Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Skip to contents of guide

Cyflwyno'ch Ffurflen Dreth ar-lein

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud y canlynol:

  • llenwi ac anfon eich Ffurflen Dreth i Gyllid a Thollau EM (CThEM)
  • dychwelyd at Ffurflen Dreth rydych eisoes wedi dechrau arni
  • gwirio’ch manylion, bwrw golwg ar Ffurflenni Treth ac argraffu’ch cyfrifiad treth

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad unwaith eto os ydych wedi cyflwyno Ffurflen Dreth yn y gorffennol ond nad oedd rhaid i chi wneud hynny y llynedd.

Os ydych yn cyflwyno ar-lein am y tro cyntaf

Bydd yn rhaid i chi fod wedi cael eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR), ac wedi ymrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein a chychwyn eich cyfrif drwy ddefnyddio’r cod a gawsoch drwy’r post.

Mae hyn i gyd yn dibynnu p’un a ydych:

Mewngofnodwch i fwrw ymlaen

Bydd angen i chi brofi pwy ydych chi gan ddefnyddio Porth y Llywodraeth neu GOV.UK Verify.

Mewngofnodi

Os nad ydych wedi rhoi gwybod i CThEM fod angen i chi anfon Ffurflen Dreth

Mae ffyrdd gwahanol o gofrestru ar gyfer Hunanasesiad, gan ddibynnu ar y canlynol:

Dylech adael digon o amser i gwblhau’r broses gofrestru, fel y gallwch anfon eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau.

Pan na fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth

Mae angen i chi ddefnyddio meddalwedd arall neu lawrlwytho ffurflenni eraill er mwyn anfon Ffurflen Dreth Hunanasesiad:

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).