Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Cofrestru os nad ydych yn hunangyflogedig

Os oes rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth ac nid anfonwyd un y llynedd, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad erbyn 5 Hydref.

Os ydych wedi cyflwyno Ffurflen Dreth o’r blaen

Bydd angen eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) arnoch. Mae’r cyfeirnod yn 10 digid o hyd, ac mae gennych ers i chi gofrestru’n flaenorol. Gallwch ddod o hyd i’ch UTR os ydych wedi’i golli.

Ar ôl cofrestru, mewngofnodwch i’r cyfrif ar-lein a sefydlwyd gennych yn flaenorol a chyflwynwch eich Ffurflen Dreth.

Os nad ydych wedi cyflwyno Ffurflen Dreth o’r blaen

Ar ôl cofrestru bydd llythyr yn eich cyrraedd cyn pen 10 diwrnod gwaith (21 os ydych dramor) a fydd yn cynnwys eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr.

Bydd angen i chi:

  • greu cyfrif newydd
  • ddefnyddio’ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr i ymrestru ar gyfer gwasanaethau ar-lein Hunanasesiad

Bydd cod cychwyn yn eich cyrraedd drwy’r post cyn pen 10 diwrnod gwaith o ymrestru (21 os ydych dramor). Pan mae’ch cod gennych, mewngofnodwch i’r cyfrif i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth ar-lein.

Gallwch ddisodli cod cychwyn os na fyddwch yn ei gael, neu os ydych yn ei golli.