Business tax – form

TAW: Cais i ymuno â'r Cynllun Cyfradd Unffurf (VAT600FRS)

Defnyddiwch y ffurflen VAT600FRS er mwyn ymuno â'r cynllun Cyfradd Unffurf.

Dogfen

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflen VAT600FRS er mwyn ymuno â’r cynllun Cyfradd Unffurf TAW.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

VAT600AA - Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol
Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA er mwyn ymuno â’r cynllun cyfrifyddu blynyddol.

VAT600AA/FRS - Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifo Blynyddol a’r Cynllun Cyfradd Unffurf
Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA/FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol a’r Cynllun Cyfradd Unffurf gyda’i gilydd.