Gallwch gael amcangyfrif o faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael.

This page is also available in English.

Mae gwahanol ffyrdd o wneud cais am gyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth, ac mae modd cael un ar-lein neu drwy’r post.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gyfrifiannell Pensiwn y Wladwriaeth i gyfrifo pryd byddwch yn cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth, neu i gael amcangyfrif cyflym o’r Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol y gallech ei gael.

Ar-lein

Gallwch gael cyfriflen ar-lein os:

  • os ydych chi’n byw yn y DU
  • rydych chi dros 4 mis i ffwrdd o oed Pensiwn y Wladwriaeth

Mae angen i fenywod dros 60 oed ailgofrestru bob tro byddant yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein.

Does dim modd cadw copi o’r gyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth os byddwch yn ei chael ar-lein, ond mae modd ei hargraffu.

Drwy’r post

Gallwch wneud hyn hyd at 30 diwrnod cyn i chi gyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth drwy ffonio Canolfan Pensiwn y Dyfodol, neu anfon ffurflen gais (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen).

Fel rheol byddwch yn cael eich cyfriflen cyn pen 10 diwrnod.

Os ydych chi’n agos iawn at oed Pensiwn y Wladwriaeth neu wedi’i gyrraedd

Os ydych chi wedi cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth neu’n llai na 30 diwrnod i ffwrdd ohono, bydd angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Pensiwn i gael amcangyfrif.