Business tax – form

Cynlluniau Cyfranddaliadau: gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (42)

Defnyddiwch y ffurflen 42 ar ddiwedd y flwyddyn dreth os ydych yn gyflogwr sy'n gweithredu Cynllun Cyfranddaliadau sydd â mantais ddi-dreth.

Dogfen

Gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (2014)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (2014)"), and its reference (Unique reference: 42 (2014) (Cymraeg)).

Manylyn

Dylid defnyddio’r ffurflen 42 er mwyn rhoi manylion i Gyllid a Thollau EM o ddigwyddiadau hysbysadwy mewn perthynas â Gwarantau ac Opsiynau y’u caffaelir o ganlyniad i gyflogaeth. Mae’n rhaid dychwelyd y ffurflen 42 wedi’i llenwi erbyn diwedd y flwyddyn dreth y digwyddodd y digwyddiadau hysbysadwy ynddi.