Cyfarwyddyd

Mynegai Prisiau Tai y DU

Ystadegyn swyddogol sy'n dangos newidiadau mewn gwerth eiddo preswyl yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yw Mynegai Prisiau Tai y DU.