Ffurflen

Cael eich Treth Incwm yn gywir os ydych yn gadael y DU

I wneud cais am ryddhad treth neu ad-daliad treth os ydych wedi gadael y DU, defnyddiwch y gwasanaeth ffurflen ar-lein (P85).

Dogfennau

Hawlio ar-lein (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

Gadael y DU – rhoi trefn ar eich materion treth (P85)

Manylion

Er mwyn hawlio rhyddhad treth neu unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi, ac i roi gwybod i CThEM am incwm y gallwch barhau i’w gael, gallwch wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

  • defnyddio’r gwasanaeth ar-lein
  • llenwi’r ffurflen ar y sgrin, ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i CThEM

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth.

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen ar-lein, cewch gyfeirnod y gallwch ei ddefnyddio i ddilyn hynt eich hawliad.

Darllenwch yr arweiniad am dreth os gadewch y DU i fyw dramor i weld a allwch wneud hawliad cyn llenwi’r ffurflen.

Cyn i chi ddechrau defnyddio’r ffurflen bost

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr diweddar.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen bost yn ei chyfanrwydd cyn y gallwch ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly gwnewch yn siŵr fod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cyn i chi ddechrau’i llenwi.

Anfonwch eich hawliad i’r cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen.

Published 1 Ionawr 2013
Last updated 24 Gorffennaf 2018 + show all updates
  1. Information on how to cash a refund if you're abroad has been added to 'Guidance for filling in this form'.
  2. The English and Welsh print and post forms have been updated.
  3. An online service is now available.
  4. Added translation