Ffurflen

Gwneud cais i ymuno â Chynllun Un Gyfradd TAW

Gwneud cais i ymuno â'r Cynllun Un Gyfradd gan ddefnyddio'r ffurflen VAT600FRS.

Dogfennau

Gwneud cais i ymuno â'r Cynllun Un Gyfradd (VAT600FRS)

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT600FRS er mwyn gwneud cais i ymuno â Chynllun Un Gyfradd TAW.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu’i hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly casglwch eich holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau’i llenwi.

bFfurflenni ac arweiniad perthynol

VAT600AA - Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol
Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA er mwyn ymuno â’r cynllun cyfrifyddu blynyddol.

VAT600AA/FRS - Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifo Blynyddol a’r Cynllun Cyfradd Unffurf
Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA/FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol a’r Cynllun Cyfradd Unffurf gyda’i gilydd.

Published 8 Medi 2014