Ein trefn lywodraethu

Prif fwrdd penderfynu a’r pwyllgorau archwilio a chydnabyddiaeth ariannol yn Nhŷ’r Cwmnïau.