Ffurflen

Cael eich Treth Incwm yn gywir os ydych yn gadael y DU

I wneud cais am ryddhad treth neu ad-daliad treth os ydych wedi gadael y DU, defnyddiwch y gwasanaeth ffurflen ar-lein (P85).

Dogfennau

Gwneud cais ar-lein (mewngofnodi neu sefydlu cyfrif Porth y Llywodraeth)

Gadael y DU – rhoi trefn ar eich materion treth (P85)

Manylion

Os ydych wedi gadael y DU

I wneud cais am ryddhad treth neu unrhyw ordaliad o dreth sy’n ddyledus i chi ac i roi gwybod i Gyllid a Thollau EM (CThEM) am unrhyw incwm yn y DU y byddwch yn parhau i’w gael, gallwch wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

  • defnyddio’r gwasanaeth ar-lein (mewngofnodi neu agor cyfrif Porth y Llywodraeth) neu
  • llenwi’r ffurflen ar-lein, ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i CThEM

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen ar-lein, byddwch yn cael cyfeirnod y gallwch ei ddefnyddio i ddilyn hynt eich ffurflen.

Cyn i chi ddechrau llenwi’r ffurflen bost

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn llawn cyn y gallwch ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly dylech gasglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Anfonwch y ffurflen ar ôl ei llenwi i:

Cyllid a Thollau EM
Canolfan Cyswllt Cymraeg
Tŷ Moelwyn
Tros y Bont
PORTHMADOG
LL49 9AB

Published 1 Ionawr 2013
Last updated 15 Mai 2017 + show all updates
  1. The English and Welsh print and post forms have been updated.
  2. An online service is now available.
  3. Added translation