt dit gebruiken om uw aanvraag te ‘koppelen’ aan hun aanvraag zodat uw aanvragen samen worden overwogen.

Als u de primaire verzorger bent van een Britse burger

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 mei 2019.

Als u het familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland die overleden is

U kunt in aanmerking komen voor de vaste status voordat u 5 jaar in het VK heeft gewoond.

Uw familielid moet op het moment van hun overlijden aan het werk zijn in loondienst of als zelfstandige in het VK, de Channel Islands of het Isle of Man. U moet ook net voor hun overlijden bij hen inwonen en:

 • zij moeten doorlopend in het VK, de Channel Islands of het Isle of Man gewoond hebben gedurende 2 jaar voor hun overlijden.
 • of, hun overlijden was het resultaat van een werkongeval of een beroepsziekte.

Als u zich in het buitenland bevindt en een familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland die in het VK woont

Als het VK de EU verlaat zonder deal u op 31 december 2020 niet in het VK woonachtig bent, kunt u een aanvraag indienen om u na deze datum uw familielid te vervoegen op voorwaarde dat alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • uw familielid heeft de vaste of tijdelijke verblijfsstatus
 • uw relatie begon voor 31 december 2020
 • u blijft een naast familielid, bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, ongetrouwde partner, een afhankelijk kind of kleinkind of een afhankelijke ouder of grootouder

Als het VK de EU verlaat zonder een overeenkomst valt de deadline voor u om uw familielid te vervoegen in het VK op 30 maart 2022.

Als u een permanente verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur heeft

De aanvraagprocedure van de EU Vestigingsregeling verschilt als u een permanente verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur heeft.

Als u een geldige ‘VK permanente verblijfsvergunning’ heeft

Als u een geldige VK permanente verblijfsvergunning heeft, heeft u een van de volgende documenten:

 • een certificaat in uw blauwe ‘verblijfsvergunning’ boekje (of roze als u Zwitser bent)
 • een certificaat in uw paspoort
 • een biometrische verblijfskaart met bevestiging van uw permanente adres (enkel als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland)

Uw document is geen permanente verblijfsvergunning als het de vermelding ‘registratiecertificaat’ bevat.

Als u uit de EU, EER of Zwitserland komt, zal de melding ‘Document ter bevestiging van de permanente verblijfsvergunning’ vermeld staan op uw permanent verblijfsdocument.

Als u geen burger bent van de EU, EER of Zwitserland zal de melding ‘Permanente verblijfsstatus’ vermeld staan op uw biometrische verblijfskaart.

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wat u moet doen

Om te kunnen blijven wonen in het VK na 30 juni 2021 moet u:

 • een aanvraag indienen voor de EU Vestigingsregeling - u hoeft geen bewijs te leveren van 5 jaar ononderbroken verblijf
 • een aanvraag indienen voor het staatsburgerschap voor 30 juni 2021 (of 31 december 2020 als het VK de EU verlaat zonder overeenkomst)

Als u een verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur heeft

De verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur (ILR) is een type immigratiestatus.

U zult doorgaans een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur.

U zult een stempel in uw paspoort hebben of een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is ook mogelijk dat u een ‘vignet’ (sticker) of een biometrische verblijfsvergunning heeft.

U kunt in het VK blijven wonen zonder een aanvraag in te dienen voor de EU Vestigingsregeling als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur of het recht van toegang voor onbepaalde duur tot het VK heeft. Hoewel, als u een aanvraag wenst in te dienen (en u aan alle andere voorwaarden voldoet), ontvangt u een ‘verblijfsvergunning voor onbepaalde duur in het kader van de EU Vestigingsregeling’ - ook wel de vaste status genoemd.

Dit betekent dat u 5 jaar na elkaar buiten het VK kunt wonen zonder dat u uw vaste status verliest (in de plaats van 2 jaar met de verblijfsvergunning of het recht op toegang voor onbepaalde duur tot het VK die u momenteel heeft).

Hoe lang u buiten het VK kunt wonen is nog steeds onderhevig aan goedkeuring door het parlement.

U hoeft geen bewijs te leveren dat u 5 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond.

Als u naar het VK bent verhuisd voordat het VK toetrad tot de EU op 1 januari 1973

Het is mogelijk dat u automatisch een IRL heeft ontvangen als u een burger bent van de EU, EEA of Zwitserland die in het VK woonde voor 1973. Zo ja, moet u geen aanvraag indienen voor de EU Vestigingsregeling om na juni 2021 in het VK te blijven.

Als u geen document heeft dat uw ILR-status bevestigt, kunt u:

Als u van Malta of Cyprus bent, kunt u mogelijk ook een aanvraag indienen voor het Britse staatsburgerschap via de Windrush-regeling.

De aanvraag voor deze beide regelingen is gratis.

Als u een aanvraag indient voor uw kind

U kunt een aanvraag indienen voor de vaste of tijdelijke verblijfsstatus voor uw kind als het jonger is dan 21 jaar en:

 • ze een burger van de EU, EEA of Zwitserland zijn
 • ze geen burger zijn van de EU, EER of Zwitserland, maar u bent dat wel - of uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner is dat wel

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Uw kind kan ook voor zichzelf een aanvraag indienen.

Als u een aanvraag heeft ingediend voor de EU Vestigingsregeling

U kunt de aanvraag van uw kind ‘koppelen’ aan uw aanvraag via het aanvraagnummer dat u heeft ontvangen toen u zelf een aanvraag heeft ingediend.

U kunt dit op elk moment doen nadat u uw aanvraag heeft ingediend - u hoeft niet te wachten op een beslissing.

U kunt uw eigen e-mailadres gebruiken in de aanvraag als uw kind geen e-mailadres heeft.

Als uw eigen aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt uw kind dezelfde status als u.

U zult dit moeten doen voor elk kind waarvoor u een aanvraag wenst in te dienen.

De bewijzen die u nodig heeft

U zult bewijs moeten leveren van uw relatie met uw kind wanneer u uw aanvraag indient.

U zult bewijs moeten leveren van de woonplaats van uw kind in het VK in hun aanvraag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan u echter een bewijs vragen van uw woonplaats voor zij een beslissing nemen over uw aanvraag

Als u geen aanvraag heeft ingediend voor de EU Vestigingsregeling

Als u in aanmerking komt voor de EU Vestigingsregeling kan het eenvoudiger zijn uw eigen aanvraag in te dienen voor u een aanvraag indient voor uw kind.

Zo niet zult u een bewijs moeten indienen dat uw kind 5 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond om in aanmerking te komen voor de vaste status - of uw kind zal een eigen aanvraag moeten indienen.

Als ze niet gedurende 5 jaar na elkaar in het VK hebben gewoond, komen ze mogelijk in aanmerking voor de tijdelijke verblijfsstatus.

Als u niet in aanmerking komt voor de EU Vestigingsregeling maar uw kind wel, bijvoorbeeld, omdat ze in het VK wonen en u niet, kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor hen. U zult bewijs moeten leveren van hun woonplaats in het VK.

Als u een Ierse burger bent

U moet de vaste of tijdelijke verblijfsstatus niet aan te vragen als u een Ierse burger zijn.

Als u echter geen Ierse burger bent en uw kind geen Britse burger is, komen zij in aanmerking voor:

 • dezelfde status die u ontvangt, op basis van hoe lang u in het VK heeft gewoond
 • de vaste of tijdelijke verblijfsstatus, op basis van hun eigen woonplaats

Als u stopt met of begint te werken in een ander land van de EU

U en uw gezinsleden kunnen in bepaalde situaties de vaste status ontvangen als zij minder dan 5 jaar na elkaar in het VK hebben gewoond.

Als u stopt met werken

Als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland komt u mogelijk in aanmerking voor de vaste status als u stopt met werken in loondienst of als zelfstandige omwille van een ongeval of een ziekte (‘blijvend arbeidsongeschikt’ genoemd).

Tot de EER behoren de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

U komt mogelijk in aanmerking voor de vaste status als:

 • u gedurende de 2 onmiddellijke voorafgaande jaren ononderbroken in het VK heeft gewoond
 • de blijvende arbeidsongeschiktheid het resultaat was van een werkongeval of een beroepsziekte die u het recht geven op een pensioen van een VK-instelling

U kunt ook de vaste status ontvangen als u getrouwd bent met of in een civiel partnerschap leeft met een Brits burger.

Als u het familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland op het moment dat zij gestopt zijn met werken, kunt u in aanmerking komen voor de vaste status.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of vervroegd op pensioen gaat

Als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland komt u mogelijk in aanmerking voor de vaste status als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of vervroegd op pensioen gaat.

Als u het familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland op het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of vervroegd op pensioen gaan, komt u mogelijk in aanmerking voor de vaste status.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland kunt u de vaste status krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en:

 • u gedurende 1 jaar voordien ononderbroken in het VK heeft gewerkt in loondienst of als zelfstandige en gedurende 3 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond
 • uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner een Brits burger is

Als u vervroegd met pensioen gaat

Als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland kunt u de vaste status krijgen als u vervroegd met pensioen gaat en:

 • u gedurende 1 jaar voordien ononderbroken heeft gewerkt (voor iemand anders dan uzelf) en gedurende 3 jaar na elkaar in het VK heeft gewoond
 • uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner een Brits burger is

Als u begint te werken in loondienst of als zelfstandige in een ander land van de EU

Als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland kunt u de vaste status krijgen als u begint te werken in loondienst of als zelfstandige in een ander land van de EU en u zowel:

 • gedurende 3 jaar voordien ononderbroken in het VK heeft gewoond en gewerkt in loondienst of als zelfstandige
 • normaal gezien één maal per week terugkeert naar uw woonplaats in het VK

Als u het familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland op het moment dat zij beginnen werken in loondienst of als zelfstandige in een ander land van de EU kunt u in aanmerking komen voor de vaste status.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u de vaste of de tijdelijke verblijfsstatus. Ontdek uw rechten voor elke status.

Uw status raadplegen en bewijzen

U kunt uw status online raadplegen zodra u een beslissing ontvangt met betrekking tot uw aanvraag.

U zult geen fysiek document ontvangen tenzij deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

U kunt uw rechten in het VK nog steeds bewijzen tot 31 december 2020 met uw paspoort of nationale identiteitskaart (als u een burger bent van de EU, EER of Zwitserland) of met uw biometrisch verblijfsdocument.

Uw details bijwerken

U moet uw details up to date houden, bijvoorbeeld, als u een nieuw paspoort krijgt.

Een aanvraag indienen voor het burgerschap

U zult normaal gezien een aanvraag kunnen indienen voor het burgerschap 12 maanden nadat u de vaste status heeft ontvangen.

Als u betaald heeft voor uw aanvraag

Als u een vergoeding heeft betaald wanneer u uw aanvraag heeft ingediend voor de EU Vestigingsregeling zult u een terugbetaling ontvangen.

Als het ministerie van Binnenlandse Zaken een fout vindt in uw aanvraag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal contact opnemen met u voor zij een beslissing nemen over uw aanvraag zodat u de fout kunt corrigeren.

Ze zullen u ook meedelen als u meer bewijzen moeten indienen voor zij een beslissing kunnen nemen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd

U komt mogelijk in aanmerking om een aanvraag in te dienen voor een administratieve toetsing van de beslissing.

U kunt momenteel geen beroep aantekenen tegen de beslissing.

U kunt op elk moment tot 30 juni 2021 een nieuwe aanvraag indienen of tot 31 december 2020 als het VK de EU verlaat zonder een overeenkomst.

Als u al een actieve immigratie-aanvraag heeft

In de meeste gevallen zal uw actieve immigratie-aanvraag niet worden overwogen als u een aanvraag indient bij de EU Vestigingsregeling. U zult een terugbetaling ontvangen voor uw actieve aanvraag.

Neem contact op met UK Visas and Immigration (UKVI) of dit gevolgen zal hebben voor uw actieve immigratie-aanvraag.

Er is meer informatie beschikbaar.

Published 30 March 2019