Cyfarwyddyd

Sut mae Cyllid a Thollau EM yn eich cadw'n ddiogel ar-lein

Y camau mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch data ar-lein.

Dogfennau

Manylion

Mae cyfathrebu a thrafodion electronig yn rhan allweddol o fusnes CThEM. Fodd bynnag, gall y manteision o drafod ar-lein hefyd arwain at risg o dwyll - unigolion yn hawlio eu bod yn rhywun arall, ac yn cael gafael ar wybodaeth nad oes hawl ganddynt iddi.

Mae CThEM yn cymryd diogelwch ar-lein o ddifrif ac yn monitro systemau a chofnodion cwsmeriaid trwy’r amser er mwyn gwarchod yn erbyn gweithgareddau twyllodrus. Mae’r arweiniad hwn yn egluro’r hyn a wna CThEM i’ch diogelu chi a’ch data ar-lein.

Published 5 Chwefror 2007