Ffurflen

M1W: rhoi gwybod am gyflwr meddygol

Rhoi gwybod i’r DVLA am fathau penodol o gyflyrau meddygol os ydych yn yrrwr car neu feic modur.