Guidance

Mynegai Prisiau Tai y DU

Ystadegyn swyddogol sy'n dangos newidiadau mewn gwerth eiddo preswyl yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yw Mynegai Prisiau Tai y DU.

Manylyn

Yn y cyfarwyddyd hwn:

  • Ffynonellau data
  • Data nodweddion eiddo
  • Cyfrifo Mynegai Prisiau Tai y DU
  • Adfeddiannau
  • Y gwahaniaeth rhwng Mynegai Prisiau Tai y DU a mynegeion prisiau tai eraill
  • Ailgyhoeddi data
  • Tablau data
  • Chwilio Mynegai Prisiau Tai y DU
  • Dyddiadau rhyddhau

Cyrchu’r data

Llwytho’r data i lawr fel ffeiliau CSV.

Gweld adroddiadau Mynegai Prisiau Tai y DU ar GOV.UK.

Creu eich adroddiadau eich hunain o’r data gyda’n teclyn UK House Price Index tool.