Ffurflen

Cynlluniau Cyfranddaliadau: gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (42)

Defnyddiwch y ffurflen 42 ar ddiwedd y flwyddyn dreth os ydych yn gyflogwr sy'n gweithredu Cynllun Cyfranddaliadau sydd â mantais ddi-dreth.