Ffurflen

Cynlluniau Cyfranddaliadau: gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (42)

Defnyddiwch y ffurflen 42 ar ddiwedd y flwyddyn dreth os ydych yn gyflogwr sy'n gweithredu Cynllun Cyfranddaliadau sydd â mantais ddi-dreth.

Dogfennau

Gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (2014)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Dylid defnyddio’r ffurflen 42 er mwyn rhoi manylion i Gyllid a Thollau EM o ddigwyddiadau hysbysadwy mewn perthynas â Gwarantau ac Opsiynau y’u caffaelir o ganlyniad i gyflogaeth. Mae’n rhaid dychwelyd y ffurflen 42 wedi’i llenwi erbyn diwedd y flwyddyn dreth y digwyddodd y digwyddiadau hysbysadwy ynddi.

Cyhoeddwyd ar 28 January 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 5 April 2016 + show all updates
  1. Other employment related securities schemes and arrangements end of year return template and guidance notes for 2014 to 2015 have been removed. A new link for the end of year return template and guidance notes has been added.

  2. 2014 to 2015 template and guidance notes added to the page.

  3. First published.