Personal tax – form

Treth Incwm: gadael y DU - rhoi trefn ar eich materion treth (P85)

Defnyddiwch y ffurflen P85 os ydych wedi gadael neu ar fin gadael y DU er mwyn gwneud cais am ryddhad treth neu unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi.

Documents

Manylyn

Os ydych wedi gadael neu ar fin gadael y Deyrnas Unedig, defnyddiwch y ffurflen P85 er mwyn gwneud cais am ryddhad treth neu unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi a hysbysu Cyllid a Thollau EM am unrhyw incwm yr ydych yn parhau i’w dderbyn.

Anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi i:

Talu Wrth Ennill / Pay As You Earn
Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
BX9 1AS

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.