Trosolwg

Ni allwch wneud cais newydd am Gymorthdal Incwm mwyach. Os ydych ar incwm isel ac angen help i dalu’ch costau byw, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol y lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).