Ffurflen

Cynlluniau Cyfranddaliadau: gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (42)

Defnyddiwch y ffurflen 42 ar ddiwedd y flwyddyn dreth os ydych yn gyflogwr sy'n gweithredu Cynllun Cyfranddaliadau sydd â mantais ddi-dreth.

Dogfennau

Gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (2014)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwarantau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth (2014)"), and its reference (Unique reference: 42 (2014) (Cymraeg)).

Manylion

Dylid defnyddio’r ffurflen 42 er mwyn rhoi manylion i Gyllid a Thollau EM o ddigwyddiadau hysbysadwy mewn perthynas â Gwarantau ac Opsiynau y’u caffaelir o ganlyniad i gyflogaeth. Mae’n rhaid dychwelyd y ffurflen 42 wedi’i llenwi erbyn diwedd y flwyddyn dreth y digwyddodd y digwyddiadau hysbysadwy ynddi.

Published 28 Ionawr 2014
Last updated 5 Ebrill 2016 + show all updates
  1. Other employment related securities schemes and arrangements end of year return template and guidance notes for 2014 to 2015 have been removed. A new link for the end of year return template and guidance notes has been added.
  2. 2014 to 2015 template and guidance notes added to the page.
  3. First published.