Ffurflen

Rhoi gwybod am eich cyflwr meddygol (ffurflen DIAB1W)

Rhoi gwybod i’r DVLA am eich diabetes os ydych yn yrrwr car neu feic modur.

Dogfennau

DIAB1W

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at alternative.format@dvla.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("DIAB1W"), and its reference (Unique reference: DIAB1W).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am y cyflyrau hyn:

Edrych ar y rhestr o gyflyrau iechyd os nad yw un chi wedi’i restri.

Cael gwybod beth sy’n digwydd ar ôl i chi roi gwybod i’r DVLA.

Os oes gennych drwydded lori, bws neu fws moethus, bydd angen i chi ddefnyddio ffurflen wahanol i roi gwybod am eich cyflwr iechyd.

Published 27 Chwefror 2013
Last updated 23 Mawrth 2018 + show all updates
 1. PDF updated
 2. PDF updated
 3. Welsh version DIAB1W has been updated to reflect update in questionnaire.
 4. PDF has been updated to reflect update in questionnaire.
 5. PDF updated
 6. Reference to out of date DIAB1 guidance notes removed.
 7. PDF updated
 8. Updated pdf
 9. Added translation
 10. PDF updated
 11. updated document
 12. PDF updated
 13. PDF updated
 14. Question 1a has been changed - the option for insulin pump has been removed.
 15. This update is required due to changes on the declaration on page 2 (removal of reference to 5mmol/l) and updated information added to the return form on page 5.
 16. This update is required due to a change in DVLA's process. The change is at question 2b.
 17. First published.