Cyfarwyddyd

Cylchylythyrau ymgysylltu â landlordiaid Credyd Cynhywsol

Bydd y cylchlythyrau Credyd Cynhywsol hyn yn cael eu cyhoeddi'n chwarterol ac yn darparu gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol i landlordiaid cymdeithasol a phreifat.

Dogfennau

Manylion

Os oes unrhyw beth yr hoffech ei weld yn rhifynnau’r cylchlythyr hwn yn y dyfodol, rhowch wybod i’ch cynrychiolydd landlordiaid strategol.

Os nad oes gennych gynrychiolydd landlordiaid strategol, e-bostiwch: uc.strategiclandlordengagement@dwp.gov.uk

Mae cylchlythyrau cyn Mehefin 2018 hefyd ar gael trwy e-bost: uc.strategiclandlordengagement@dwp.gov.uk

Published 4 July 2018
Last updated 29 August 2019 + show all updates
  1. Added the Universal Credit: landlord engagement newsletter - August 2019.
  2. Updated the May 2019 newsletter to explain that the Universal Credit housing costs and disclosure guide for landlords has been removed from GOV.UK to correct some out of date content.
  3. Added the latest Universal Credit landlord engagement newsletter (May 2019).
  4. February Universal Credit landlord engagement newsletter added.
  5. Removed information relating to the 53 week year and Universal Credit from the October 2018 landlord engagement newsletter.
  6. October Universal Credit landlord engagement newsletter added.
  7. Added Welsh Universal Credit landlord engagement newsletters.
  8. First published.