Ffurflen

Treth Incwm: gadael y DU - rhoi trefn ar eich materion treth (P85)

Defnyddiwch y ffurflen P85 os ydych wedi gadael neu ar fin gadael y DU er mwyn gwneud cais am ryddhad treth neu unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi.