Ffurflen

M1W: rhoi gwybod am gyflwr meddygol

Rhoi gwybod i’r DVLA am fathau penodol o gyflyrau meddygol os ydych yn yrrwr car neu feic modur.

Dogfennau

M1W: gwybodaeth feddygol gyfrinachol

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at alternative.format@dvla.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("M1W: gwybodaeth feddygol gyfrinachol"), and its reference (Unique reference: M1W).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am y cyflyrau meddygol hyn:

 • ofn yr agored (agoraffobia)
 • pryder
 • Aspergers
 • Anhwylderau sbectrwm awtistig (ASD)
 • anhwylder diffyg sylw/gorfywiogrwydd (ADHD)
 • anhwylder deubegwn
 • iselder
 • anhwylderau bwyta
 • syndrom Korsakoff
 • anhwylder gorfodol obsesiynol (OCD)
 • sgitsoffrenia paranoiaidd
 • anhwylder personoliaeth
 • anhwylder straen wedi trawma (PTSD)
 • seicosis
 • iselder seicotig
 • anhwylder affeithiol-sgitso
 • sgitsoffrenia
 • cyflyrau perthnasol eraill

Edrych ar y rhestr o gyflyrau iechyd os nad yw un chi wedi’i restri.

Defnyddiwch ffurflen wahanol i roi gwybod am y cyflyrau hyn os oes gennych drwydded lori, bws neu fws moethus.

Cael gwybod beth sy’n digwydd ar ôl i roi gwybod i’r DVLA.

Published 1 Rhagfyr 2008
Last updated 22 Mai 2018 + show all updates
 1. PDF updates
 2. Added translation
 3. PDF updated
 4. Updated version
 5. Question 4 has been removed.
 6. Change to question 5
 7. First published.