Personal tax – form

Yswiriant Gwladol: ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411)

Defnyddiwch y ffurflen CF411 er mwyn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref.

Documents

Gwnewch gais ar-lein (mewngofnodi neu agor cyfrif Porth y Llywodraeth)

Ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411)

Nodiadau i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411 Nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411 Nodiadau)"), and its reference (Unique reference: CF411 Nodiadau (Cymraeg)).

Manylyn

I wneud cais am Ddiogelwch Cyfrifoldebau Cartref (Home Responsibilities Protection - HRP), gallwch ddefnyddio naill ai:

  • gwasanaeth ar-lein (bydd yn rhaid i chi fewngofnodi neu agor cyfrif Porth y Llywodraeth)
  • the postal form CF411

Pryd i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Os nad oes rhaid i chi gynnwys atodiadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein i gyflwyno’ch cais.

Pryd i anfon ffurflen drwy’r post

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref fel gofalwr maeth, bydd yn rhaid i chi anfon copi diweddar o lythyr cadarnhau gan yr awdurdod lleol neu asiantaeth faeth, i CThEM.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref am gyfnod pan wnaethoch ofalu am berson sâl neu anabl oedd yn cael budd-daliadau, bydd yn rhaid i chi anfon tystiolaeth i CThEM sy’n dangos bod y lwfans neu’r budd-daliadau wedi’u talu er mwyn cwmpasu o leiaf 48 wythnos ar gyfer bob blwyddyn yr ydych yn hawlio Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref.

Os oes rhaid i chi anfon y dystiolaeth hon, mae’n rhaid i chi lenwi’r ffurflen drwy’r post a’i hanfon gyda’ch atodiadau i:

NIC&EO
Cyllid a Thollau EM/HM Revenue and Customs
BX9 1AN

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen ar y sgrîn cyn i chi allu ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly dylech gasglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Budd-dal Plant: ffurflen gais (CH2)

Defnyddiwch y ffurflen CH2 ar y sgrin i wneud cais am Fudd-dal Plant. Os na allwch agor y ffurflen defnyddiwch y fersiwn ‘argraffu ac yna llenwi’.

Yswiriant Gwladol: credydau ar gyfer rhieni a gofalwyr (CF411A)

Defnyddiwch y ffurflen CF411A er mwyn gwneud cais ar gyfer credydau Yswiriant Gwladol os ydych yn rhiant neu’n ofalwr i blentyn o dan 12 oed.